Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Вижте
рейтинга
ни в
BGtop

 

Текущи курсове по Математика, Информатика, Информационни технологии и Английски език

Курсистите получават сертификати след завършването на курса.  

Първото занятие на кандидатстудентския курс по информатика и програмиране на С# с ръководител проф. д-р Христо Крушков ще се проведе на 28.01.2017 г. (събота) от 9:30 ч. в 434 к.з. (нова сграда на бул. "България" 236).

Първото занятие на кандидатстудентския курс по математика и подготовка за матура с ръководител проф. д-р Коста Гъров ще се проведе на 28.01.2017 г. (събота) от 9:30 ч. в 232 с.з. (нова сграда на бул. "България" 236).

Хорариумът на всеки курс е 80 часа. Таксата е 540 лв. и може да се плати на две вноски по 270 лв. При плащане на цялата вноска наведнъж има отстъпка от 40 лв. Курсовете ще се провеждат в събота.


КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ

Текстообработка, електронни таблици и компютърни презентации
доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Генчо Стоицов, гл. ас. д-р Елена Тодорова

Целта на курса е обучение в областта на основните ИТ на съвременното общество – подготовка на текстови документи, работа с таблично представени данни, организация на данни и автоматичната им обработка, създаване на графични изображения, комуникационни услуги. Акцентира се на ефективна компютърна обработка на данните, тяхното управление и използване. Включени са ИТ за подготовка на текстови документи и за работа с таблично представени данни, както и техники за реализиране на атрактивни презентации с използване на тук предложените технологии.

Хорариум 40 ч. Такса 270 лв.
Място на провеждане: 432 к.з.
Дати на провеждане:

07.01. (събота), 9:00-17:00
08.01. (неделя), 9:00-17:00
14.01. (събота), 9:00-17:00
15.01. (неделя), 9:00-17:00
21.01. (събота), 9:00-17:00
22.01. (неделя), 9:00-17:00
28.01. (събота), 9:00-17:00
29.01. (неделя), 9:00-17:00


Работа с бази от данни и компютърни мрежи
гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Генчо Стоицов

Целта на курса е запознаване със системите за управление на бази данни и съвременните компютърни мрежи и комуникационни принципи. Разглеждат се архитектурата на релационните СУБД и релационния език SQL. Обсъждат се различни аспекти на компютърните комуникации, комуникационни модели и протоколни стекове, различни видове компютърни мрежи (локални, регионални, глобални) и принципите на тяхнoто изтграждане. Особено се акцентира на общоприетите международни стандарти. Дава се подробна информация за световната компютърна мрежа ИНТЕРНЕТ.

Хорариум 40 ч. Такса 270 лв.
Място на провеждане: 533 к.з.
Дати на провеждане:

07.01. (събота), 9:00-18:00
08.01. (неделя), 9:00-18:00
14.01. (събота), 9:00-18:00
15.01. (неделя), 9:00-18:00
21.01. (събота), 9:00-18:00
22.01. (неделя), 9:00-18:00
28.01. (събота), 9:00-18:00

Обектно-ориентирано програмиране (C#)
доц. д-р Христо Крушков, ас. K. Иванов

Курсът “Обектно-ориентирано програмиране” е продължение на дисциплината “Програмиране”. В него се затвърждават придобитите умения за процедурно програмиране. В дълбочина се изучават основните принципи на обектно-ориентирания стил на програмиране. По време на лекциите курсистите се запознават с видовете наследяване, начините за изграждане на йерархии от класове и тяхната херметизация (капсулиране), рационално да използват виртуални методи и полиморфизъм и да създават абстрактни класове. В упражненията ще програмират множество примерни задачи на C# в средата MS Visual Studio.
Предварителни изисквания: Основни умения по програмиране на С#.

Хорариум 40 ч. Такса 270 лв.
Място на провеждане: 533 к.з.
Дати на провеждане:

29.01. (неделя), 9:00-16:00
04.02. (събота),9:00-15:00
05.02. (неделя), 9:00-16:00
18.02. (събота), 9:00-16:00
19.02.(неделя),11:00-16:00


 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Бизнес комуникации на английски език
доц. д-р Ив. Шотлеков, гл.ас. В. Иванова

Курсът е предназначен да запознае курсистите с основите на вербалната и невербалната комуникация в света на деловите отношения. От участниците се очаква активно участие по време на занятията и при изпълнението на допълнителните задания. Предвидените самостоятелни занимания и свързаните с тях дискусии ще предложат възможности за практикуване на основните езикови умения и стратегии на базата на автентични материали.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Необходимо е курсистите да притежават езикови знания и умения на ниво A2-C2 от Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа, което се удостоверява с полагане на предварителен онлайн тест и последващо събеседване. курсистите се обучават в група, съответстваща на техните възможности към момента на започване на курса.

Хорариум 40 ч. Такса 270 лв.
Място на провеждане: 535 к.з.
Дати на провеждане:

12.02.(неделя), 9:00-15:15
18.02.(събота), 9:00-16:00
19.02.(неделя), 9:00-15:15
25.02.(събота), 9:00-16:00