ФАКУЛТЕТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА e в източния корпус на съвременната нова сграда на Университета. Тя се намира в северозападната част на града на бул. "България" № 236 в съседство с Английската гимназия, Руската гимназия и Окръжната болница. Сградата е разположена в огромен двор с много зеленина. Има университетска книжарница, медицински пункт, офиси за фотокопирни услуги. Към Факултета по математика и информатика има голяма специализирана библиотека, шест учебни компютърни зали, зала за постоянен свободен достъп до Интернет, видеозала, съвременни семинарни зали, аудитории и аули, представителна заседателна зала.