Вашите мнения и препоръки, които биха подобрили организацията и провеждането на курсовете, са от изключително значение за нас! Ще бъдат взети предвид и предложения за нови курсове. Споделете ги в книгата за гости. Ако още се колебаете и не сте се записали за предпочитания курс, може да гласувате за него. Така Вашите предпочитания ще бъдат регистрирани.

 
За какъв курс бихте се записали?
Първи стъпки
Текстообработка
Електронни таблици
Бази от данни
Основи на UNIX
Компютърен дизайн
КС-Информатика
КС-Математика
резултати
 
За какъв курс бихте се записали?
Microsoft Visual C# .NET
Java
C++
DELPHI
VISUAL BASIC
HTML, ASP и ADO
Java Script, Perl, PHP
Друг
резултати