Курсистите получават сертификат за завършен курс от Министерството на образованието.