Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА - БИТ, СТД, 3-ти курс, РЕДОВНО ОБ.

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн в периода от 06.11.2023 до 09.11.2023 г. вкл., чрез попълване на следния електронен формуляр.

Класирането (разпределението) на студенти по фирми ще бъде направено на 10.11.2023 г. въз основа на средния успех от следването до момента и заявените предпочитания за фирми при попълване на електронната форма.

 


 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ФИРМИ ЗА ПОЗИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКАТА

Списъкът ще бъде допълван. Моля, следете за актуална информация.

Факултетът по математика и информатика дава възможност на свои студенти, желаещи да повишат знанията и уменията си в проектирането и управлението на компютърни мрежи, както и администрирането на компютърни системи и сървърна техника, да проведат своя стаж по специалността в специализираното звено на факултета обслужващо учебния процес. При нас:

- ще усвоите (подобрите) практически умения при работата с компютърни мрежи и мрежови устройства;
- ще получите нови знания в мрежовите технологии;
- ще имате възможността да се запознаете отблизо със сървърна техника и виртуализационни технологии;
- ще проведете стажа си в работещ екип от системни администратори;
- ще тренирате уменията си за работа в екип;

Одобрението на желаещите ще се извърши след попълване на тест за базови знания необходими за обучението. Срок за кандидатстване до 03.11.2023 г. (включително). За повече информация: всеки ден от 10 до 16 часа  кабинет 530 Нова сграда на ПУ или на e-mail: fmiadmins@uni-plovdiv.bg.


Synergy GFS предлагат позиции за провеждане на практиката. Повече информация относно тематичната насоченост на практиката и начин за кандидастване можете да намерите в прикачения файл. Срок за кандидатстване: до 25.10.2023 г.

Информационна среща с представители на Synergy GFS ще се състои на 17.10.2023 г. (вторник) от 13:00 до 13:30 часа в 422 ауд. На срещата ще имате възможност да зададете въпросите си към г-жа Мая Георгиева-Цветанова, която е Мениджър Проекти, както и Оперативен Мениджър на офиса в  гр. Пловдив и г-жа Станимира Димова - представител на отдел ЧР.


Съвет по туризъм – Пловдив е сдружение с нестопанска цел, което провежда националната политика в туризма на място и подпомага развитието на туризма на местно и регионално равнище. Сдружението координира действията и защитава интересите на своите членове. Съвет по туризъм – Пловдив е учреден съгласно Закона за туризма и регистриран по Закона за лицата и семействата." Сдружението организира три емблематични за Пловдив туристически събития: Дефиле "Вино и гурме", "Дефиле на младото вино" и Уикенд в Пловдив. Подготовката за събитията изисква много административна, но и креативна работа. Студентите, които изберат да проведат стажа си в Съвет по туризъм - Пловдив, ще имат възможност да се докоснат до реална работна среда и да представят своите креативни идеи в съчетание с наученото практически в университета. Позицията в сдружението е подходяща за студенти имащи интерес в графичния дизайн и видеообработката. Ако са възникнали въпроси и се колебаете дали да изберете позицията, може да потърсите административния секретар и дизайнер на сдружението - Ваня Аргирова (0883456519 и vanya.argirova@gmail.com). Практиката може да се провежда в присъствена или в дистанционна форма. За присъствената форма са предвидени 8 места.


Трай Софт. За кандидатстване, моля, свържете се с гл. ас. д-р Стефан Ставрев на адрес stavrev@fmi-plovdiv.org до 02.11.2023 г включително. Практиката в компанията Трай Софт ще се състои в няколко направления и ще се проведе дистанционно, посредством платформата Discord. Студентите ще имат възможност да работят над:

- Разработка на видео игри на платформата Unity 3D с езика C#,

- Разработка на видео игри / симулатори на платформата Unreal Engine 4,

- Разработване на система за автоматично обработване на аудио файлове.


DiaDraw предоставя възможност за практика / стаж за студенти.

 Фирмата се занимава с разработка на Web (Front-end Back-end), Desktop (C++) и mobile(iOS, Android) решения за компании предимно в Америка и западна Европа.

Стажът в DiaDraw ще ви бъде изключително полезен ако искате да се развиете в някоя от тези сфери.

Фирмата предлага подкрепяща работна среда в сплотен колектив. Разнообразните проекти дават възможност за професионално израстване с различни технологии с възможност за избор от множество посоки на  развитие. 

По време на стажа ще получите:

  1. Опит в истинска работна среда;

  2. Необходимите умения за разработка на Web или Mobile приложение;

  3. Досег до различни технологии на професионално ниво;

  4. Достъп до учебни материали;

  5. Ментор и възможност за консултации.

За да заявите участие моля да попълните следната анкета:

https://forms.gle/XPyrGBSnkU7Res8F8

Срок: до 01.11.2023


Енев Софт развива дейност в областта на уеб програмирането с PHP, HTML, CSS, JS, jQuery, WordPress и други езици и технологии. Студентите-практиканти ще работят по нашия нов проект - сайт на Пловдивско Уеб Общество, https://plovdiv-web.com/, който предлага курсове по програмиране, co-working space и др. На отлично представилите се студенти се може да бъде предложена почасова / постоянна работа. За допълнителна информация и събеседване, моля, свържете се с г-н Йордан Енев (0887 834 647, dakaenev@gmail.com). Офисът на фирмата се намира на ул. Христо Г. Данов №11 (срещу Куклен Театър). Кандидатстване: чрез CV и онлайн събеседване до 29.10.2023 г., включително.


Практиката по специалността за студентите от 3-ти курс на специалности „Бизнес информационни технологии“ (БИТ) и „Софтуерни технологии и дизайн“ (СТД), редовно обучение, ще се проведе през зимния семестър на 2023/2024 уч. г., от 13.11.2023 г. до 07.12.2023 г., вкл.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за практика във фирма, имат възможност да провеждат практиката си там. За целта в срок до 03.11.2023 г., вкл., трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 08.11.2023 г., вкл., да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – на хартиен носител в 3 екзепляра (Приложение 1 само в 1 екз.)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл –формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740, geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

 

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

 

Академичните наставници за двете специалности са следните:

за специалност „Бизнес информационни технологии“

  • гл. ас. д-р Мария Василева (mariavasileva@uni-plovdiv.bg), Приемно време: понеделник, 12:30 - 13:30, сряда, 17:45 - 18:45, 444 каб.
  • гл. ас. д-р Елена Тодорова (etodorova@uni-plovdiv.bg), Приемно време: понеделник, 14:30-15:30, четвъртък 13:30-14:30, 241 каб.

за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“

  • доц. д-р Десислава Войникова (desi_voynikova@uni-plovdiv.bg), Приемно време: вторник, 12:15-13:15, 540 каб.
  • гл. ас. д-р Слав Чолаков (cholakovs@uni-plovdiv.bg), Приемно време: понеделник от 13:00 до 14:00, вторник от 12:00 до 13:00, 445 каб.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАКУЛТЕТНИ НОМЕРА

Специалност БИТ

Специалност СТД

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Елена Тодорова

доц. д-р Десислава Войникова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

1901561013

1901561027

2001561008

2001561045

2001561065

2101561002

2101561003

2101561004

2101561005

2101561006

2101561007

2101561010

2101561011

2101561012

2101561013

2101561014

2101561015

2101561016

2101561017

2101561018

2101561019

2101561020

2101561022

2101561023

2101561024

2101561025

2101561026

2101561027

2101561028

2101561029

2101561030

2101561031

2101561038

2101561039

2101561043

2101561044

2101561045

2101561046

2101561047

2101561049

2101561050

2101561051

2101561053

2101561055

2101561056

2101561058

2101561059

2101561060

2101561061

2101561062

2101561063

2101561064

2101561065

2101561067

2101561069

2101561071

2101561072

2101561074

2101561075

2101561076

2101561080

2001681038

2101681002

2101681003

2101681004

2101681005

2101681007

2101681008

2101681009

2101681010

2101681011

2101681012

2101681013

2101681014

2101681016

2101681017

2101681018

2101681019

2101681021

2101681022

2101681023

2101681024

2101681025

2101681026

2101681027

2101681028

2101681029

2101681030

2101681031

2101681032

2101681034

2101681035

2101681036

2101681037

2101681038

2101681039

2101681040

2101681041

2101681042

2101681043

2101681044

2101681045

2101681046

2101681047

2101681048

2101681049

2101681050

2101681051

2101681052

2101681053

2101681054

2101681055

2101681056

2101681057

2101681058

2101681059

2101681061

2101681062

2101681063

2101681064

2101681065

2101681066

2101681068

2101681069

2101681070

2101681071

2101681072

2101681074

2101681075

2101681076

2101681077

2101681078

2101681080

2101681081

2101681082

2101681083

2101681084

2101681085

2101681086

2101681087

2101681088

2101681089

2101681090

2101681093

2101681094

2101681095

2201681019

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ