Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2022/2023 година

ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2022/2023 година. Записването започва от 12.09.2022 г. до 14.10.2022 г.  в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236) – каб. 339, 337 и 340, тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788 за магистърски програми; каб. 330, тел. 032/261-799 за допълнителни квалификации.

Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които жеНеобходими документилаят да запишат магистратура, е 'добър'. 

Краен срок за кандидатстване за държавна поръчка – до 12:00 ч. на 14.10.2022 г.

Местата за държавна поръчка са както следва:

Направление "Математика" – 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).

За местата за държавна поръчка се кандидатства с конкурсен изпит, който ще се проведе на 17.10.2022 г. (понеделнк) от 9:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ и ще се състои в решаване на задачи върху теми от следния конспект.
 

Таксите за платено обучение са както следва:

1)   ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси
  по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 •  „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 1664.00 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1853.00 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г. ) – 4 (четири) семестриални такси по 1853.00 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1006.00 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1006.00 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1006.00 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1006.00 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 472,00 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 472,00 лв.;
 • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г) – 2 (две) семестриални такси по 1006.00 лв.;
 • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1006.00 лв.

2)  РЕДУЦИРАНИ ТАКСИ ПРИ ПРИЕМ В ДВУГОДИШНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ОТ:

професионално направление 4.6.Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение: 

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 832.00 лв. за учебната 2022/2023 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 926.50 лв. за учебната 2022/2023 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) и „Обучение по математика в училище“ (2 г.)  от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 503.00 лв. за учебната 2022/2023 г.;
 • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.) редуцирани такси за записали или завършили магистърска програма „Педагогика на обучението по математика“ (1 г)  във ФМИ на ПУ - две такси по 503.00 лв.;
 • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) редуцирани такси за записали или завършили магистърска програма „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г)  във ФМИ на ПУ - две такси по 503.00 лв.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

1. Копие на диплома за висше образование + приложение (оригинал се представя за сверяване)
2. Уверение за завършено висше образование с попълнен успех (при неиздадена диплома)
3. Диплома за средно образование - копие
4. Снимки 3 броя, размер 3.5/4.5 см

Комплект документи се закупува от книжарницата в Нова сграда.
Записването се извършва в каб. 337, 339 и 340 с попълнени документи. Получавате факултетен номер, с който се заплаща една семестриална такса за съответната магистърска програма и кандидат-студентска такса в размер на 30 лв.

 

3) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 650 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 650 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ) 2 (две) семестриални такси по 400 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ) - 2 (две) семестриални такси по 400 лв.

Справки, подаване на документи и записване: при  г-жа Надя Милева  и Гергана Колева - Деканат на ФМИ, стая 330, Нова сграда на Пловдивски университет, бул. "България" 236, тел. 032/261799.

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ:

1. МОЛБА по образец
2. СТУДЕНТСКА КНИЖКА 
3. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
4. СНИМКИ - 3 бр., размер 3.5/4.5 см. 
5. ДИПЛОМА -  КОПИЕ или УВЕРЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСТВО 

Забележка: Суми на отказали се от квалификацията кандидати се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ