Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Заповед във връзка с учебните занятия на 22.11.2023 г.

 

З А П О В Е Д

№ 127

гр. Пловдив, 10.11.2023 г.

 

 

Във връзка с провеждането на Общото събрание на Факултета по математика и информатика  

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Преподавателите, които са членове на Общото събрание на Факултета по математика и информатика,

да отменят учебните занятия на 22.11.2023 г. (сряда) след 12:00 часа. Същите да се проведат на друга дата

по договореност между преподавателите и студентите.

 

Препис от заповедта да се връчи на преподавателите за сведение и изпълнение.

 

 

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ , /п/

Декан на Факултета по математика и информатика

 

Изготвил:
НМ/ФМИ

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ