Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Материална база Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2022 г.    English
Факултет по математика и информатика - Отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2022 г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКАОТЧЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОМПЮТЪРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПЕРИОДА  02.2022 г. - 02.2023 г.

 

Изпълнение на годишния план за изминалите 12 месеца:

Техниката по т. 1 беше доставена през февруари 2023г. Предстои нейното инсталиране в компютърните лаборатории на Факултета.

Дейностите по точки 2, 3, 4 и 5 са приключени.

Факултетът получи 76 работни станции за подмяна на стара компютърна техника и един нов сървър. Общата сума на техниката е над 250 000 лв.

През голяма част от изминалия период екипът на звено “Учебни компютърни зали” бе с двама служителя по-малко. 

Звеното е в пълен състав от 1-ви февруари 2023г.
р – л звено УКЗ към ФМИ:  ______________

/Тодор Чаушев/

 

Документът е приет с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 40 / 22.02.2023 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ