Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Студенти Правила за учебната година    English
Факултет по математика и информатика - Правила за учебната година

Академичен календар на ФМИ

1) Изпитните сесии в рамките на академичната година са три: редовна, поправителна и ликвидационна, като за студентите от задочно обучение се предвиждат в рамките на редовната сесия 2 дати (по избор).

2) Студентите се допускат до редовна сесия само след заверка на съответния триместър от Учебен отдел. Заверката се получава при платена семестриална такса и записана избираема дисциплина за следващия триместър (ако има такава по учебен план).

3) Получилият заверка от Учебен отдел студентт може да не бъде допуснат на редовната сесия по дадена дисциплина, когато съответният преподавател е преценил, че не са изпълнени поставените от него условия за работа през триместъра, но той има право да се яви на поправителната сесия по тази дисциплина.

4) До поправителна сесия се допускат студенти с не повече от 4 невзети изпита до тази сесия. Получилите над 4 слаби оценки (вкл. текущи оценки) в рамките на учебната година прекъсват. До ликвидационната сесия се допускат студенти с не повече от 3 неположени изпита (вкл. текущи оценки).

5) Студентите могат да преминат в по-горен курс (условно записване) с неположени най-много три невзети изпита.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ