Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Ноември 2021    English
Факултет по математика и информатика - Ноември 2021

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕ

Отчет за периода април 2021 г. – ноември 2021 г.

През периода април 2021 – ноември 2021 г. Факултетната комисия за атестиране на академичния състав от Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

1. През месец октомври 2021 г. съвместно с отдел „Управление на човешките ресурси” на ПУ „Паисий Хилендарски” се извърши проверка за подлежащите на атестиране щатни преподаватели на Факултет по математика и информатика през учебната 2021/2022 година.

Във връзка с чл. 57 от ЗВО, чл. 106 (2) от Правилника за устройството и дейността на ПУ и чл. 10 от Правилника за атестиране на академичния състав пр ПУ бе съставен следния списък за атестиране на академичния състав към Факултета по математика и информатика за 2021 и 2022 година.

I. 2021 година

 1. Доц. д-р Емил Николов Хаджиколев
 2. Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев
 3. Доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева
 4. Доц. д-р Теменужка Пенева Пенева
 5. Доц. д-р Христина Николова Кулина
 6. Гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков
 7. Гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова
 8. Гл. ас. Елена Христова Тодорова
 9. Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров
 10. Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова
 11. Ас. Виктор Пламенов Матански
 12. Ас. д-р Георги Димчев Спасов
 13. Ас. Павел Александров Кюркчиев

ІІ.  2022 година

 1. Доц. д-р Генчо Димитров Стоицов
 2. Доц. д-р Светослав Христосов Енков
 3. Гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов
 4. Ас. Веселина Руменова Нанева
 5. Ас. Иван Иванов Желев
 6. Ас. Ирина Красимирова Кръстева
 7. Математик-информатик Стефан Димитров Ставрев

2. Предстои да се атестират следните преподаватели, за които има издадени заповеди, но поради епидемиологичната обстановка събеседването ще бъде в началото на месец януари 2022 година.

 1. Доц. д-р Иван Илиев Шотлеков
 2. Доц. д-р Анна Атанасова Малинова
 3. Гл.ас. д-р Ваня Ангелова Иванова
 4. Гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова
 5. Гл. ас. д-р Мая Василева Стоева
 6. Гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов
 7. Гл. ас. д-р Христо Тошков Христов

 

ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ПАВЛОВ
Председател на Факултетната комисия по атестиране

11.11.2021 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ