Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Семинари Научен семинар "Математическо моделиране и приложения"    English
Факултет по математика и информатика - Научен семинар "Математическо моделиране и приложения"

Сбирка 1 - „Аналитични модели за изследване на физични процеси в лазери с метални пари“ - докладва Димитър Фиданов

Сбирка 2 - На 16 юни  2020 г. /вторник/ от 11:00 ч. в Zoom ще се проведе втората сбирка на Научния семинар по МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ. Докладва:  д-р Мая Стоименова-Минова. За повече информация.

Сбирка 3 - На 18 юни  2020 г. /четвъртък/ от 16:00 ч. в Zoom ще се проведе третата сбирка на Научния семинар по МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ. Докладва:  гл. ас. д-р Атанас Иванов. За повече информация.

Сбирка 4 - На 22 юни  2020 г. /понеделник/ от 14:00 ч. в Zoom ще се проведе четвъртата сбирка на Научния семинар по МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ. Докладва:  д-т Антоанета Йорданова. За повече информация.

Сбирка 5 - На 13 април  2021 г. /вторник/ от 13:30 ч. в Google Meet ще се проведе петата сбирка на Научния семинар по МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ. Докладва: Димитър Фиданов. За повече информация.

Сбирка 6 - На 13 април  2021 г. /вторник/ от 14:30 ч. в Google Meet ще се проведе петата сбирка на Научния семинар по МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ. Докладва: Антоанета Йорданова За повече информация.

СЕМИНАР № 7 - На 26.06.2021 г. /събота/, 18:00 часа ще се проведе шестата сбирка на  на Научния семинар по МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ. Докладва: Ивайло Боюклиев, редовен докторант към катедра „Математически анализ“. За повече информация

СЕМИНАР № 8 - На 22.11.2021 г. /понеделник/, от 16:30 часа ще се проведе осмата сбирка на Научния семинар „МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ“. Докладва: Мариана Колева-Петрова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“. За повече информация.

СЕМИНАР № 9 - На 13.01.2022 г. /четвъртък/, от 17:00 часа ще се проведе деветата сбирка на Научния семинар „МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ“. Докладва: ас. д-р Антоанета Йорданова към Медицински колеж, Тракийски университет - Стара Загора. За повече информация - линк към приложеният тук pdf.

СЕМИНАР № 10 - На 02.02.2022 г. / сряда  /, от 16:00 часа ще се проведе десетата сбирка на Научния семинар „МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ“.Докладва: Стефани Панайотова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“. За повече информация - линк към приложеният тук pdf.

СЕМИНАР № 11 - На 27.10.2022 г. /четвъртък/, от 12:30 часа ще се проведе 11-та сбирка на Научния семинар „МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ“. Докладва: Мариана Колева-Петрова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“. За повече информация - линк към приложения тук pdf.

СЕМИНАР № 12 - На 26-27.11.2022 г. ще се проведе 12-та сбирка на Научния семинар „МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ“. Докладват: гл.ас. д-р Антоанета Йорданова, Ивайло Боюклиев, Стоянка Колева - редовни докторанти към катедра "Математически анализ". За повече информация.

СЕМИНАР № 13 - На 12.05.2023 г. /петък/ от 16:00 ще се проведе 13-та сбирка на Научния семинар „МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ“. Докладват: проф. дн Снежана Гочева-Илиева и Ивайло Боюклиев. За повече информация - линк към приложения тук pdf.

СЕМИНАР № 14 - На 19.05.2023 г. /петък/ от 16:00 ще се проведе 14-та сбирка на Научния семинар „МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ“. Докладва: .Полина Емилова Янева редовен докторант към катедра Математически анализ. За повече информация - линк към приложения тук pdf.

СЕМИНАР № 15 - На 09.06.2023 г. /петък/ от 16:00 ще се проведе 15-та сбирка на Научния семинар „МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ“. Докладва: . гл. ас. д-р  Антоанета Йорданова За повече информация - линк към приложения тук pdf.

СЕМИНАР № 16 - На 16.06.2023 г. ще се проведе 16-та сбирка на Научния семинар „МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ“. Докладват: Стоянка Колева, Полина Янева - редовни докторанти към катедра "Математически анализ". За повече информация - линк към приложения тук pdf.

СЕМИНАР № 17 - На 09.01.2024 г. ще се проведе 17-та сбирка на Научния семинар „МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ“. Докладва: Ивайло Боюклиев, редовен докторант към катедра "Математически анализ". За повече информация.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ