Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Технология на софтуерното производство и внедряване (магистър) 1г.    English
Факултет по математика и информатика - Технология на софтуерното производство и внедряване (магистър) 1г.

Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Магистърска програма

„Технология на софтуерното производство и внедряване”  - 1 година

Програма за писмен държавен изпит


Начин на провеждане: Държавният изпит се провежда под формата на „Решаване на практически казус” чрез прилагане на знания и компетентности, придобити по време на обучение, съгласно приложения конспект.

Продължителност : 4 академични часа

КОНСПЕКТ

1.  Проектиране на услуги:

 • Анализ и дефиниране на услуги;
 • Техники за осигуряване на сигурност в системи, базирани на услуги.

2. SOAP услуги

 • Предимства и недостатъци на SOAP;
 • Начин на работа;
 • Сигурност при работа със SOAP услуги.

3. RPC услуги

 • Предимства и недостатъци на RPC;
 • Начин на работа;
 • Сигурност при работа със RPC услуги;
 • gRPC.

4. REST услуги

 • Предимства и недостатъци на HTTP;
 • Начин на работа;
 • Сигурност при работа със REST услуги.

5.  Системни услуги:

 • Права върху ресурси в операционни системи;
 • Видове услуги в операционните системи;
 • Средства за мониторинг.

6.  Виртуализация и управление на софтуерни контейнери:

 • Виртуализация на ресурсите;
 • Начин на работа на софтуерните контейнери;
 • Системи за оркестрация на микро-облаци;
 • Системи за управление на контейнери и видове услуги в тях;

7.  Програмно управление на задачи:

 • Възможности за програмно управление на задачи;
 • Техники за програмно управление на инфраструктурни облаци;
 • Платформи за програмно провизиране на инфраструктура.

8. Оркестрация на услуги

 • Откриване на услуги;
 • Балансиране на натоварването на услуги;
 • Центрове за възстановяване на услуги при бедствени ситуации.

9. Клъстериране на услуги

 • Видове репликация при релационни бази от данни;
 • Техники за клъстериране на нерелационни бази от данни;
 • Конфигурация на уеб ферми и техники за споделяне на сесии.

10. Автоматизация на внедряването на софтуер

 • Системи за оркестрация - предназначение и употреба;
 • Системи за контрол на версиите - възможности за автоматизации и интеграция със системи за оркестрация;
 • Инструменти за анализ на код и мястото им в автоматизацията на внедряването на софтуер.

11. Инфраструктурни облаци

 • Предназначение и ползи от инфраструктурни облаци;
 • Услуги в инфраструктурните облаци;
 • Възможност за програмно управление на услугите в инфраструктурните облаци.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ