Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения

Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Програма за писмен държавен изпит

Магистърска програма „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения ” (едногодишен и двугодишен курс на обучение)

 

Начин на провеждане: Държавният изпит се провежда под формата на „Решаване на практически казус” чрез прилагане на знания и компетентности, придобити по време на обучение, съгласно приложения конспект. 

Продължителност : 4 академични часа

КОНСПЕКТ

1.  Многослойни софтуерни архитектури:

 • Парадигми за разработване на софтуер: структурно разработване, обектно-ориентирано разработване, компонентно-ориентирано разработване;
 • Среди за разработване на многослойни и интернет-базирани приложения: Java-базирани среди: JEE архитектура, основни дефиниции, слоеве, контейнерна организация, управление на жизнения цикъл, видове компоненти;
 • Компонентно-ориентирано разработване;
 • Сигурност за Web приложения: удостоверяване и упълномощаване.

2.  Използване на рамки за разработване на софтуер:

 • Специфики;
 • Понятието „еталон“;
 • Компонентите в MVC архитектурата;
 • JSF;
 • Grails.

3.  Структури данни използвани в интернет-програмирането:

 • Потоци от данни, видове потоци, сериализация на обекти;
 • Комуникация с бази данни, видове драйвери;
 • JSON – структура, използване, предимства и недостатъци;
 • Разширяем маркиращ език XML – синтаксис, правила, парсери и валидация;
 • Разширяем език за стилове XSL – XPath, XSLT;

4.  Изграждане на софтуерни компоненти за средния слой на JEE архитектурата:

 • Мястото на web слоя в JEE архитектурата.
 • Архитектура на web приложенията.
 • Web слой.
 • Статично и динамично съдържание.
 • Структура на web приложенията.
 • Сървлети. Жизнен цикъл на сърлвета. Класа HttpServlet.
 • Какво е JSP? Връзката между сървлети и JSP. Жизнен цикъл на JSP.Изграждащи елементи на JSP. XML синтаксис за JSP.
 • JavaBeans.

5. Развойна срада и рамка за Android:

 • Операционна система Android: основни характеристики и особености;
 • Жизнен цикъл на Android приложение.

6. Изграждане на Android приложение:

 • Дизайн на мобилното приложение; 
 • Базови компоненти – Activity, Fragment;
 • Поведение и контрол на жизнения цикъл на мобилното приложение.

 7. Разработване и прилагане на услуги:

 • Използване на SharedPreferences и Notifications;
 • Разработване и прилагане на услуги (services) за мобилно приложение.

 8. Използване на база данни в мобилно приложение:

 • База данни SQLite – основни характеристики, създаване и използване;
 • RESTful услуги в мобилно приложение.

 9. Развойна среда и рамка за Windows Phone:

 • Операционна система Windows Phone: основни характеристики и особености;
 • Жизнен цикъл на Windows Phone приложение.

10. Изграждане на Windows Phone приложение:

 • Дизайн на мобилното приложение;
 • Базови компоненти;
 • Поведение и контрол на жизнения цикъл на мобилното приложение.

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ