Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Акредитация Факултетна комисия по акредитация Отчети Отчет за периода Ноември 2016 - Март 2017    English
Факултет по математика и информатика - Отчет за периода Ноември 2016 - Март 2017

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Факултет по математика и информатика

ОТЧЕТ
НА ФАКУЛТЕТНАТА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ
(08.11.2016 – 12.04.2017)

През отчетния период от 08 ноември 2016 г. до 12 април 2017 г. Комисията по акредитация на Факултета по математика и информатика извърши следните дейности:

1. Председателят и заместник-председателят на Факултетната комисия по акредитация (ФКА) преминаха обучение от Университетската комисия по качеството и акредитацията в лицето на заместник-ректора проф. д-р Христо Крушков за обучение/запознаване с новостите в критериалните системи на НАОА.
2. Председателят и заместник-председателят на Факултетната комисия по акредитация (ФКА) проведоха обучение на членовете на ФКА по новостите в критериалните системи на НАОА.
3. ФКА участва в изготвянето на доклад по САНК на ПУ за институционална акредитация, като подготви и предостави информация на университетската комисия по оценяване и акредитация. Подготвената информация ще помогне за предстоящите процедури по САНК за програмни акредитации във ФМИ.

Настоящият отчет е приет от Комисията на 13.04.2017 чрез използване на технически средства за комуникация.

13.04.2017 г.    Председател на комисията:
(доц. д-р Иван Шотлеков)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ