Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Ноември 2017    English
Факултет по математика и информатика - Ноември 2017

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕ
Отчет за периода април 2017 г. – ноември 2017 г.

През периода април 2017 – ноември 2017 г. Факултетната комисия за атестиране на академичния състав от Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

1. През месец октомври 2017 г. съвместно с отдел „Управление на човешките ресурси” на ПУ „Паисий Хилендарски” се извърши проверка за подлежащите на атестиране щатни преподаватели на Факултет по математика и информатика през учебната 2017/2018 година.

2. Съставен бе списък на преподавателите от ФМИ подлежащи на атестиране – общо 10 на брой и Факултетната комисия по атестиране реши атестирането да приключи до 01.03.2018 г.

  1.  Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева, катедра „Алгебра и геометрия”;
  2.  Доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева катедра „Математически анализ”;
  3.  Доц. д-р Веска Пенчева Нончева,катедра „Приложна математика и моделиране”;
  4.  Гл.ас.д-р Десислава Стоянова Войникова, катедра „Приложна математика и моделиране”;
  5. Гл. ас. д-р Александър Пламенов Пенев, катедра „Компютърни системи”;
  6. Гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, катедра „Компютърни системи”;
  7. Гл. ас. д-р Елена Тодорова Христова, катедра „Компютърни технологии”;
  8.  Гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев, катедра „Компютърни системи”;
  9. Гл. ас. Иван Марков Димитров, катедра „Компютърни системи”;
  10. Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова, катедра „Софтуерни технологии”.

В началото на ноември бяха издадени заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, с които се открива процедура за атестиране на преподавателите от ФМИ.

 

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Председател на Факултетната комисия по атестиране

 
06.11.2017 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ