Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Допълнителни квалификации Учебни разписания Учител по ИИТ – пролетен триместър (2016/2017)    English
Факултет по математика и информатика - Учител по ИИТ – пролетен триместър (2016/2017)

Последна актуализация: 04.04.2017 г.

 

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2016/2017 година
Квалификация: Учител по информатика и информационни технологии
пролетен ТРИМЕСТЪР

 

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала

01.04. (събота), 09:00-15:00

УКИИТ
Доц. Ст. Анева 

лабораторни
занятия

531 к.з.

02.04.(събота), 09:00-16:00

УКИИТ
Проф.  К. Гъров

лекции

531 к.з.

08.04. (неделя), 09:00-16:00

УКИИТ
Проф.  К. Гъров

лекции

531 к.з.

09.04. (неделя), 9:00-16:00

УКИИТ
Проф.  К. Гъров

лекции

531 к.з.

22.04.(събота), 9:00

Педагогика

лекции

531 к.з.

23.04.(неделя), 9:00

Изпит УКИИТ
Разпределяне на теми за дипломни проекти
 Проф.  К. Гъров

изпит

531 .к.з.

23.04.(неделя), 11:30 Изпит КСК 
доц. Владимир Шкуртов 
изпит 531 .к.з.

23.04.(неделя), 11:00

Психология

лекции

531 к.з.

7.05-15.05.2017 г.

Хоспитиране

упражнения

ОМГ-Пловдив

16.05-31.05.2017 г.

Текуща педагогическа практика

упражнения

ОМГ-Пловдив

3.06-28.06.2017 г.

Преддипломна педагогическа практика и разработване на дипломен проект

Упражнения и самостоятелна работа

ОМГ-Пловдив

 24.06.2017 (събота), 9:00

Защита на дипломни проекти

изпит

531 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ