Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Софтуерни технологии и дизайн (бакалавър)    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн (бакалавър)

Програма за писмен държавен изпит

Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в решаването на задачи в рамките на следните теми:

1. Процедурно програмиране. Основни принципи. Типове данни. Структури от данни. Операции и изрази. Основни управляващи конструкции. Програмни части и връзки между тях. Структурно и модулно програмиране.

2. Обектно-ориентирано програмиране. Основни принципи. Класове и обекти. Наследяване. Херметизация. Полиморфизъм. Обектно-ориентирано проектиране.

3. Принципи на уебдизайна. Проектиране на уебсайт. Уебтипография. Визуално оформление със CSS 3 (каскадни набори от стилове). Позициониране на елементи. Отзивчив уебдизайн (responsive web design).

4. Развитие на езика HTML, HTML 5. Структуриране на съдържанието. Основни принципи на JavaScript. Javascript – обекти, методи, свойства. DOM (Document Object Model).

5. .NET Framework – същност, характеристики, основни компоненти. Езикът C#. Примитивни типове, масиви. Условни оператори и цикли. Класове, методи, свойства. Делегати, събития. Generics. Работа с изключения.

6. Бази данни. Обща характеристика, предназначение и модели. Архитектура. Релационни баэи данни, релационен език SQL. Транзакции.

7. Библиотеки за връзка с данни - същност, структура, приложения, библиотеката  ADO.NET. LINQ - предназначение, структура и приложения.

8. Издателски системи. Основни дейности при публикуване на съдържание. Типография, подготовка на материала за печат. Електронни материали и публикуване в интернет.

9. Основни понятия и същност на цифровите изображения. Цифрова фотография. Видове деформация и методи за подобряване на качеството на изображението. Разпознаване на цифрови изображения.

10. Процедурно и обектно-ориентирано програмиране с PHP. HTML форми и взаимодействие с PHP. Методи за запазване на състояние, бисквитки, сесии. Работа с MySQL.

11. Архитектура на Java. Виртуална машина. Класове. Обекти. Интерфейси. Нишки. Графични приложения. Аплети.

12. Софтуерни шаблони за дизайн. Същност. Използване на шаблони при изграждането на софтуерни приложения. Създаващи, структурни и поведенчески шаблони за дизайн.

13. Видео и Анимация. Основните понятия, принципи и класически подходи. Двумерна и тримерна компютърна анимация. Съвременни техники за анимиране и за създаване на дигитално видео. Интеграция на видео и анимация. Специални ефекти.

14. Геометрични примитиви. Операции с вектори. Обработка на фигури. Криви. Шаблони и текстури. Текст и шрифтове. Векторизиране на растерни изображения. Приложение в рекламата.

15. Съвременни мобилни платформи. Типове мобилни приложения. Езици за програмиране, работни рамки и софтуерни инструменти за създаване на мобилни приложения.

16. Начин на работа на уеб сървър. Архитектури на уеб приложения. Средства за мащабиране на уеб приложения. Хостинг услуги. Системи за управление на съдържанието.

17. Компютърна графика. Геометрично моделиране. Видове представяния. 3D моделиране – основни понятия, принципи и програмни средства. Създаване и анимиране на 3D модели.

18. Общи понятия свързани с телекомуникациите. Локални компютърни мрежи (LAN). Междумрежови комуникации. Комуникационен модел TCP/IP.

19. Електронна търговия – характеристики, бизнес модели. Интернет реклама – видове, стандарти, системи за управление. Електронен магазин – характеристики и компоненти, технологии за реализация. Системи за интернет плащания. Аспекти на сигурността. SEO оптимизация.

20. Облачни изчисления – същност и отличителни характеристики. Модели на услуги в облака – видове, същност, архитектури, примери. Облачни платформи.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ