Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Студенти Научна работа Студентски семинари Приложения на математиката    English
Факултет по математика и информатика - Приложения на математиката

СТУДЕНТСКИ СЕМИНАР „ ПРИЛОЖЕНИЯ НА МАТЕМАТИКАТА“

Отворени за всички желаещи студенти и преподаватели

 

Кратка справка за сбирките

Сбирка 13
Цикъл втори:  Теория на игрите
Тема: Математически модел на коалиция в бизнеса.
Докладва: Ваня Йорданова, 3к., БМ
Дата: 26 април 2017(сряда),  13:00,  532 к.з.,  Нова сграда на ПУ.

 

Сбирка 12
Цикъл трети: Стохастични модели 
Тема: Компютърна симулация на проблема Monty Hall.
Докладва: Владислав Стоянов , студент, Инф. 3 к. 
Дата: 25.04 (вторник) 2017 г.  от 11:45  в 346 к.з.,  Нова сграда на ПУ.

 

Сбирка 11
Цикъл трети:
 Стохастични модели
Тема:
 Един подход за идентифициране на музейни експонати на скали раци
Докладват:
 Лорета Камска, студент, БМ
Дата: 
17.03. 2017(петък),  12:00-12:30,  к.з. 536,  Нова сграда на ПУ.

 

Сбирка 10
Цикъл четвърти: Mоделиране в бизнеса и науката
Тема: Математически модел: междувидова борба за ограничени ресурси.
Докладват: Стефани Панайотова и Райна Георгиева , студенти, магистри, ПМ
Дата: 24 февруари 2017(петък),  11:00-11:30,  к.з. 532,  Нова сграда на ПУ. 

Цикъл четвърти: Moделиране в бизнеса и науката
Тема:   Моделиране- търсене и предлагане. Регулиране на пазарните цени.
Докладват: Мюжгян Петкова и Веселина Тавкова, студенти, магистри, ПМ
Дата: 24 февруари 2017(петък),  11:30-12:00,  к.з. 532,  Нова сграда на ПУ.

 

Сбирка 9
Цикъл трети:  Стохастични модели
Тема:  Бейсов анализ на данни.
Докладва: Мария Добрева, докторант
Дата: 1 юни 2016,  11:30-12:00,  к.з. 536,  Нова сграда на ПУ.
Рък. на семинара: проф д.м.н. Сн. Христова

 

Сбирка 8
Цикъл четвърти:  Интегрални уравнения
Тема:  Съществуване на Lp - решения на линейно интегрално уравнение на Фредхолм.
Докладва: Стефани Апостолова Панайотова ,4 курс ,информатика
Дата: 26 май 2016(четвъртък),  10:00-10:30,  к.з. 431,  Нова сграда на ПУ.
Рък. на семинара: проф д.м.н. Сн. Христова

 

Сбирка 7
Цикъл първи: : Динамични модели
Тема: Непрекъснати динамични модели с диференциални уравнения
Докладва: Радослава Терзиева, докторант
Дата: 16 май 2016(понеделник),  12:30-13:00,  536 к.з,  Нова сграда на ПУ.
Рък. на семинара: проф д.м.н. Сн. Христова

 

Сбирка 6
Цикъл втори:  Теория на игрите
Тема:  Модели на коалирането в бизнеса с теория на игрите
Докладва: Анелия Иванова, 4к. БИТ
Тема:  Последователни игрови модели с бизнес приложения
Докладва: Димо Георгиев, 4к. БИТ
Дата: 28 април (четвъртък)  2016,  14:30-15:00,  к.з. 536,  Нова сграда на ПУ.
Рък. на семинара: проф д.м.н. Сн. Христова

 

Сбирка 5
Цикъл първи: : Динамични модели
Тема: Диференчни уравнения и устойчивост
Докладва: Екатерина Мадамлиева, студент 4к. спец. Приложна математика
Дата: 25 април 2016,  12:15-13:00,  536 к.з,  Нова сграда на ПУ.
Рък. на семинара: проф д.м.н. Сн. Христова

 

Сбирка 4
Цикъл първи: : Динамични модели
Тема: Моделиране с диференчни уравнения
Докладва: Екатерина Мадамлиева, студент 4к. спец. Приложна математика
Дата: 18 април 2016,  12:15-13:00,  каб. 342,  Нова сграда на ПУ.
Рък. на семинара: проф д.м.н. Сн. Христова

 

Сбирка 3
Цикъл първи: Динамични модели
Тема: Дискретен модел на покупко-продажби с компютърна реализация.
Докладва: Емилия Грозданова, студент 4к.,  спец. Бизнес математика
Дата::  14 март 2016,  11:30-12:30,   541 к.з. ,  Нова сграда на ПУ.
Рък. на семинара: проф д.м.н. Сн. Христова

 

Сбирка 2
Цикъл първи: Динамични модели
Тема:
 Дискретни модели и устойчивост, втора част
Докладва: Екатерина Мадамлиева, студент 4к. спец. Приложна математика
Цикъл втори: Теория на игрите
Тема: Игрови модели, първа част
Докладва: Несрин Османова, студент 4к. спец. Бизнес математика
Дата::  29 февруари 2016,  11:30-12:30,   541 к.з. ,  Нова сграда на ПУ.
Рък. на семинара: проф д.м.н. Сн. Христова

 

Сбирка 1
Цикъл първи: Динамични модели
Тема:
 Дискретни модели и устойчивост
Докладва: Екатерина Мадамлиева, студент 4к. спец. Приложна математика
Дата::  22 февруари 2016,  12:00-13:00, каб. 342,  Нова сграда на ПУ.
Рък. на семинара: проф д.м.н. Сн. Христова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ