Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Студенти Научна работа Студентска секция към СМБ    English
Факултет по математика и информатика - Студентска секция към СМБ

Уважаеми колеги,
С удоволствие ви съобщаваме, че на 31 януари 2004 г. с решение на секция Пловдив на Съюза на Математиците в България (СМБ) се основа Студентска секция към CMБ гр. Пловдив.

За СМБ
СМБ е основан на 14 февруари 1898 г. като доброволна, творческа, обществена, неполитическа организация, обединяваща лица, които проявяват интерес към математиката и информатиката или дейността им е свързана с тях. Математическият съюз се самоиздържа, т. е. не се субсидира от държавата, от държавни или обществени институции.

Цели и дейности на СМБ
Основните цели на СМБ са да популяризира математиката и информатиката сред общественоста, да подпомога обучението, преподавателската и научната дейност по тези дисциплини.
Дейностите на СМБ са свързани с провеждане на научни мероприятия, организиране на олимпиади, състезания и конкурси за студенти, ученици и учители.

Членство
Съюза на Математиците в България е отворена организация.
Ако сте студент и желаете да членувате в СМБ е необходимо да заплатите 5 лв. годишен членски внос при доц. д-р Пенка Рангелова . Това Ви осигурява преференции в организираните от СМБ мероприятия.

За повече информация се обръщайте към доц. д-р Антон Илиев, председател на СМБ гр. Пловдив.

Сайтът на СМБ е на адрес: http://www.math.bas.bg/~smb/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ