Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Състав Други звена Учебен отдел ФМИ    English
Факултет по математика и информатика - Учебен отдел ФМИ
Състав
Кабинет
Служ. тел.
E-mail адрес
Приемно време

магистър Мариана Колева-Петрова – инспектор

Специалности бакалаври:

 • Бизнес математика - редовно обучение
 • Софтуерни технологии и дизайн - редовно обучение
 • Софтуерно инженерство - редовно обучение

Специалности магистри:

 • Софтуерни технологии със специализация... (1 г.)
 • Софтуерни технологии със специализация... (2 г.)
339
261-755

mkoleva@uni-plovdiv.bg

от 10:00 до 12:00 ч.

 
от 13:30 до 15:00 ч.

магистър Диана Минчева – инспектор

Специалности бакалаври:

 • Бизнес информационни технологии - редовно обучение
 • Математика, информатика и информационни технологии - редовно обучение
 • Информатика - задочно обучение
 • Софтуерни технологии и дизайн - задочно обучение

Специалности магистри:

 • Бизнес информатика с английски език (1 г.)
 • Бизнес информатика с английски език (2 г.)
 • Обучение по информатика и информационни технологии в училище (1 г.)
 • Обучение по информатика и информационни технологии в училище (2 г.)
 • Технология на софтуерното производство и внедряване (1 г.)
 • Софтуерни технологии (2 г.)
 • Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии (1 г.)
340
261-788
diamin@uni-plovdiv.bg

от 10:00 до 12:00 ч.

 
от 13:30 до 15:00 ч.

магистър Нели Тодорова – инспектор

Специалности бакалаври:

 • Информатика - редовно обучение
 • Математика - редовно обучение
 • Приложна математика - редовно обучение
 • Математика и информатика - редовно обучение
 • Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт - редовно обучение
 • Бизнес информационни технологии - задочно обучение
 • Софтуерно инженерство - задочно обучение

Специалности магистри:

 • Приложна математика (1 г.)
 • Приложна математика (2 г.)
 • Обучение по математика в училище (1 г.)
 • Обучение по математика в училище (2 г.)
 • Обучение по информационни технологии в началното училище (1 г.)
 • Обучение по информационни технологии в прогимназията (1 г.)
 • Педагогика на обучението по математика (1 г.)

 

337
261-736
todorova@uni-plovdiv.bg

от 10:00 до 12:00 ч.

 
от 13:30 до 15:00 ч.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ