Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Акредитация Доклади за получени и действащи в момента акредитации    English
Факултет по математика и информатика - Доклади за получени и действащи в момента акредитации

Получена програмна акредитация за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по 1.3.

Получена програмна акредитация за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по 4.5.

Получена програмна акредитация за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по 4.6.

Получена програмна акредитация за ОНС "доктор" по ПН 1.3:

Получена програмна акредитация за ОНС "доктор" по ПН 4.5. - "Алгебра и теория на числата" и "Математически анализ".

Получена програмна акредитация за ОНС "доктор" по 4.5. - "Диференциални уравнения", "Математическо моделиране и приложение на математиката", "Изчислителна математика", "Геометрия и топология"

Получена програмна акредитация за ОНС "доктор" по 4.6. "Информатика и компютърни науки"

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ