Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Април 2014    English
Факултет по математика и информатика - Април 2014

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА  ЗА АТЕСТИРАНЕ

НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", АПРИЛ 2014 Г.

           

             През периода ноември 2013 – април 2014 г., Комисията за атестиране на академичния състав и служителите (КА) при Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

  1. През месец декември 2013 г. се проведе обсъждане на работата на КА през изминалия мандат 2011–2013 г. Беше изказана благодарност на доц. Пенка Рангелова за активната й дейност по време на мандата при извършване на атестацията във ФМИ.
  2. През януари 2014 г. се проведе избор на нов състав на комисията по атестиране за периода 2013-2014 г. За председател на КА бе избран проф. д-р Коста Гъров, за членове доц. д-р Анна Малинова и гл. ас. д-р Марта Теофилова, а за секретар – Надя Милева.
  3. На 25 януари 2014 г. бяха издадени заповеди на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски”, с които се открива процедура за атестиране на преподавателите и служителите на ФМИ през 2014 г. – общо 2 преподаватели. В момента колегите подготвят документите необходими за атестирането.

 

Пловдив                                                                Председател на КА:.......................................     

17.04.2014 г.                                                                                               Проф. д-р Коста Гъров                        

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ