Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало За ФМИ Завършили ФМИ на ПУ и заемали изборни длъжности    English
Факултет по математика и информатика - Завършили ФМИ на ПУ и заемали изборни длъжности

Завършили ФМИ на ПУ и заемали изборни длъжности

 

Научно звание (академична длъжност), научна степен, три имена № на випуск Година Заема изборна длъжност и период
проф. д-р Георги Златанов Златанов втори 1966
Декан на ФМИ, ПУ, 1979–1983, 1989–1999
Зам.-ректор на ПУ, 1983–1989
Почетен член на СМБ
доц. д-р Иван Христов Фесчиев втори 1966
Декан на ФМИ, ПУ, 1983–1989
проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев трети 1967
Зам.-ректор на ПУ, 1993–1995
проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров трети 1967
Декан на ФМИ, ПУ, 1999–2007
Зам.-ректор, 2008–2011
Председател на Контролния съвет на ПУ, 2011–2015
Почетен член на СМБ
доц. д-р Георги Димитров Джелепов трети 1967
Декан на Факултет по икономика, АУ, 2007-2011
доц. д-р Славка Койчева Славова трети 1967
Зам.-ректор на ШУ, 1997-2000
Директор на Колеж-Добрич към ШУ, 1997-2008
Кирчо Георгиев Атанасов трети 1967
Зам.-министър на образованието, 2005–2009
Депутат в 42 НС, 2013–2014
Почетен член на СМБ
Евтим Петков Кънчев трети 1967
Член на УС на СМБ, 2005-досега,
Почетен член на СМБ
проф. д-р Русанка Георгиева Петрова четвърти 1968
Декан на ФМИ, ШУ, 2008–2016
проф. д-р Никола Петков Зяпков пети 1969
Декан на ПМФ, ШУ, 1983–1986
Зам.-ректор на ШУ, 1987–1991
Декан на ФМИ, ШУ, 1995–2000
Зам.-ректор на ШУ, 2000–2001
Председател на Общото събрание на ШУ, 2011–2015
проф. д-р Ангелина Филипова Манова десети 1974
Декан на ФП, ЮЗУ, 1993–1996
Зам.-ректор на ЮЗУ, 19961999
Директор на „Център за продължаващо обучение” в ЮЗУ, 2008–досега
доц. д-р Петя Иванова Асенова дванадесети 1976
Декан на Бакалавърския факултет, НБУ, 2008–2012
проф. д-р Илия Димитров Гюдженов тринадесети 1977
Ректор на ЮЗУ, 1999–2007
Зам.-ректор на ЮЗУ, 1989–1999
Зам.-председател на Акредитационния съвет на НАОА, 2013–2014
Зам.-председател на Агенцията по САНК на НАОА, 2013–2014
Евгения Николова Личева четиринадесети 1978
Председател на Общински съвет–гр. Неделино
проф. д-р Коста Андреев Гъров четиринадесети 1978
Член на УС на СМБ, 2009–досега
доц. д-р Атанаска Михайлова Тенева петнадесети 1979
Депутат в 39 и 40 НС
Зам.-министър на образованието, 2013–2014
проф. д-р Асен Кънчев Рахнев шестнадесети 1980
Декан на ФМИ, ПУ, 2007–2015
Член на УС на СМБ, 1995–2013
Зам.-председател на УС на СМБ, 2009–2013
Председател на ОС на ПУ, 2015–досега
Себихан Мехмед
шестнадесети 1980
Кмет на община „Крумовград“, 2003–досега
Милко Петров Багдасаров седемнадесети 1981
Депутат в 42 НС, 2013–2014
проф. д-р Михаил Михайлов Константинов седемнадесети 1981
Зам.-ректор на УАСГ, 1999–2003
Зам.-председател на ЦИК за парламентарни и за местни избори, 2003–2009
Председател на УС на Българския институт за анализи и проучвания (БИАП), 1997–2005
Директор на Агенцията за прогнози и анализи (АПА), 2009–досега
гл. ас. Мариян Пенчев Балев седемнадесети 1981
Областен управител на Ловеч, 20012005
Младен Асенов Чаушев осемнадесети 1982
Кмет на Златоград, 1999–2007
Костадин Стоянов Паскалев двадесет и първи 1985
Кмет на Благоевград, 1995–2001, 2007–2011
Вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройство, 2001–2002
доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов двадесет и първи 1985
Член на УС на СМБ, 2009–досега
Ахмед Ахмедов Башев (Албен Билюкбашиев)
двадесет и първи 1985
Депутат в 42 НС, 2013–2014
Кмет на община Гърмен, 1999–2013
Румен Йорданов Петков двадесет и втори 1986
Кмет на Плевен, 1995–1999
Министър на вътрешните работи, 2005–2008
Депутат в 39-ото, 40-ото, 41-ото народно събрание.
проф. д-р Христо Димитров Крушков двадесет и втори 1986
Зам.-ректор на ПУ, 2015–2019
Катя Ангелова Чалъкова двадесет и четвърти 1988
Депутат от 41-ото Народно събрание
Председател на Общински съвет Димитровград, 2009–2011
Член на УС на СМБ, 2013–2017
проф. д-р Ангел Голев двадесет и пети 1989 Декан на на ФМИ, ПУ, 2019 – до сега
Димитър Иванов Иванов тридесет и първи 1995
Кмет на Община „Марица“, гр. Пловдив, 2011–досега
проф. д-р Антон Илиев Илиев тридесет и втори 1996
Член на УС на СМБ, 2013–досега
Зам.-председател на УС на СМБ, 2017-досега
Декан на на ФМИ, ПУ, 2015–2019
Зам.-ректор на ПУ, 2019-досега
Костадин Димитров Димитров тридесет и пети 1999

Кмет на община Пловдив, 2023–, 

Кмет на район Тракия, Пловдив, 2011–2023

Георги Иванов Цанков тридесет и пети 1999
Председател на Общинския съвет на община „Родопи“, гр. Пловдив, 2010–2012 и 2014
Владимир Божилов Темелков четиридесети и пети 2009 Заместник-кмет на Община Пловдив с ресор "Образование, бизнес развитие и европейски политики"

За допълнения към представената информация пишете на имейл: angel.golev@fmi-plovdiv.org

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ