Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Отчети Ноември 2013    English
Факултет по математика и информатика - Ноември 2013

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА  ЗА АТЕСТИРАНЕ

НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ПРИ ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ - НОЕМВРИ 2013 Г.

През периода април – ноември 2013 г. Комисията за атестиране на академичния състав и служителите (КА) при Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски” извърши следните дейности:

1. През месец май се проведе инструктаж с подлежащите на атестиране преподаватели и служители на ФМИ. Бяха раздадени примерни образци на документи необходими за атестирането. Председателят и секретарят на КА при ФМИ дадоха изчерпателни отговори на всички възникнали въпроси.

2. На 20 юни 2013 г. се проведе атестирането на  преподавателите и служителите на ФМИ по предварително подготвен и оповестен график. Бяха атестирани 3 преподаватели и 1 служител. На всеки от тях бе дадена съответна атестационна оценка и направени конкретни препоръки за подобряване на качеството на работа по направленията Учебна дейност, Научна дейност и Административна дейност. Резултатите от атестирането са описани в Протокол 7 на КА и сa публикувани в сайта на ФМИ в рубриката Качество и атестация.

Председател: проф. д-р Коста Гъров 

Пловдив
11.11.2013 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ