Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 24.11.2020 05:56 Работно време на отдел "Учебен" за периода на дистанционно обучение от 13.11.2020 до 30.11.2020 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1947&ln=1&id=2За периода от 13.11. до 30.11.2020 г.,
 административното обслужване на студентите, от отдел
„Учебен“, ще се извършва по следния график:

Инспектор

 Присъствени дни

Дистанционна работа

 

Нели Тодорова 

13, 23, 24, 25, 26, 27.11.2020 г. 

 В приемно време 

Понеделник - Петък от 10.00 - 12.00 часа и от 13.30 -15.00 часа.

 

16, 17, 18, 19, 20, 30.11.2020 г.

todorova@uni-plovdiv.bg

 

Константина Иванова

16, 17, 18, 19, 20, 30.11.2020 г.

 В приемно време

Понеделник - Петък от 10.00 - 12.00 часа и от 13.30 -15.00 часа.

 

13, 23, 24, 25, 26, 27.11.2020 г.

kivanova@uni-plovdiv.bg

Диана Минчева

отсъства до 30.11.2020 г.

 

Във връзка със спазването на мерките за превенция от заразяване с COVID-19, молим, преди да посетите университета, първо да се свържете с инспектора по ел. поща.

 

]]>
2020-11-171947
СКРЪБНА ВЕСТ - на 16. ноември 2020 г. ни напусна Ненка Трайковаhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1948&ln=1&id=2На 16. ноември 2020 г. ни напусна нашата колежка Ненка Трайкова, 

Eмблема на Учебен отдел на Факултета по математика и информатика! 

 Загубихме един обичан колега и приятел!


За нас тя остава пример на доброта, трудолюбие, грижовност и отзивчивост.

 

Поклон пред светлата ѝ памет!

 

                                                                                                    От Ръководството на ФМИ

]]>
2020-11-171948
CEEPUS мобилности за ФМИhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1944&ln=1&id=2ПРОГРАМА CEEPUS. МРЕЖА „International Cooperation in Computer Science“

Студентска/докторантска/преподавателска мобилност с цел обучение/преподаване
втори семестър на академична година 2020-2021

Списък с държавите (градовете) на приемащите университети за студенти/докторанти/преподаватели на ФМИ 

to Hungary (Budapest, Szeged): 31 months, also 4 teacher months!

to Austria (Linz): 14 months, also teacher mobility available

to Albania (Tirana):  4 months, also teacher mobility available

to Romania (Sapientia, BBU): 3 months, also teacher mobility available

to Northern Macedonia (Bitola): 1 months, also teacher mobility available

to Croatia (Pula, Rijeka): 5 months, also teacher mobility available

to Czech Republic (Olomouc): 7 months, also teacher mobility available

to Slovakia (Komarno, Kosice, Nitra): 11 months, also teacher mobility available to Komarno or Kosice

to Serbia (Novi Sad, Subotica): 4 months, also teacher mobility available

to Slovenia (Maribor, Ljubljana): 10 months, also teacher mobility available

За студенти/докторанти: 1 месец или 4 месеца мобилности (21 ден минимален престой на месец)

За преподаватели: 1 месец мобилности (5 дена минимален престой)

За контакт с координатора за CEEPUS във ФМИ: доц. д-р Елена Сомова, eledel@uni-plovdiv.bg

Краен срок: 25.11.2020

]]>
2020-11-131944
Извънреден изпит по КМКhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1945&ln=1&id=2На 21.11.2020 г. (събота) от 11:00 ч. ще се проведе online изпит по "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност "Информатика", 3. курс, задочно обучение, на който могат да се явят и студенти от 4-ти курс от същата специалност, както и семестриално завършили студенти от всички специалности. Всеки желаещ да се яви на изпита студент от 4-ти курс или семестриално завършил студент трябва да има издаден индивидуален изпитен протокол от Учебен отдел, удостоверяващ студентския му статус.

Протоколът трябва да е получен от изпитващия преподавател 1 ден преди изпита.

Информация за изпита:
Начален час: 11:00 ч. Продължителност: 1 час
Платформа за провеждане: http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

Вход в системата задължително с акаунти от https://e-portal.uni-plovdiv.bg  - focus акунтите вече не се използват.

 

На 28.11.2020 г. (събота) от 11:00 ч. ще се проведе online изпит по "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност "Софтуерно инженерство", 3-ти курс, задочно обучение, на който могат да се явят и студенти от 4-ти курс от същата специалност. Всеки желаещ да се яви на изпита студент от 4-ти курс трябва да има издаден индивидуален изпитен протокол от Учебен отдел, удостоверяващ студентския му статус.

Протоколът трябва да е получен от изпитващия преподавател 1 ден преди изпита.

Информация за изпита:
Начален час: 11:00 ч.

Продължителност: 1 час
Платформа за провеждане: http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
 

Вход в системата задължително с акаунти от https://e-portal.uni-plovdiv.bg  - focus акунтите вече не се използват.

 

 

]]>
2020-11-131945
50-та Юбилейна Пролетна конференция на СМБhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1934&ln=1&id=2ПЕТДЕСЕТАТА ЮБИЛЕЙНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ ще се проведе от 7 до 11 април 2021 г. в гр. Бургас. Домакини са секциите СМБ Бургас и СМБ Плевен.

Първо съобщение и покана за участие

]]>
2020-10-141934
Класиране за местата за държавна поръчка по магистърски програми 2020/2021 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1936&ln=1&id=2Заповед № 25/14.10.2020 г. за класиране по магитърски програми за учебната 2020/2021 гдина.

]]>
2020-10-141936
"Студентски практики - Фаза 2" към МОНhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1894&ln=1&id=2 

Уважаеми студенти, поради възобновяване на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“; Ви съобщаваме, че на страницата на проекта http://praktiki.mon.bg/ имате възможност за регистрация, попълване на профил и избор на работодател. За регистрация вижте тук:  https://praktiki.mon.bg/registration/students#.

Договорите, които студентите ще представят в каб. 330, трябва да са в 3 екз. и придружени с 3 екз. Декларации.

Договори на студентите от ІV. курс ще се приемат в случай, че практиката приключи до датата на държавния им изпит.

При представяне на договорите от студента е необходимо фирмата и ментърът да имат сключен договор с ПУ „Паисий Хилендарски“.

Договорите от фирмите също трябва да са в 3 екз. (с оригинален подпис и печат), прикрепен към него списък с имената на менторите, 3 екз. деклерации и регистрационна форма от работодател, които може да се изтеглят от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/ .

На 24. и 25. ноември 2020 г. от 10:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч. ще се приемат договори на студентите, чийто период на обучение е с най-ранна начална дата 07.12.2020 г.

Студентите избират академичен наставник, който е от Факултета по математика и информатика.

Списък на академичните наставници от ФМИ:

Име, фамилия

e-mail

Док-т Гергана Колева

gerry.koleva@fmi-plovdiv.org

Доц. д-р Елена Сомова

eledel72@gmail.com

Доц. д-р Емил Хаджиколев

hadjikolev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Станка Хаджиколева

stankah@gmail.com

Гл. ас. д-р Елена Тодорова

eli_tod@abv.bg

Гл. ас. д-р Иван Димитров

ivan.dimitrow@abv.bg

Гл. ас. д-р Кремена Стефанова

kvstefanova@gmail.com

Гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

maggie.veselinova@gmail.com

Гл. ас. д-р Мариана Крушкова

mik@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Христо Христов

hristo.toshkov@gmail.com

Ас. Иванка Градева

gradeva@uni-plovdiv.bg

]]>
2020-07-131894
ПЛАТФОРМИ И МАТЕРИАЛИ за провеждане на дистанционно обучение РЕДОВНО(Включително 1 курс)http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1922&ln=1&id=2Платформи и материали за провеждане на дистанционно обучение на РЕДОВНА форма:

]]>
2020-09-271922
Практика по специалността, 3 курс, И и СИ, задочно обучениеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1942&ln=1&id=2Практиката по специалността за студентите от 3 курс на специалности “Информатика“ и „Софтуерно инженерство“, задочна форма на обучение, ще се проведе през Зимния триместър на 2020/2021 уч. г., в периода 911.12.2020 г. и 1418.12.2020 г. Обучението ще се проведе присъствено или дистанционно, в зависимост от вътрешните правила за работния процес на съответната фирма и епидемичната обстановка в страната.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за провеждане на практиката във фирма, имат възможност да провеждат практиката там. За целта в срок до 02.12.2020 г., вкл., трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 06.12.2020 г. вкл. да представят на академичния си наставник сканиран екземпляр на подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Приложение 2 за оценяване на практикант се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката и се представя на академичния наставник.

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от 04.12.2020 г. до 06.12.2020 г., вкл. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно записването.

Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента. На 07.12.2020 г. студентите, участващи в записването, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани за провеждане на практиката.


Академичните наставници на двете специалности са:

  • за специалност „Информатика“ – гл. ас. д-р Слав Чолаков (cholakovs@uni-plovdiv.bg);
  • за специалност „Софтуерно инженерство“ – гл. ас. д-р Милена Петкова (milenapeeva@gmail.com).
]]>
2020-11-051942