Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 22.09.2017 23:38 Държавен изпит и защити на дипломни работи – 24 септември 2017http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1408&ln=1&id=2 Държавен изпит - 2 аула АЛЕКСАНДРИНА АНТОНИЕВА ДИМИТРОВА 1301682004 СТД ЗБ МИЛЕНА КУЗМАНОВА СТОЕВА 1401682058 СТД ЗБ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ТИМОВ 1301681027 СТД РБ ДИЛЯНА КОСТОВА ДИМИТРОВА 1301681060 СТД РБ ХРИСТИЯН СВЕТОСЛАВОВ КАХЧИЕВ 1301681079 СТД РБ ИВА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА 1301681082 СТД РБ ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЛЪСКОВ 1301681086 СТД РБ ЙОРДАН ВЕСЕЛИНОВ РУЖИНОВ 1301681096 СТД РБ ВАСИЛ МИНЧЕВ МИНЧЕВ 1301681102 СТД РБ ИВАН АСЕНОВ МАДИН 1301681106 СТД РБ ЦОКО БОТЕВ БУРМОВ 1301681108 СТД РБ ТЕОДОР СТАНИМИРОВ ЛЕНКОВ 1601681114 СТД РБ

 

Защити на дипломни работи - 422 ауд.
ХРИСТИНА КОЛЕВА ДЕКОВА 1601682084 СТД ЗБ Разработка на вътрешно-организационна система за управление на проекти "SWAT" гл. ас. д-р Светослав Енков
ПЕТЬО ЙОВКОВ РУЖИН 1301681007 СТД РБ Онлайн съветник за управление на хранителни продукти гл. ас. д-р Светослав Енков
ЯНКО ИВАНОВ ИВАНОВ 1301681016 СТД РБ Криптовалута - статистически уебсайт ас. Йордан Тодоров
АСЕН ИВОВ ТАНЕВ 1301681028 СТД РБ Игра за мобилни устройства "Alien Survival" ас. Йордан Тодоров
ФАНЯ ТОМОВА КАРАМФИЛОВА 1301681063 СТД РБ Уеб приложение за онлайн книги ас. д-р Мая Стоева
]]>
2017-09-211408
CEEPUS специализации за студенти и преподавателиhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1409&ln=1&id=2ВАЖНО!

Специализация за студенти, докторанти и преподаватели
от ФМИ при ПУ

 

 

International CEEPUS network announces
students, PhD students and teachers mobility scholarships
for the academic year 2017/2018

 

Host Institution

 • Eötvös Loránd University,  Budapest (Hungary): 1 S
 • University of Szeged, Szeged (Hungary): 1 T
 • Constantine The Philosopher University in Nitra,  Nitra (Slovakia): 1 STS, 1 T
 • J. Selye University,  Komárom (Slovakia): 1 STS
 • Technical University in Košice, Kosice (Slovakia): 1 T
 • University of Rijeka, Rijeka (Croatia): 1 T

Legend:

S= student for 4 months, STS = student for 1 month , T = teacher for 1/2 week(s) 

Application Deadline

 • 10 Oct 2017

For Information:      Assoc. Prof. Elena Somova
New Building, cab. 437, tel. 261 742; Rectorat, cab. 361, tel. 261 259
e-mail: eledel@uni-plovdiv.bg; mobile: 0889 338997

 

]]>
2017-09-211409
Поздравление по случай Деня на независимостта на Българияhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1407&ln=1&id=2Ръководството 

на Факултета по математика и информатика 

при Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски"

поздравява студентите, преподавателите и служителите на факултета с

ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ - 22 СЕПТЕМВРИ!

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ СИЛНА ВЯРА, ЧЕ МОЖЕМ ДА ПРЕОДОЛЯВАМЕ И НЕПРЕОДОЛИМИ ПРЕПЯТСТВИЯ!

]]>
2017-09-191407
Извънредни изпити 2017/2018http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1402&ln=1&id=2Последна актуализация: 20.09.2017 г.

29.09.2017 На 29.09.2017 г. (петък) от 14:00 ч. в 536 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини при проф. д-р Антон Илиев и гл. ас. д-р Светослав Енков.
25.09.2017 На 25.09.2017 г. от 09:00 ч. в 536 к.з. ще се проведе извънреден изпит за студентите от спец. Софтуерни технологии 1 год. и Софтуерни технологии 2 год. (2 курс) по дисциплините "Практикум", "Практически проект 1" и "Практически проект 2" при гл. ас. д-р Владимир Вълканов.
26.09.2017 Извънреден изпит по Софтуерни технологии за студенти от всички курсове на всички специалности на 26.09.2017 от 9.30 в 536, с лектор доц. д-р Ася Стоянова.
18.09.2017 Извънреден изпит по английски език за студенти от 4 курс на всички специалности на 18.09.2017 от 10.00 в 341.
29.09.2017 На 29.09.2017 г. от 10:30 ч. в 422.ауд. ще се проведе извънреден изпит за студентите от спец. Информатика (редовно и задочно) по дисциплините "Геометрия" и ЛААГ.
23.09.2017 На 23.09.2017 г. (събота) от 13:30 ч. в 533 к.з. ще се проведе извънреден изпит за трите избираеми дисциплини: "Управление на софтуерни проекти и процеси", "Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript" и  "Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL", с лектор проф. Минчо Сандалски.
]]>
2017-09-121402
Факултативни дисциплини, есенен триместър 2017/2018 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1404&ln=1&id=2ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ – ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2017/2018

(за студенти от всеки курс и всяка специалност във ФМИ)

 

1. РУСКИ ЕЗИК – 1. ЧАСТ (ПРАКТИКУМ) 

Лектор: гл. ас. ПЕТРАНКА САВОВА  
Провеждане: Лекциите ще се провеждат всяка събота от 13:00 ч. в 441 с. з.

Анотация:  Предвидено е обучение на студентите по 2 различни нива: начално и средно. Целта на началното ниво (което е за неизучавали руски език) е формиране базови навици за диалогична и монологична реч върху материал от фреквентните лексикални теми, беседи, дискусии на елементарно ниво. Тази част от курса съдържа мотивиран комуникативен минимум – фонетичен, граматичен, лексикален и тематичен. Целта на средното ниво (което е за студенти с елементарни познания по руски език или за завършили курса начално ниво) е формиране на умения и навици за ползване на учебна и научна литература по основните дисциплини за специалностите на ФМИ.

 Записването за курса за по-голямо удобство на желаещите студенти може да се направи на адрес:petranasavova@abv.bg  или на 30 септември 2017 г. (събота) от 13:00 ч. в 441 с. з.

]]>
2017-09-121404
Провеждане на държавни изпити за учебната 2016-2017 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1375&ln=1&id=2

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 г.

Дати:
07.07.2017 г., петък (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър", специалност "Софтуерни технологии и дизайн");
08.07.2017 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“);
09.07.2017 г., неделя (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“).

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ за студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“ по специалност „Приложна математика“ – датата за държавен изпит е  08.07.2017 г., събота (30.09.2017 г., събота).

24.09.2017 г., неделя (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър", специалност "Софтуерни технологии и дизайн");
30.09.2017 г., събота (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“)
01.10.2017 г., неделя (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“)

Студентите подават следните заявления:

№1 Заявление за разработка на дипломна работа до 02.06.2017 г. (25.08.2017 г.)

№2 – Заявление за явяване на защита на дипломна работа /държавен изпит - до 30.06.2017 г. (15.09.2017 г.)

Заявленията трябва да бъдат попълнени на бланките, поместени на сайта на ФМИ, разпечатани, подписани  и подадени в  Учебен отдел.

Няма да се приемат написани на ръка заявления.

В срок от 14 дни след държавния изпит, дипломираните студенти, трябва да се явят  в Учебен отдел, за да предоставят:

  Актуална снимка – 1 бр.,  размер 3.5/4.5 см.

И  да получат:

  Дипломата си за средно образование

 

]]>
2017-09-021375
Срокове и документи за записване в по-горен курсhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1396&ln=1&id=2НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ 
В  ПО - ГОРЕН КУРС за уч. 2017-2018 г.

 

 1. СТУДЕНТСКА КНИЖКА – попълнена с учебния план за семестъра
 2. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ – копие от  квитанцията за платена такса

Краен срок за записване на семестъра за задочно обучение – 20.09.2017 г. 

Краен срок за записване на семестъра за редовно обучение – 06.10.2017 г.

Краен срок за записване на семестъра за магистри –  11.10.2017 г.

 

УЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

Процедури и срокове за административно обслужване на студенти

...

II. Плащания

...

A)    Такси за обучение

Студентите, които не са платили в указаните срокове или не са представили одобрени от Декан или Ректор заявления, за разсрочване на плащането, не получават заверка и прекъсват обучението по административен път от инспектора на специалността

 

]]>
2017-09-021396
Важно за кандидат-студентите на ФМИ!http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1395&ln=1&id=2Поради големия интерес към обучението във Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
обявяваме допълнително класиране и прием на кандидат-студенти по специалности


Подаване на кандидатстудентски документи:

Всеки работен ден (без събота и неделя) от (9:00 – 12:00 и 13:30 – 16:00)
Университетския информационен център (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), стая №13

Специалност I-ви вариант за класиране и прием: 
Оценка, получена по един от посочените начини
II-ри вариант за класиране и прием: 
Оценка на допълнителен тест
 1. Математика - редовно обучение
 2. Бизнес математика – редовно обучение
 3. Математика, информатика и информационни технологии – редовно обучение

 • ДЗИ по математика или български език и литература;
 • КСИ по математика, информатика или български език от ПУ или друго ВУ.

 

Тест по математика и информатика

За подробности изпратете имейл на aii@uni-plovdiv.bg

 

Легенда:

ПУ        – Пловдивски университет
ДЗИ     – Държавен зрелостен изпит
ВУ        – Висше училище
КСИ     − Кандидатстудентски изпит

]]>
2017-09-011395
СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ към МОН - ПОДНОВЯВАНЕ http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1279&ln=1&id=2ВАЖНО!

ПОДНОВЯВА СЕ ПРИЕМАНЕТО НА ДОГОВОРИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ОТ ФМИ ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ КЪМ МОН.

Уважаеми студенти, поради възобновяване на дейностите по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1; Ви съобщаваме, че на страницата на проекта http://praktiki.mon.bg/ имате възможност за регистрация, попълване на профил и избор на работодател. В секцията „Документи“ http://praktiki.mon.bg/sp/pages/documents ще намерите образци на необходимите Ви формуляри за попълване.

Договорите, които студентите ще представят в каб. 330, трябва да са в 3 (три) екз. и придружени с 2 екз. Декларации, които може да изтеглите от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/. Няма да се приемат договори на първокурсници (необходимо е те да са завършили успешно първи курс). С предимство са ІІІ и ІV курс, бакалаври и магистрите.  Приемно време за приемане на договори в каб. 330:
от понеделник до петък,  от 10:30 до 12:30 ч.

При представяне на договорите от студента е необходимо фирмата и ментърът да имат сключен договор с ПУ „Паисий Хилендарски“.

Договорите от фирмите също трябва да са в 3 екз. (с оригинален подпис и печат), прикрепен към него списък с имената на менторите, 3 екз. деклерации и регистрационна форма от работодател, които може да се изтеглят от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/ .

До  08.09.2017 г. (петък) ще се приемат договори на студентите, чийто период на обучение е с най-ранна начална дата 18.09.2017 г.

ВАЖНО!  Последен ден за провеждане на практиката трябва да е 30.11.2017 г.

На 15.09.2017 г. (петък) от 10:30 до 12.00 часа ще се приемат
и отчети от академични наставници и ментори
(ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПО ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ОТЧЕТ  ОСВЕН  ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ И ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ, В КОЙТО СА  ОТЧИТАНИ ЧАСОВЕ  ЗА ПРИКЛЮЧИЛИТЕ СТУДЕНТИ)

Студентите избират академичен наставник, който е от Факултета по математика и информатика.

Списък на академичните наставници от ФМИ:

 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 2. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина
 3. Доц. д-р Елена Петрова Сомова
 4. Доц. д-р Емил Николов Хаджиколев
 5. Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев
 6. Доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева
 7. Доц. д-р Стефка Йорданова Анева
 8. Гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов
 9. Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова
 10. Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров
 11. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова
 12. Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова
 13. Гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков
 14. Ас. д-р Христо Тошков Христов
 15. Ас. Иванка Георгиева Градева
 16. Ас. Йордан Георгиев Тодоров
 17. Проф. дмн Георги Атанасов Тотков 

С изискванията при регистрането в информационната система и провеждането на практиката студентите може да видят тук.

 


]]>
2016-11-021279
Практика по специалността за 3 курс БИТ и 3 курс СТД, задочно обучениеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1391&ln=1&id=2За студентите от 3 курс специалност „Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, задочно обучение, ще се проведе практика по специалността през есенния триместър от 13.09.2017 г. до 15.09.2017 г. и от 18.09.2017 г. до 22.09.2017 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да го провеждат там.

За целта в срок до 07.09.2017 г. (четвъртък) трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 12.09.2017 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2). Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация - изтегли.

Договор за практика по специалността. -> link

Всички студенти, които не са си намерили фирма, ще бъдат разпределени във фирми, осигурени от ФМИ, на 13.09.2017 г. (сряда) от 09:00 ч. в 547 к. з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261 740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 -> link се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичен наставник за двете специалности:

 • ас. д-р Мария Василева (Приемно време от 28.08.2017 г.: вторник 09:30 ч. – 10:30 ч. и четвъртък 09:30 ч. – 10:30 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, mariavasileva@uni-plovdiv.bg).
]]>
2017-07-101391
Магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2017/2018 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1394&ln=1&id=2ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2017/2018 година. Записването започва от 11.09.2017 г. до 11.10.2017 г.  в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236) - каб. 339, 337 и 340, тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788 за магистърски програми; каб. 330, тел. 032/261-799 за допълнителни квалификации.

Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура е 'добър'.

Краен срок за кадидатстване за държавна поръчка - до 12:00 ч. на 11.10.2017 г.

Местата за държавна поръчка са както следва:

Направление "Информатика и компютърни науки" - 16 места. За специалности "Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси"(обучение 1 г.),  "Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения"(обучение 1 г.), "Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства"(обучение 1 г.), "Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект"(обучение 1 г.) и "Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.).

Направление "Математика" - 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).

Таксите за платено обучение са както следва:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.)– 4 (четири) семестриални такси по 900 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 700 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 700 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 800 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 800 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 700 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 700 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 • "Учител по информатика и информационни технологии" (обучение 1 г.) -  2 семестриални такси по 500 лв.;
 • "Учител по математика" (обучение 1 г.) - 2 семестриални такси по 500 лв.
 • "Учител по информатика и информационни технологии" (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация "Учител по математика" във ФМИ на ПУ) - 2 семестриални такси по 280 лв.
 • "Учител по математика" (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация "Учител по информатика и информационни технологии" във ФМИ на ПУ)  -  2семестриални такси по 280 лв.
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) или „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 450 лв. за учебната 2017/2018 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 450 лв. за учебната 2017/2018 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 350 лв. за учебната 2017/2018 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 400 лв. за учебната 2017/2018 г.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  МАГИСТРАТУРА:

1. МОЛБА по образец
2. СТУДЕНТСКА КНИЖКА
3. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ
4. КАНДИДАТ - СТУД. ТАКСА – 30 лв.
5. УВЕРЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСТВО
6. СНИМКИ - 4 бр., размер 3.5/4.5 см.
7. ДИПЛОМА -  КОПИЕ
8. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ -  КОПИЕ
9. КОПИЕ ОТ ЛИЧНА КАРТА

]]>
2017-07-141394
Избираеми дисциплини 2017/2018 г., есенен триместър, редовно об.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1374&ln=1&id=2ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2017/2018

(бакалавърски специалности – редовно обучение)


 • По учебен план през Есенния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:  
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии 
  • ІІ, ІІІ, IV курс Информатика 
  • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн 
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика 
  • ІІІ, IV курс Математика 
  • III, IV курс Приложна математика 
  • II, ІІІ курс Математика и информатика 
  • ІІ, III курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт
  • II курс Софтуерно инженерство
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.
 • Записването ще става по следния начин:
 • I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г. (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
 • II етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 05.06.2017 г. в стая 344.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Есенен триместър.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети. 
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

  

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Приложения на алгебрични методи в елементарната и висшата математика, проф. д.м.н. Тодор Желязков (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.05.2017 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 442 каб.
Решаване на произволни системи уравнения от висока степен чрез използване на резултантите. Решаване на уравнения и неравенства чрез използване на квадратичните форми. Решаване на симетрични и антисиметрични системи уравнения.Рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи, чрез използване на най-голям общ делител на полиноми, чрез симетрични полиноми и чрез използване на теория на полетата. Трансформация на уравненията чрез използване на симетричните полиноми. Разлагане на произволни полиноми на множители, доказване на условни тъждества и симетрични неравенства. Приложение на аксиоматиката на понятието пръстен за доказване  на правилото (-).(-)=(+) и някои други правила в училищната математика.

2. Нестандартни математически задачи, проф. д-р Пенка Рангелова (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.05.2017 г. от 09:00 ч. до 15:00 ч. в 238 каб.
Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с различни методи за решаване на нестандартни задачи по математика и да формира у тях умения за да се справят с такива задачи. Застъпени са следните методи: сравняване на лица на равнинни фигури, принцип на Дирихле, принцип на крайния елемент, метод на включване и изключване, решаване на уравнения и системи уравнения с отделяне на точни квадрати, решаване на диофантови уравнения и теория на игрите.

3. Бизнес динамика, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички)
записване I етап: на 02.06.2017 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 239 каб.
Динамичният подход в бизнес икономическите модели се състои в отчитането на фактора време. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с класическите и съвременни динамични модели на пазарно поведение в микроикономиката, мениджмънта и маркетинга. Разглеждат се модели, свързани с частичното пазарно равновесие, кривата на обучението, кривата „разходи-ползи“, разпространението на иновации, ефекта от рекламни кампании и др. Във всички тях се правят изводи, подпомагащи вземането на управленски решения за един успешен бизнес. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават икономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

4. Математически основи на компютърната графика, гл. ас. д-р Ива Докузова (30 места, за всички)
записване I етап: на 31.05.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 245 каб.
За да се решат различни задачи в съвременната компютърна геометрия и графика се използват знания от аналитичната геометрия, диференциалната геометрия, линейната алгебра, проективната и дескриптивна геометрия, теорията на графите, числените методи, математическата логика и др. Учебната дисциплина „Математически основи на компютърната графика” не е компилация от тях. Тя се появява поради необходимостта от изготвяне на програмен софтуер за съвременните компютри. Въпреки разнообразието от задачи с математически и алгоритмичен характер в компютърната графика, всички те се свеждат до въпроса за аналитично описание и представяне на криви и начупени линии, лица и повърхнини в двумерно и тримерно пространство. Тази избираема дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични преобразувания” и „Обработка на геометрични данни”, с изучаването на които се правят първи стъпки в компютърната геометрия и графика. Основната задача на учебната дисциплина е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изображения на геометрическите обекти на екрана и за тяхното движение. След като е усвоил материала, всеки студент трябва да може да съставя геометричен модел на обекта, да задава преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.), да въвежда нагледно (аксонометрическо, перспективно) изображение на екрана на компютъра, да описва обекти, съставени от геометрични елементи, да конструира линии и повърхнини.

5. Итерационни методи, проф. д.м.н. Петко Пройнов (30 места, за всички)
записване I етап: на 30.05.2017 г. от 11:30 ч. до 13:00 ч. в 243 каб.
Една от най-древните и същевременно една от най-актуалните съвременни математически задачи е задачата за числено решаване на уравнения. Курсът е посветен на итерационни методи за числено решаване на нелинейни уравнения. Той е подходящ както за студенти, които харесват теретичната математика така и за студенти, които предпочитат приложната математика. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти, програмно осигуряване на итерационни методи).

6. Методи за решаване на екстремални задачи, проф. д.м.н. Христо Семерджиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 02.06.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 338 каб.
Настоящата дисциплина разглежда важните за средните училища екстремални задачи, т.е. задачи, при които в дадено множество от елементи се търси този, който е най-голям (или най-малък). Разглежданите елементи могат да бъдат отсечки, ъгли, лица, обеми или стойности на дадени функции. Ще се изучат следните методи: метод на производните; метод, базиращ се на следствия от неравенството между средното аритметично и средното геометрично на дадени величини (неравенство на Коши); тригонометричен метод;.чисто геометричен метод. Ще бъде показано, че за болшинството задачи, при подходяща предварителна подготовка, може да се използва неравенството на Коши. Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика в средните училища. Детаилно ще се разгледат над 50 екстремални задачи. Ще бъдат разгледани и методи за приближено решаване на есктремални задачи. Голям интерес представляват следните екзотични екстремални задачи: най-дълъг тригонометричен полином, най-дълъг алгебричен полином, алгебричен полином най-малко отклоняващ се от нулата и определяне на най-висшата алгебрична степен на точност на квадратурните формули.

7. Въведение в математиката на парите, доц. д-р Боян Златанов (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.05.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 445 каб.
Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, площания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационнен портфейл. Акциии и фондови пазари, купуване и продаване на акци. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

8. Въведение във функционалния анализ, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за за БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ)
записване I етап: на 02.06.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 439 каб.
Предлаганият курс представлява достъпно въведение в абстрактните методи на функционалния анализ, които са най-съществени за практическите приложения. Изложени са основите на теорията на банаховите и метрични пространства, както и интеграла на Лебег. На базата на примери е изградена теорията на линейните и нелинейните оператори във функционални пространства. Курсът е подходящ за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

9. Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (30 места, за СТД и БИТ)
записване I етап: на 30.05.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 439 каб.
Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и науката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати.

10. Основи на моделирането, проф. д.м.н. Снежана Христова (30 места, за всички)
записване I етап: на 30.05.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 342 каб.
Едно от най-използваните съвременни средства за изучаване и управление на реални процеси в съвременния свят са т.н. моделиране и симулация. Но какво представлява моделът, каква е философията на моделирането и кои са основните етапи при осъществяването му, каква е връзката между моделиране и симулация- това са част от въпросите, разглеждани в този курс. Ще бъдат представени основните видове модели, основните принципи и етапи при създаването на модел (от идеализацията през реализацията до имплементирането). Ще бъдат представени редица елементарни модели от различни области на науката (физика, химия, биология), на медицината, бизнеса, както и вседневния ни живот. Основната част от разглежданите модели ще бъдат компютърно реализирани и изследвани чрез използване на подходящ софтуер. Всеки студент ще бъде включен в група, която в зависимост от интересите на участниците, ще разработва подходящ модел, с цел да се придобият умения и способности за реално приложение и компютърно имплементиране на модели.

11. Бизнес статистика със SPSS, проф. д.м.н. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов (30 места, за всички)
записване I етап: на 31.05.2017 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. в 538 каб.
Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

12. Въведение в маркетинговите изследвания, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Десислава Войникова (30 места, без БИТ и БМ)
 записване I етап: на 29.05.2017 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 540 каб.
Курсът въвежда основни понятия от областта на маркитинговите изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, типове данни, формиране на извадки, графично представяне и начален анализ на данни. Хипотези. Включва изследване на типа на разпределението, изследване на различия, построяване на линейни регресионни модели и оценки, провеждане на факторен и клъстерен анализ. Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Предвижда се обучение на студентите чрез разработка на групови курсови задачи и проекти с реални данни. Необходимо условие е начална компютърна грамотност и работа с електронни таблици.

13. Програмиране на SAS, доц. д-р Веска Нончева, док-т Василка Събева (30 места, за всички)
записване I етап: на 31.05.2017 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 231 каб.
SAS е и система за анализ на данни, и език за програмиране, реализирани като облачна технология. Учене на SAS с примери е съвременния подход за изучаване на SAS. Дисциплината е насочена да разшири знанията и уменията на студентите да програмират.С познанията си те ще могат да се реализират като анализатори на данни, бизнес анализатори, да анализират данни от маркетингови и социологически проучвания, да разработват свои бизнес приложения, да програмират своите идеи.

14. Програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички)
записване I етап: на 02.06.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 544 каб.
Курсът има за цел да запознае учащите се с методите и средствата на обектноориентирано програмиране на основата на езика Object Pascal и визуалната среда за програмиране DELPHI STANDARD както и да създаде практически умения за изграждане на обектова йерархия при решаване на конкретни проблеми. Специално внимание се отделя на следните теми: основни концепции в ООП; наследяване на класове; херметезация (капсулиране) на обекти; полиморфизъм; работа с визуални компоненти. Очакваните резултати след завършване на избираемата дисциплина е, че обучаемите трябва да могат да проектират и програмират с помощта на средата DELPHI STANDARD на базата на основните концепции на ООП. Общата продължителност е един триместър с 6 часа лекции в компютърна зала с цел възможност за индивидуално разглеждане и актуализиране на примерни програми в DELPHI среда. Знанията се оценяват чрез практически изпит на компютър върху разгледания материал. Необходими предварителни знания - Предполага се, че студентите имат основни познания по информатика и програмиране на базата на Pascal.

15. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон.ас. Николай Чочев (60 места, за всички)
записване I етап: на 30.05.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 344 каб.
Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще успеете да изградите подходящо онлайн присъствие в Google и другите търсещи машини за Вашия бизнес или уебсайт. Ще можете да изграждате Facebook/Adwods реклами, които да повишат значително посещенията и ангажираността на Вашата онлайн аудитория. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Предполага се, че обучаемите имат основни познания по информатика и уеб програмиране.

16. Разработка на уеб приложения с JavaScript библиотеки, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Гергана Добрикова (60 места, за всички)
записване I етап: на 31.05.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 344 каб.
Целта на курса е запознаване с работата на едни от най-популярните JavaScript библио-теки и тяхната имплементация в web-приложения. Студентите ще придобият теоретични и практически знания за работа с JavaScript библиотеки като JQuery, D3, Underscore, които пома-гат за изграждането на гъвкави и добре структурирани приложения. Ще се обърне внимание и на добри техники за работа с тях, включително и използването на Build Tools. Необходими са базови познания по HTML и JavaScript.

17. Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. д-р Николай Кюркчиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 02.06.2017 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч. в 531 каб. и от 12:30 ч. – 14:00 ч. в 440 каб.
Целта на курса е да запознае студентите с някои нестандартни подходи за конструиране на итерационни алгоритми и числени методи от алгебрата и анализа, които възникват от теорията и практиката на имидж-процесите, томографията и др. За практическото прилагане на методите от курса ще се използва програмната система MATHEMATICA.

18. Преговори в IT индустрията, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (60 места, за всички)
записване I етап: на 02.06.2017 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
Всяка компания съществува, защото има клиенти, които да ползват продуктите и/или услугите й. Но гледната точка на компанията и нейните клиенти върху „добрата” сделка е различна. За компанията това е предоставена услуга/продукт с достатъчно добро качество, така че да е приемливо за клиента. Същевременно услугата/продуктът трябва да е с възможно най-ниска себестойност, но възможно най-висока цена, за да бъде фирмата на печалба. За клиента това е закупувана услуга/продукт с удовлетворяващо качество на възможно най-ниската за това качество цена. Договарянето именно на съотношението цена/качество е във фокуса на всички преговори. А факторите, които влияят върху преговорите са много и са както обективни, така и твърде субективни.Тази дисциплина разглежда факторите, които влияят върху преговорите, и предоставя техники за провеждане на по-успешни и за двете страни преговори. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Предприемачество.

19. Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library, доц. д-р Николай Павлов (60 места, за всички)
записване I етап: на 02.06.2017 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. в 344 каб.
Последното десетилетие производителите на микропроцесори достигат границите на възможностите за увеличаване на скоростта чрез традиционните техники: тактовата честота и линейната обработка на инструкции. Вместо това усилията са насочени към създаване на многоядрени и хипернишкови архитектури. Увеличеният брой ядра не дава очакваното увеличение на скоростта за обработка: 2 x 3GHz < 6 GHz. Нужен е нов подход в програмирането, който да позволи ефективното оползотворяване на наличните процесорни ядра. Курсът ще представи основните проблеми и задачи пред създаването на производителен код за многопроцесорни и многоядрени системи чрез последните версии на езика C# и Task Parallel Library на Microsoft .NET Framework.

20. Бизнес право, ІІ част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор в община –Пловдив) (30 места, за всички)
записване I етап: на 30.05.2017 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на втората част от лекционния курс е студентите да се запознаят със специфичните елементи на развитието на търговските отношения в конкурента среда, способите и методите за защита от нелоялна конкуренция, неправомерни търговски практики, начини за защита на потребителя, подаване на жалби и сигнали до КЗК, КЗП и други органи на изпълнителната и съдебната власт. Засяга се и търговската медиация в международните бизнес отношения. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да обогатят своя набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да участват на националния и международен конкурентен пазар, да придобият умения и навици за навременно идентифициране на конкретен проблем, засягащ определена правна сфера и ефективни способи за справяне с него.

21. Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.05.2017 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. в 437 каб.
Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.

22. Програмиране с Node.js, доц. д-р Елена Сомова, ас. д-р Георги Пашев (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.05.2017 г. от 12:15 ч. до 13:15 ч. в 127 каб.
В дисциплината се покриват основни прилики и разлики между JavaScript и Node.JS; разработване на уеб приложения; програмен стек; процес на компилация и изпълнение чрез компилатор и енджин за JavaScript V8; построяване на програмен стек, HTTP Server; callback функции; асинхронни библиотеки и callback функции; управление на клиентски заявки от HTTP Server, в т.ч. и рутиране на заявки; Отговор на заявки от HTTP Server; Управление на потока на изчислителния процес чрез библиотеки за потоково програмиране като step; консумиране на уеб услуги чрез модули/библиотеки като sync-request, request, soap, easysoap, node-rest-client и други. Дисциплината предлага и задълбочена информация за създаване на модули в Node.JS, както и на C++ базирани плъгини за него. Това означава, че който е минал през тази дисциплина ще може не просто да създава приложения върху Node.JS, но и да разширява неговата функционалност с нови плъгини/модули.

23. Приложна криптография в Интернет с PHP, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев (30 места, за всички)
записване I етап: на 02.06.2017 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 541 к. з.
Курсът разглежда вградените криптографски класове в езикът PHP и вградените криптографски функционалности на бази данни MySQL. Разглеждат се в детайли подходите за двустранна валидация чрез JavaScript/jQuery и подсигуряването на уеб сървърите на мрежово и операционно ниво. Студентите получават теоретични знания по приложна криптография и се научават да ги използват практически чрез криптографски библиотеки за PHP. Курсът разглежда детайлно защитата на файлове, бази данни и уеб сайтове. Записалите го студенти ще получат практически знания как да проектират и осигурят защитата на своите уеб софтуерни продукти. Специално внимание е отделено на връзката клиент-сървър, SSL сертификатите и архитектурата на криптографската система използвана в софтуерната рамка CodeIgniter. В края на курса студентите ще реализират собствени обектно-ориентирани криптографски библиотеки за употреба в уеб приложения, с придобитите познания по PHP и ще ги използват в проектите си. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Към студентите има изисквания за предварителни основни знания по обектно-ориентираното програмиране (ООП), XHTML/HTML, CSS, JаvaScript и PHP. Ентусиазмът и познанията по бази данни (MySQL) и софтуерни шаблони за дизайн са препоръчителни. Студентите, завършили спец. курса „Магията на простите числа“ и имащи интерес в използването на материала, са с предимство при записването за дисциплината.

24. Инвестиране и лични финанси, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев (30 места, за всички)
записване I етап: на 02.06.2017 г. от 09:30 ч. до 10:30 ч. в 344 каб.
Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата;и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

25. Технологии за виртуализация, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Слави Глухов (30 места, за всички)
записване I етап: от 02.06.2017 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 344 каб.
Целта на курса е да запознае студентите с водещите софтуери за виртуализация и тяхното приложение при решаване на конкретни инфраструктурни проблеми. Ще бъдат разг-ледани и сравнени възможностите на водещите софтуерни решения както и лимитациите при тях. Студентите ще бъдат запознати с няколко хипервайзор-а, както и методи за реализиране на хардуерна независимост и капсулация на виртуалните машини. Ще бъдат разгледани различни варианти за споделяне и оптимизиране използването на физическите ресурси.

26. Управление на софтуерни проекти и процеси, проф. д-р Минчо Сандалски (30 места, за всички)
записване I етап: на 02.06.2017 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 542 каб.
Управлението на проекти е динамично развиваща се професия и представлява критичен фактор за икономическия растеж на различни институции. Курсът разглежда два от най-популярните методи за управление на проекти: PRINCE2 и TenStep. Въвеждат се основните процеси като Стартиране, Иницииране, Ръководене на проект, Планиране, Контролиране на етапите, Управление на риска и др. Дискутират се изготвянето и управлението на график и бюджет, управлението на проблеми и промени на проекта и др. Обръща се внимание на международните изисквания и софтуерните стандарти както в областта на качеството и сигурността на информационните технологии (БДС ISO/IEC 27002:2008 и др.), така и за управление на услугите (ISO/IEC 20000-1:2011 и др.). Предвиждат се практически занятия за разработване на проект, което служи за оформяне на оценката от курса.

27. Търговско право в информационното общество, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев (прокурор в Окръжна прокуратура) (30 места, за всички)
записване I етап: на 31.05.2017 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
Целта на настоящия лекционен курс е да запознае студентите с нормите, които регули-рат правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат при осъществяване на дейността си, за да могат един ден да създават и управляват собствени търговски дружества, които да задоволят материалните и духовните им потребности, да допринасят за развитието на нашето общество и държава.

28. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички)
записване I етап: на 02.06.2017 г. от 09:30 ч. до 10:30 ч. в 431 к. з.
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.       

29. Графични стандарти: OpenGL, гл. ас. д-р Александър Пенев (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.05.2017 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 547 каб.
Курсът разглежда основите на стандарта OpenGL (OpenGL 2.1, OpenGL Shading Language 1.20, GLU и др.), както и начините на приложението му. Използват се конкретни реализации на интерфейсните библиотеки на езиците за програмиране C, C#, Java и Delphi. Някои от по-важните разглеждани области са: моделиране на тримерни тела и сцени, геометрични преобразувания, работа с цветове и прозрачност, материали, светлинни източници и модели на осветяване, текстури, работа с буфери, права и обратна връзка (Rendering, Select и Feedback), разширения на стандарта, основите на OpenGL Shading Language, профили, deprecation model, NURBS криви и повърхнини и др. Засягат се и някои основни елементи от WebGL, OpenGL ES и по-новите версии на OpenGL. По време на курса студентите реализират множество примери базирани на OpenGL.

30. Мобилни приложения, проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров (60 места, за всички)
записване I етап: на 01.06.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 430 каб.
Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

31. Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Колорадо Старк (Enigma Software) (60 места, за всички)
записване I етап: на 31.05.2017 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
Курсът прави въведение в програмирането на 3D игри. Дисциплината включва основи на програмирането със С++, както и въведение в свързването на С++ код с компоненти на енджина като AI, aнимации, Level Design и т.н. В края на курса се създава малка завършена 3D игра. Дисциплината се провежда на английски език.

32. Английски език ниво А2 (Практикум), доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова (30 места, за всички)
записване I етап: на 31.05.2017 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
Курсът е насочен към студенти с придобито ниво по английски език А1, които имат силна мотивация да продължат към следващото езиково ниво. Освен учебните материали, с които ще се работи по време на семинарните упражнения, ще бъдат подготвени голям брой теми за самостоятелно изследване и задачи за самостоятелна работа. Курсът ще наблегне на развиване на уменията за водене на разговор и устно изложение, наред със задължителните лексикални и граматични помощни средства, които да подпомогнат тези умения. Материалът е разпределен в самостоятелни  теми, чийто обем е съобразен с определения хорариум. От решаващо значение за успешното завършване на избираемата дисциплина е инициативата на обучаемите, които по време на цялото обучение ще бъдат насърчавани от преподавателя да провеждат самостоятелни изследвания, които да споделят и обсъждат с останалите в групата. Предварителни изисквания: Студенти, обучавани в езикови групи на ниво А1 или А1-А2, което се удостоверява от списък, изготвен от преподавателите по английски език.


]]>
2017-05-231374
Избираеми дисциплини 2017/2018 г., есенен триместър, задочно об.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1398&ln=1&id=2ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2017/2018

(бакалавърски специалности – задочно обучение)


 • По учебен план през Есенния триместър на учебната 2017/2018 година имат задължително избираема дисциплина задочните студенти от: 
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии;
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Информатика;
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Софтуерни технологии и дизайн.

 • Записването става лично и започва от 09:00 ч. на 14.09.2017 г. в каб. 344. 

 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Итерационни методи, проф. д.м.н. Петко Пройнов  231 с. з.
Една от най-древните и същевременно една от най-актуалните съвременни математически задачи е задачата за числено решаване на уравнения. Курсът е посветен на итерационни методи за числено решаване на нелинейни уравнения. Той е подходящ както за студенти, които харесват теретичната математика така и за студенти, които предпочитат приложната математика. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти, програмно осигуряване на итерационни методи).

2. Приложения на алгебрични методи в елементарната и висшата математика, проф. д.м.н. Тодор Желязков441 с. з. 
Решаване на произволни системи уравнения от висока степен чрез използване на резултантите. Решаване на уравнения и неравенства. чрез използване на квадратичните форми. Решаване на симетрични и антисиметрични системи уравнения.Рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи, чрез използване на най-голям общ делител на полиноми, чрез симетрични полиноми и чрез използване на теория на полетата. Трансформация на уравненията чрез използване на симетричните полиноми. Разлагане на произволни полиноми на множители, доказване на условни тъждества и симетрични неравенства. Приложение на аксиоматиката на понятието пръстен за доказване на правилото (-).(-)=(+) и някои други правила в училищната математика.

3. Бизнес динамика, гл. ас. д-р Асен Христов 422 ауд.
Динамичният подход в бизнес икономическите модели се състои в отчитането на фактора време. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с класическите и съвременни динамични модели на пазарно поведение в микроикономиката, мениджмънта и маркетинга. Разглеждат се модели, свързани с частичното пазарно равновесие, кривата на обучението, кривата „разходи-ползи“, разпространението на иновации, ефекта от рекламни кампании и др. Във всички тях се правят изводи, подпомагащи вземането на управленски решения за един успешен бизнес. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават икономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

4. Математически основи на компютърната графика, гл. ас. д-р Ива Докузова – 232 с.з.
За да се решат различни задачи в съвременната компютърна геометрия и графика се използват знания от аналитичната геометрия, диференциалната геометрия, линейната алгебра, проективната и дескриптивна геометрия, теорията на графите, числените методи, математическата логика и др. Учебната дисциплина „Математически основи на компютърната графика” не е компилация от тях. Тя се появява поради необходимостта от изготвяне на програмен софтуер за съвременните компютри. Въпреки разнообразието от задачи с математически и алгоритмичен характер в компютърната графика, всички те се свеждат до въпроса за аналитично описание и представяне на криви и начупени линии, лица и повърхнини в двумерно и тримерно пространство. Тази избираема дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични преобразувания” и „Обработка на геометрични данни”, с изучаването на които се правят първи стъпки в компютърната геометрия и графика. Основната задача на учебната дисциплина е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изображения на геометрическите обекти на екрана и за тяхното движение. След като е усвоил материала, всеки студент трябва да може да съставя геометричен модел на обекта, да задава преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.), да въвежда нагледно (аксонометрическо, перспективно) изображение на екрана на компютъра, да описва обекти, съставени от геометрични елементи, да конструира линии и повърхнини.

5. Въведение в математиката на парите, доц. д-р Боян Златанов (за всички) – 431 к. з.
Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, площания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационнен портфейл. Акциии и фондови пазари, купуване и продаване на акци. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

6. Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (за СТД и БИТ) – 541 к. з.
Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и науката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати.

7. Въведение в маркетинговите изследвания, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Десислава Войникова (без БИТ и БМ) – 535 к. з.
Курсът въвежда основни понятия от областта на маркитинговите изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, типове данни, формиране на извадки, графично представяне и начален анализ на данни. Хипотези. Включва изследване на типа на разпределението, изследване на различия, построяване на линейни регресионни модели и оценки, провеждане на факторен и клъстерен анализ. Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Предвижда се обучение на студентите чрез разработка на групови курсови задачи и проекти с реални данни. Необходимо условие е начална компютърна грамотност и работа с електронни таблици.

8. Методи за решаване на екстремални задачи, проф. д.м.н. Христо Семерджиев436 с. з.
Настоящата дисциплина разглежда важните за средните училища екстремални задачи, т.е. задачи, при които в дадено множество от елементи се търси този, който е най-голям (или най-малък). Разглежданите елементи могат да бъдат отсечки, ъгли, лица, обеми или стойности на дадени функции. Ще се изучат следните методи: метод на производните; метод, базиращ се на следствия от неравенството между средното аритметично и средното геометрично на дадени величини (неравенство на Коши); тригонометричен метод; чисто геометричен метод. Ще бъде показано, че за болшинството задачи, при подходяща предварителна подготовка, може да се използва неравенството на Коши. Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика в средните училища. Детайлно ще се разгледат над 50 екстремални задачи. Ще бъдат разгледани и методи за приближено решаване на екстремални задачи. Голям интерес представляват следните екзотични екстремални задачи: най-дълъг тригонометричен полином, най-дълъг алгебричен полином, алгебричен полином най-малко отклоняващ се от нулата и определяне на най-висшата алгебрична степен на точност на квадратурните формули.

9. Графично представяне на данни, доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова534 к. з.
При оформянето на официални текстове и презентации от важно значение са качествените графични изображения в тях. Лекционният курс има за цел да покаже множество възможности за представяне на таблично и аналитично зададени зависимости, както и експортиране на графиката в нужния формат за използване при писане в Word или TeX. Демонстрира се създаване на вложени една в друга графики; наложени графични изображения на множество данни; манипулиране с опциите на графичните елементи и добавяне на други визуални елементи. Представя се построяването на различни статистически изображения. Прави се съпоставка между графичните възможности на Microsoft Exsel, SPSS, R, Grapher, Wolfram Mathematica, Origin и др. и се детайлизира работата с тези програми.

10. Бизнес статистика със SPSS, проф. д.м.н. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов 536 к. з.
Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

11. Програмиране на SAS, доц. д-р Веска Нончева, док-т Василка Събева – 434 к. з.
SAS е и система за анализ на данни, и език за програмиране, реализирани като облачна технология. Учене на SAS с примери е съвременния подход за изучаване на SAS. Дисциплината е насочена да разшири знанията и уменията на студентите да програмират.С познанията си те ще могат да се реализират като анализатори на данни, бизнес анализатори, да анализират данни от маркетингови и социологически проучвания, да разработват свои бизнес приложения, да програмират своите идеи.

12. Управление на софтуерни проекти и процеси, проф. д-р Минчо Сандалски – 533 к. з.
Управлението на проекти е динамично развиваща се професия и представлява критичен фактор за икономическия растеж на различни институции. Курсът разглежда два от най-популярните методи за управление на проекти: PRINCE2 и TenStep. Въвеждат се основните процеси като Стартиране, Иницииране, Ръководене на проект, Планиране, Контролиране на етапите, Управление на риска и др. Дискутират се изготвянето и управлението на график и бюджет, управлението на проблеми и промени на проекта и др. Обръща се внимание на международните изисквания и софтуерните стандарти както в областта на качеството и сигурността на информационните технологии (БДС ISO/IEC 27002:2008 и др.), така и за управление на услугите (ISO/IEC 20000-1:2011 и др.). Предвиждат се практически занятия за разработване на проект, което служи за оформяне на оценката от курса.

13. Вземане на решения чрез игрови модели, проф. д.м.н. Снежана Христова 433 к. з.
В света, в който живеем, непрекъснато сме в различни взаимодействия: конфликтни/безконфликтни, коалиционни/безкоалиционни, последователни/едновремен-ни и пр. Това налага да се вземат интерактивни решения, да се прави избор на най-добра стратегия за поведение в личния живот, в бизнеса, в политиката, или просто в игрите за забавление. Един от методите за намиране на стратегически алгоритми при различни ситуации се основава на теорията на игрите. Целта на този курс е да се представят чрез проигравания и симулации основните идеи, методи и алгоритми от теорията на игрите за избор на рационална стратегия в различни области на човешкия живот. Ще бъдат разгледани, моделирани и изучени различни реални ситуации, като конкуренцията и коалицията в бизнеса, в политиката, при социалните взаимоотношения и пр. Студентите ще се запознаят с един начин на мислене за избор на стратегия, начин на мислене, получен от проучване на игри. Oсновната част от разглежданите алгоритми ще бъдат компютърно реализирани чрез използването на подходящ софтуер.

14. Бизнес право, ІІ част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (община-Пловдив)  424 ауд.
Избираемата дисциплина „Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на втората част от лекционния курс е студентите да се запознаят със специфичните елементи на развитието на търговските отношения в конкурента среда, способите и методите за защита от нелоялна конкуренция, неправомерни търговски практики, начини за защита на потребителя, подаване на жалби и сигнали до КЗК, КЗП и други органи на изпълнителната и съдебната власт. Засяга се и търговската медиация в международните бизнес отношения. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да обогатят своя набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да участват на националния и международен конкурентен пазар, да придобият умения и навици за навременно идентифициране на конкретен проблем, засягащ определена правна сфера и ефективни способи за справяне с него.

15. Програмиране в среда Arduino, проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков547 к. з.
Целите на курса са студентите да придобият основни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на прости схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони и прототипни платки, с цел практическото усвояване и тестване на получените знания. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).

16. Въведение в Big Data и Cloud Computing, доц. д-р Станка Хаджиколева, доц. д-р Емил Хаджиколев (за Инф. и СТД) – 432 к. з.
Курсът има за цел да запознае студентите със съвременни технологии, използвани при разработка на уеб-базирани приложения. Разглеждат се различни модели на NoSQL бази от данни – Column, Document, Key-Value, Graph и др. Представя се алгоритъма MapReduce за паралелна обработка на задачи върху огромни данни и популярни негови имплементации. Специално внимание се обръща на облачните технологии – модели на облачни системи и услуги, облачни архитектури, абстракция, виртуализация и др.

17. Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. д-р Николай Кюркчиев – 531 к. з.
Целта на курса е да запознае студентите с някои нестандартни подходи за конструиране на итерационни алгоритми и числени методи от алгебрата и анализа, които възникват от теорията и практиката на имидж-процесите, томографията и др. За практическото прилагане на методите от курса ще се използва програмната система MATHEMATICA.

18. Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев 532 к. з.
Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.

19. Съвременни уеб технологии и приложения, проф. д.м.н. Георги Тотков, ас. д-р Силвия Гафтанджиева 346 к. з.
Основната цел на курса е да запознае обучаемите със съвременните уеб технологии с широко приложение, които представляват следващата фундаментална промяна, в това как се създават уеб сайтове и по-важното, как хората си взаимодействат с тях. Централно място при изучаването заемат ключови технологии, свързани с Уеб 2.0 и Уеб 3.0 (семантичен Уеб). Обхванати са и въпроси, отнасящи се до уеб достъпността. Особено внимание е отделено на уеб технологиите и съответните приложения за: съвместно създаване на електронни ресурси; работа в група; разработване на блогове, уикита, подкастове, е-портфолио; семантично търсене; маркиране, социално поставяне на отметки и др.

20. Инвестиране и лични финанси, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев 435 с. з.
Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата;и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

21. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов 446 к. з.
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

22. Мобилни приложения, проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров 546 к. з.
Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

23. Програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова 146 к. з.
Курсът има за цел да запознае учащите се с методите и средствата на обектноориентирано програмиране на основата на езика Object Pascal и визуалната среда за програмиране DELPHI STANDARD както и да създаде практически умения за изграждане на обектова йерархия при решаване на конкретни проблеми. Специално внимание се отделя на следните теми: основни концепции в ООП; наследяване на класове;херметезация (капсулиране) на обекти; полиморфизъм; работа с визуални компоненти. Очакваните резултати след завършване на избираемата дисциплина е, че обучаемите трябва да могат да проектират и програмират с помощта на средата DELPHI STANDARD на базата на основните концепции на ООП. Общата продължителност е един триместър с 6 часа лекции в компютърна зала с цел възможност за индивидуално разглеждане и актуализиране на примерни програми в DELPHI среда. Знанията се оценяват чрез практически изпит на компютър върху разгледания материал. Необходими предварителни знания – Предполага се, че студентите имат основни познания по информатика и програмиране на базата на Pascal.

]]>
2017-08-241398
Откриване на учебната година във ФМИhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1405&ln=1&id=2 

Официално откриване на учебната година

в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

29.09.2017 г. (петък) от 11:00 ч. 
в Спортната зала

на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Откриване на учебната година

във Факултет по математика и информатика:

25.09.2017 г. (понеделник) от 11:00 ч. 
във 2. аула на Новата сграда

на Пловдивски университет  “Паисий Хилендарски”

Графиците за провеждане на всички занятия може да видите тук

Специалностите „Софтуерно инженерство“,

„Бизнес информационни технологии“,

„Софтуерни технологии и дизайн“,

„Бизнес математика“, „Математика“, „Приложна математика“,

„Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“,

„Математика, информатика и информационни технологии“,

имат часове и преди официалното откриване.

 

]]>
2017-09-131405