Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 06.03.2021 17:02 Класиране на кандидатите по програмата "Млади учени и пост докторанти" 2021 годинаhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1997&ln=1&id=2Допуснати до участие в конкурса за третия етап на програмата "Млади учени и постдокторанти"

Млади учени

1. МУ-ФМИ-ПУ-01-2021

2. МУ-ФМИ-ПУ-02-2021

Постдокторанти

1. ПД-ФМИ-ПУ-01-2021

2. ПД-ФМИ-ПУ-02-2021

3. ПД-ФМИ-ПУ-03-2021

4. ПД-ФМИ-ПУ-04-2021

5. ПД-ФМИ-ПУ-05-2021

 

Класирани за третия етап на програмата "Млади учени и постдокторанти"

Млади учени

1. МУ-ФМИ-ПУ-02-2021

Постдокторанти

4. ПД-ФМИ-ПУ-04-2021

5. ПД-ФМИ-ПУ-05-2021

]]>
2021-03-051997
Общо събрание на ФМИ - 17.03.2021 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2000&ln=1&id=2П О К А Н А

 

На основание чл. 26, ал. 6 от ЗВО във връзка с чл. 41, ал. 5 и чл. 42, ал. 2 и ал. 3 от ПУДПУ и в изпълнение на Решение на ФС на ФМИ (протокол №15 от 01.03.2021 г.) свиквам Общо събрание на Факултета по математика и информатика.

Общото събрание ще се проведе на 17.03.2021 г. (сряда) от 12:45ч. в електронна среда (връзка за включване ще бъде изпратена допълнително на членовете на ОС).            

Регистрацията на членовете на ОС в конферентната сесия започва на 17.03.2021 г. от 11:30 часа.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на комисии за провеждане на ОС.
  2. Доклад на председателя на Мандатната комисия.
  3. Обсъждане на доклада на Декана за дейността на ръководството на Факултета в периода 21.11.2019 до 15.12.2020 г.
  4. Обсъждане структурата на Факултетния съвет на ФМИ.
  5. Избор на нехабилитирани преподаватели за участие в ОС на ПУ „Паисий Хилендарски“.
  6. Разни.

 

Заповед №49 от 03.05.2021 г. за свикване на Общо събрание

 

ПРОФ. Д-Р КОСТА ГЪРОВ
Председател на ОС на ФМИ

05.03.2021 г. 
гр. Пловдив

]]>
2021-03-052000
Работно време на Деканата от 01.03.2021 до 31.03.2021 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1963&ln=1&id=2За периода от 01.03.2021 г. до31.03.2021 г.,
 административното обслужване на студенти и преподаватели
 от Деканата на ФМИ
ще се извършва по следния график:

секретар

Присъствени дни

Дистанционна работа

Надя Милева
Гергана Колева
каб. 330

01, 02, 04, 05,15, 16, 17, 18,
19, 22, 23 и 24 март 2021 г.
в приемно време от понеделник – петък
от 10.30 - 12.30 часа и от 13.00 -15.30 часа.

 

geneva@fmi-plovdiv.org

Мануела Генева
каб. 344

01, 08, 09, 10, 11, 12, 25, 26,
29, 30 и 31 февруари 2021 г.
в приемно време от понеделник – петък
от 10.00 - 12.30 часа и от 13.00 -15.30 часа. 

nmileva@gmail.com
gerry.koleva@fmi-plovdiv.org

]]>
2021-03-011963
Работното време на Учебен отдел през месец мартhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1993&ln=1&id=2За периода от 01.03. до 31.03.2021 г.,

административното обслужване на студентите, от отдел„Учебен“, ще се извършва по следния график:

Инспектор

 Присъствени дни

Дистанционна работа

 

Нели Тодорова

01, 02, 04, 05, 29, 30, 31.03.2021 г. г.

В приемно време

Понеделник - Петък от 10.00 - 12.00 часа и от
13.30 -15.00 часа.

08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17,18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.03.

todorova@uni-plovdiv.bg

 

Константина Иванова

08, 09, 10, 11, 12, 15, 16.03.2021

В приемно време

Понеделник - Петък от 10.00 - 12.00 часа и от
13.30 -15.00 часа.

01, 02, 04, 05, 17, 18, 19, 22,23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.03

kivanova@uni-plovdiv.bg

 

Диана Минчева

17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.03.2021

В приемно време

Понеделник - Петък от 10.00 - 12.00 часа и от
13.30 -15.00 часа.

01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 29, 30, 31.03.

diamin@uni-plovdiv.bg

Във връзка със спазването на мерките за превенция от заразяване с COVID-19, молим, преди да посетите университета, първо да се свържете с инспектора по ел. поща.

]]>
2021-02-241993
За завършилите квалификации през 2020 г. по Национална програма Мотивирани учителиhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1990&ln=1&id=2ВАЖНО 


за завършилите квалификации по Национална програма „Мотивирани учители“: 

„Учител по математика“
и 
„Учител по информационни технологии“
през 2020 г.  


 Свидетелствата за завършена квалификация са готови и могат да бъдат получени в каб. 337 или каб. 340.

]]>
2021-02-171990
ПЛАТФОРМИ И МАТЕРИАЛИ за провеждане на дистанционно обучение МАГИСТРИhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1972&ln=1&id=2ПЛАТФОРМИ И МАТЕРИАЛИ за провеждане на дистанционно обучение МАГИСТРИ

Информация за платформи и материали тук.

]]>
2021-01-051972
"Студентски практики - Фаза 2" към МОНhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1894&ln=1&id=2 

Уважаеми студенти, поради възобновяване на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“; Ви съобщаваме, че на страницата на проекта http://praktiki.mon.bg/ имате възможност за регистрация, попълване на профил и избор на работодател. За регистрация вижте тук:  https://praktiki.mon.bg/registration/students#.

Договорите, които студентите ще представят в каб. 330, трябва да са в 3 екз. и придружени с 3 екз. Декларации.

 

Сега, от началото на Пролетния триместър, вече се приемат Договори и на студенти първи курс ОКС "Бакалавър" за практическо обучение.

 

Договори на студентите от ІV. курс ще се приемат в случай, че практиката приключи до датата на държавния им изпит.

При приема на договори на студенти, студентът попълва и Декларация за лична сметка (попълва се в Деканата - 330 каб.).

При представяне на договорите от студента е необходимо фирмата и ментърът да имат сключен договор с ПУ „Паисий Хилендарски“.

Договорите от фирмите също трябва да са в 3 екз. (с оригинален подпис и печат), прикрепен към него списък с имената на менторите, 3 екз. деклерации и регистрационна форма от работодател, които може да се изтеглят от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/ .

На 4., 5. и 15. март 2021 г. от 13:00 ч. до 15:30 ч. ще се приемат договори на студентите, чийто период на обучение е с най-ранна начална дата 22.03.2021 г.

Студентите избират академичен наставник, който е от Факултета по математика и информатика.

Списък на академичните наставници от ФМИ:

Име, фамилия

e-mail

Док-т Гергана Колева

gerry.koleva@fmi-plovdiv.org

Доц. д-р Елена Сомова

eledel72@gmail.com

Доц. д-р Емил Хаджиколев

hadjikolev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Станка Хаджиколева

stankah@gmail.com

Гл. ас. д-р Елена Тодорова

eli_tod@abv.bg

Гл. ас. д-р Иван Димитров

ivan.dimitrow@abv.bg

Гл. ас. д-р Кремена Стефанова

kvstefanova@gmail.com

Гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

maggie.veselinova@gmail.com

Гл. ас. д-р Мариана Крушкова

mik@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Христо Христов

hristo.toshkov@gmail.com

Ас. Иванка Градева

gradeva@uni-plovdiv.bg

]]>
2020-07-131894
ПЛАТФОРМИ И МАТЕРИАЛИ за провеждане на дистанционно обучение РЕДОВНО(Включително 1 курс)http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1922&ln=1&id=2Платформи и материали за провеждане на дистанционно обучение на РЕДОВНА форма:

]]>
2020-09-271922
ПЛАТФОРМИ И МАТЕРИАЛИ за провеждане на дистанционно обучение МАГИСТРИhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1989&ln=1&id=2Платформи и материали за провеждане на дистанционно обучение

]]>
2021-02-111989
Кандидатстудентски курс по информатика и програмиране на С#http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1977&ln=1&id=2Кандидатстудентски курс по информатика и програмиране на С#
Начало: 13.03.2021 г.
Ще се провежда всяка събота от 09:00 ч. до 13:00 ч. в Нова сграда на бул. "България" 236.
Хорариумът е 80 часа. Таксата е 580 лв. и може да се плати на две вноски по 290 лв.
При плащане на цялата вноска наведнъж има отстъпка от 40 лв.

Записването е от 15 януари 2021 г., всеки работен ден в каб. 344 от 10:30 до 15:30 ч.
(Нова сграда на бул. "България" 236, тел. 032/261-740, email: geneva@fmi-plovdiv.org).

]]>
2021-01-151977
Преддипломен стаж И, БИТ, СТД, СИ, 4 курс, зад. об.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1988&ln=1&id=2Преддипломният стаж за студентите от 4-ти курс на специалности „Информатика“, “Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“ и „Софтуерно инженерство“, задочна форма на обучение, ще се проведе през пролетния триместър, от 23.03.2021 г. до 26.03.2021 г., включително.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят стажантска позиция във фирма, имат възможност да провеждат стажа там. За целта в срок до 12.03.2021 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 19.03.2021 г. вкл., да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (ако е на хартиен носител, то в 3 екз.)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл –формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на стажа, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от 16.03.2021 г. до 18.03.2021 г., вкл. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно записването в тази обява.

Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента. На 19.03.2021 г. студентите, участващи в записването за стаж във фирми, осигурени от ФМИ, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани. 

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на стажа и се представя на академичния наставник.


Академичните наставници за двете специалности са следните:

  • за специалности „Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“ – гл. ас. д-р Мария Василева (mariavasileva@uni-plovdiv.bg);
  • за специалности „Информатика“ и „Софтуерно инженерство“ – гл. ас. д-р Елена Тодорова (etodorova@uni-plovdiv.bg).
]]>
2021-02-101988