Header image  
Катедра
"Приложна Математика и Моделиране"
 

 :: HOME ::             


 
 

Основи на моделирането

( избираема дисциплина )

Тук ще намерите полезна информация за курса, както и слайдовете, използвани по време на лекциите.

 


 

 
 
  Ново за курса