Header image  
Катедра
"Приложна Математика и Моделиране"
 
  

 


http://fmi-plovdiv.org/pmm/ (This Site)
Who knows - does it;
Who doesn't know - teaches the others;
Who's unable to do that - becomes a boss.
                                                     
Информация за посетителя

Това е страницата на професор дмн Снежана Христова от Катедра " Приложна Математика и Моделиране" във Факултета по Математика и Информатика при Пловдивски Университет " Паисий Хилендарски".

Ако сте мой студент, тук ще намерите информация, която ще Ви помогне в подготовката за посещавания от вас курс. Също така, ще намерите домашни задания, както и материалите използвани по време на лекциите.

Този сайт съдържа също и персонална информация, както и информация за научната ми работа и развитието на моята кариера.


Снежана Христова


© 2006 Snezhana Hristova