Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2018/2019 г.

ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2018/2019 година. Записването е от 10.09.2018 г. до 15.10.2018 г.  в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236) - каб. 339, 337 и 340, тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788 за магистърски програми; каб. 330, тел. 032/261-799 за допълнителни квалификации.

Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура е 'добър'.
 

Краен срок за кандидатстване за държавна поръчка - до 12:00 ч. на 10.10.2018 г.

Местата за държавна поръчка са както следва:

Направление "Информатика и компютърни науки" - 10 места за специалности "Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси"(обучение 1 г.),  "Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения"(обучение 1 г.), "Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства"(обучение 1 г.), "Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект"(обучение 1 г.) и "Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.).

Направление "Математика" - 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).
 

Таксите за платено обучение са както следва:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 990 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.)– 2 (две) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.)– 4 (четири) семестриални такси по 910 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 710 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 710 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 810 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 810 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 710 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 710 лв.
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.)„Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 455 лв. за учебната 2018/2019 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 455 лв. за учебната 2018/2019 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 355 лв. за учебната 2018/2019 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 405 лв. за учебната 2018/2019 г.


2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) 2 (две) семестриални такси по 510 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 510 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ) 2 (две) семестриални такси по 290 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ) - 2 (две) семестриални такси по 290 лв.

 

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  МАГИСТРАТУРА:

1. Заявление по образец
2. Декларация по  Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)
3. Kопие на диплома за завършено средно образование
4. Оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование.
В случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава уверение, в което са отразени средният успех от следването и успехът от държавните изпити;

5. Документ за самоличност
6. Документ за платена такса за кандидатстване;
7. Документ за платена семестриална такса за обучение;
8. Три снимки с формат 3,5/4,5 см;
9. Студентска книжка  (закупен от книжарницата в Университета).

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ