Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Практика по специалността за 3 к., Информатика, ред. об.

Практиката по специалността за студентите от 3 курс спец. „Информатика“, редовно обучение, ще се проведе през зимния триместър от 12.02.2018 г. до 9.03.2018 г. (От понеделник до четвъртък за четирите седмици).

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 05.02.2018 г. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 09 .02.2018 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността.

Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 12.02.2018 г. (понеделник) от 09:00 ч. в 547 к.з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

 В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261-740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.
Академичен наставник:

  • гл. ас. д-р Милена Петкова (Приемно време: вторник 12:00 ч. – 13:00 ч. и четвъртък 10:30 ч. – 11:30 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, milenapeeva@gmail.com).
  • ас. Иванка Градева (Приемно време: вторник 11:45 ч. – 12:45 ч. и четвъртък 12:30 ч. – 13:30 ч., каб. 343, тел.: 032/261 741, gradeva@abv.bg).

Разпределение по факултетни номера:

гл. ас. д-р Милена Петкова

ас. Иванка Градева

1401261019
1401261024
1401261033
1401261080
1501261001
1501261002
1501261004
1501261005
1501261006
1501261007
1501261008
1501261009
1501261010
1501261011
1501261012
1501261013
1501261014
1501261015
1501261017
1501261018
1501261019
1501261020
1501261021
1501261022
1501261023
1501261025
1501261026
1501261027
1501261028
1501261029
1501261030
1501261032
1501261033
1501261034
1501261035
1501261038
1501261039
1501261042
1501261043

1501261044
1501261045
1501261046
1501261047
1501261051
1501261052
1501261054
1501261055
1501261056
1501261057
1501261059
1501261060
1501261061
1501261062
1501261064
1501261066
1501261067
1501261070
1501261071
1501261072
1501261076
1501261078
1501261079
1501261080
1501261081
1501261082
1501261084
1501261085
1501261086
1501261089
1501261091
1501261092
1501261094
1501261095
1501261097
1501261098
1701261036
1701261096
1701261111

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ