Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за оферта

Покана за оферта

"Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на уебстраницата, което при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката. Схема BG051PO001-3.1.07 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда."


Инвестира във вашето бъдеще!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ