Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Официално откриване на нова компютърна зала и пресконференция за Деня на будителите

   Отзиви от събитието:

    Официалното откриване на новата компютърна зала на Факултета по математика, информатика и информационни технологии ще се състои на 31 октомври, от 12:30 ч. в самата компютърна зала – номер 446 на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“, бул. „България“ №236.

     Оборудването в нея е на стойност 65 141 лв. – средства, получени допълнително по Постановление на Министерски съвет № 121 от  25 юни  2012 г. за призовото второ място на ФМИИТ при ПУ „Паисий Хилендарски“ в направление „Информатика и компютърни науки“ в Рейтинговата система  за висшите училища в България. Запазвайки призовото място през настоящата година, Факултетът ще получи по постановлението нови 98 120 лв.

     Гости на откриването ще бъдат председателят на Общинския съвет на община Пловдив арх. Илко Николов и Ректорът на ПУ проф. Запрян Козлуджов.

     С откриването на залата Факултетът отбелязва Деня на будителите – 1 ноември. Деканското ръководство ще представи и новите актуализирани учебни планове за бакалаври и магистри. Програмите са изработени по проект BG051РО001-3.1.07-0009 „ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИКТ ВЪВ ФМИ ПРИ ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар” и изцяло съобразени с изискванията на работодателите. Предимство спрямо досегашната академична дейност е включването на практики и стажове в реална бизнес среда.

     Промяната в учебните планове се оценя най-вече от младите хора. Тази година приемът в новата специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ бе осъществен още на първо класиране. Факултетът се радва на положителна оценка и от чужбина – преди броени дни се дипломираха 27 студенти от Австрия, Германия и Хърватия в провеждащата се на английски език магистратура „Бизнес софтуерни технологии.

     Ще бъде предложена и новата формула за формиране на бала във Факултета през следващата кандидатстудентска кампания.

     След откриването, в Заседателната зала на 2 етаж ще бъдат представени актуализираните учебни планове, резултатите от проекта и новата формула за формиране на бала на Факултета за следващата кандидатстудентска кампания.

"Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на уебстраницата, което при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката. Схема BG051PO001-3.1.07 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда."

Инвестира във вашето бъдеще!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ