Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на гл. ас. Станка Хаджиколева

Уважаеми дами и господа,
на 17.06.2013 г. от 12:30 часа в Заседателната зала на Нова сграда
на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” на тема:
“Моделиране и управление на методики за оценяване на качеството
(с приложение в образователната система)” 

Автор: Станка Иванова Хаджиколева – докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Компютърна информатика” при Факултет по математика и информатика на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”.

Научен ръководител: 
Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков

Научно жури:
Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова
Проф. д-р Аврам Моис Ескенази 
Доц. д-р Иван Колев Койчев
Доц. д-р Елена Петрова Сомова
Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков

Поканени са всички желаещи да присъстват!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ