Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
КЛАСИРАНЕ и ПРОВЕЖДАНЕ на ИД 2 и ФД РЕД. ОБ.

ЗИМЕН семестър 2022/2023 уч. г., редовна форма на обучение


Студентите от редовно обучение, които са пропуснали срока за записване за Избираема дисциплина 2 или за Факултативна дисциплина (И, СИ, 4-ти курс) за настоящия семестър или желаят да запишат допълнителна избираема дисциплина (извън задължителния брой за семестъра), могат да го направят с писмо до г-жа Мануела Генева (geneva@fmi-plovdiv.orgот 14.11.2022 г., от която ще получат актуална информация за дисциплините с останали свободни места.

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2 и ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА

Избираема дисциплина 2 / Факултативна дисциплина Час и зала за провеждане
1. Аналитична бизнес икономика, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Асен Христов
9:15 - 13:30, 536 к.з.
2. Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Николай Павлов
9:15 - 13:30, 434 к.з.
3. Бизнес статистика с SPSS, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, гл. ас. д-р Атанас Иванов
9:15 - 13:30, 432 к.з.
4. Блоково програмиране, доц. д-р Тодорка Глушкова
13:30 - 17:45, 546 к.з.
5. Визуално програмиране с Processing, проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански
9:15 - 13:30, 533 к.з.
6. Въведение в машинното обучение, проф. д-р Асен Рахнев, ас. д-р Симеон Монов
13:30 - 17:45, 346 к.з.
7. Изграждане на SQL бази данни, проф. д-р Николай Павлов, ас. Мария Добрева

547 к.з. на дати:

02.12.2022, 9:00 - 17:45 (10 уч. ч.)

09.12.2022, 9:00 - 13:30 (5 уч. ч.)

23.12.2022, 9:00 - 17:45 (10 уч. ч.)

06.01.2023, 9:00 - 17:45 (10 уч. ч.)

8. Интелигентен анализ и визуализация на данни с JasperSoft, доц. д-р Силвия Гафтанджиева, д-р Милен Близнаков 
13:30 - 17:45, 531 к.з.
9. Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев
9:15 - 13:30, 446 к.з.
10. Кодиране и криптография, проф. д.м.н. Иво Михайлов

447 к.з. на дати:

25.11, 9:15 - 13:30 (5 уч. ч.)

16.12.2022, 9:15 - 17:45 (10 уч. ч.)

06.01.2023, 9:15 - 17:45 (10 уч. ч.)

13.01.2023, 9:15 - 17:45 (10 уч. ч.)

11. Компютърна математика и софтуер, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Атанас Иванов
няма да се провежда
12. Математически модели на класически и квантови системи, доц. д-р Павлина Атанасова
9:15 - 13:30, 535 к.з.
13. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов
няма да се провежда
14. Математически основи на компютърната графика, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова
9:15 - 13:30, 531 к.з.
15. Мултиплеър игри с Unreal Engine, Колорадо Старк (Enigma Software)
13:30 - 17:45, 446 к.з.
16. Обработка на естествен език, компютърно представяне на знания и разработка на чатботове с Python 3, доц. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р Георги Пашев
13:30 - 17:45, 536 к.з.
17. Основи на големите данни, проф. д-р Георги Димитров, доц. д-р Станка Хаджиколева

433 к.з. на дати:

25.11.2022, 10:00 - 18:30 (10 уч. ч)

09.12.2022, 10:00 - 18:30 (10 уч. ч)

16.12.2022, от 15:00 (5 уч. ч.)

06.01.2023, 10:00 - 14:15 (5 уч. ч.)

13.01.2023, от 15:00 (5 уч. ч.)

18. Паралелно програмиране със C# и TPL, проф. д-р Николай Павлов

9:15 - 13:30, 346 к.з.

първо занятие на 18.11.2022 вместо на 25.11

19. Приложни алгебрични модели, проф. д.м.н. Иво Михайлов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов няма да се провежда
20. Програмиране в среда Arduino, доц. д-р Светослав Енков
13:30 - 17:45, 534 к.з.
21. Програмиране на Oracle бази данни с PL/SQL, доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Ангел Георгиев
8:15 - 13:30, 546 к.з.
22. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов

9:15 - 13:30

25.11.2022 - 547 к.з.

02.12.2022 - 447 к.з.

09.12, 16.12, 23.12.2022 - 146 к.з.

06.01, 13.01.2023 - 146 к.з.

23. Теория на графите, проф. д.м.н. Манчо Манев
9:15 - 13:30, 532 к.з.
24. Теория на равновесието в неконкурентни пазари, проф. д.м.н. Боян Златанов

9:15 - 13:30, 534 к.з.
Classroom Code: hjumkpu

на 25.11.2022 от 10:30

25. Бизнес право 1 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (факултативна дисциплина) 9:15 - 13:30, 422 ауд.
26. Въведение в правото на интелектуалната собственост, доц. д-р Станка Хаджиколева, адв. д-р Стоян Мемцов (факултативна дисциплина) 13:30 - 17:45, 423 ауд.
27. Инвестиране и лични финанси, проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев (факултативна дисциплина) 9:15 - 13:30, 2 аула
28. Панаирна индустрия и иновации, доц. д-р Иван Соколов (факултативна дисциплина)

9:15 - 13:30, 424 ауд.

Болничен на преподавателя. Занятие ще има на 9.12.2022

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ