Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА БИТ, СТД, 3-ти курс, РЕДОВНО ОБ.

Студентите, които не са намерили самостоятелно фирма, могат да се запишат за провеждане на практиката във фирма, осигурена от ФМИ до 03.11.2022 г., включително, чрез попълване на следната електронна форма. Класирането ще бъде направено на 04.11.2022 г. (петък). Подробна информация е налична във формата.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ФИРМИ ЗА ПОЗИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКАТА

(списъкът от фирми може да бъде допълван)

Трай Софт. За кандидатстване, моля, свържете се с гл. ас. д-р Стефан Ставрев на адрес stavrev@fmi-plovdiv.org до 21.10.2022 г., включително. Практиката в компанията Трай Софт ще се състои в няколко направления и ще се проведе дистанционно, посредством платформата Discord. Студентите ще имат възможност да работят над:

  • Разработка на видео игри на платформата Unity 3D с езика C#
  • Разработка на видео игри / симулатори на платформата Unreal Engine 4
  • 3D моделиране - продуктов дизайн и игрови обекти.

Elders ООД е компания, която се занимава с разработване на мобилни и web приложения. Стажантите ще получат практически знания в програмирането, основно с Kotlin, Swift, .NET, както и в ръчното и автоматизирано тестване (Automation QA), вземайки участие в реални проекти. Стажът не е обвързан със срокове за кандидатстване, а продължителността е около 4 седмици. При добро представяне има възможност за започване на постоянна работа. За допълнителни въпроси и събеседване можете да се свържете с г-н Светломир Желев на svetlomir.zhelev@eldersoss.com.

Съвет по туризъм – Пловдив, ментор: Ваня Аргирова (0883456519 и vanya.argirova@gmail.com). Съвет по туризъм – Пловдив е сдружение с нестопанска цел, което провежда националната политика в туризма на място и подпомага развитието на туризма на местно и регионално равнище. Сдружението координира действията и защитава интересите на своите членове. Съвет по туризъм – Пловдив е учреден съгласно Закона за туризма и регистриран по Закона за лицата и семействата. Сдружението организира три емблематични за Пловдив туристически събития: Дефиле "Вино и гурме", "Дефиле на младото вино" и Уикенд в Пловдив. Подготовката за събитията изисква много административна, но и креативна работа.
Студентите, които изберат да проведат стажа си в Съвет по туризъм - Пловдив, ще имат възможност да се докоснат до реална работна среда и да представят своите креативни идеи в съчетание с наученото практически в университета. Позицията в сдружението е подходяща за студенти имащи интерес в графичния дизайн и видеообработката.

Фирма Stenik предлага позиции за провеждане на практиката в следните направления: 

Желаещите могат да кандидатстват директно през сайта на компанията или да пишат имейл до г-жа Мария Кишева (m.kisheva@stenik.bg) до 26.10.2022 г. Представител на фирмата ще се свърже с тях за интервю. Моля, в случай че кандидатствате през формата от обявата на сайта, посочете, че кандидатствате за практическо обучение.


Практиката по специалността за студентите от 3 курс на специалности „Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерно технологии и дизайн“, редовно обучение, ще се проведе през зимния семестър на 2022/23, от 07.11.2022 г. до 02.12.2022 г.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за практика във фирма, имат възможност да провеждат практиката си там. За целта в срок до 27.10.2022 г. (включително) трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 04.11.2022 г. (включително) да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (3 бр.)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл –формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740, geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн в периода от 1-ри до 3-ти ноември, 2022 г. вкл. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно записването в тази обява.

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичните наставници за двете специалности са следните:

за специалност „Бизнес информационни технологии“

за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“

Разпределение по факултетни номера:

Специалност БИТ

Специалност СТД

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Елена Тодорова

гл. ас. д-р Десислава Войникова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

1901561088

2001561001

2001561002

2001561003

2001561004

2001561005

2001561006

2001561007

2001561009

2001561010

2001561011

2001561014

2001561015

2001561016

2001561018

2001561019

2001561023

2001561024

2001561026

2001561027

2001561028

2001561029

2001561031

2001561032

2001561034

2001561035

2001561036

2001561040

2001561041

2001561042

2001561043

2001561044

2001561047

2001561050

2001561051

2001561052

2001561054

2001561056

2001561057

2001561058

2001561059

2001561061

2001561062

2001561064

2001561066

2001561068

2001561069

2001561070

2001561071

2001561072

2001561073

2001561075

2001561076

2001561077

2001561078

2001561080

1401681033

1901681018

1901681051

2001681001

2001681002

2001681004

2001681005

2001681006

2001681007

2001681009

2001681010

2001681011

2001681012

2001681013

2001681015

2001681016

2001681017

2001681018

2001681019

2001681020

2001681021

2001681022

2001681023

2001681024

2001681025

2001681026

2001681027

2001681028

2001681029

2001681030

2001681031

2001681032

2001681033

2001681035

2001681036

2001681037

2001681038

2001681039

2001681040

2001681041

2001681042

2001681043

2001681044

2001681045

2001681046

2001681047

2001681048

2001681050

2001681051

2001681052

2001681053

2001681054

2001681055

2001681057

2001681058

2001681059

2001681060

2001681061

2001681062

2001681063

2001681064

2001681065

2001681066

2001681067

2001681068

2001681069

2001681070

2001681071

2001681073

2001681074

2001681075

2001681076

2001681077

2001681078

2001681079

2001681080

2001681081

2001681082

2001681083

2001681084

2001681085

2001681086

2001681087

2001681090

2001681092

2001681096

2001681098

2001681101

2001681102

2001681103

2101681096

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ