Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Млади учени и постдокторанти - 2

Уважаеми колеги,

Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“ (МУПД-2) е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ). Програмата е и в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017–2030 (НСРНИ), а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство (ЕНП).

Чрез изпълнението ѝ ще се насърчат МУ и ПД към научноизследователска работа и ще се подпомогне тяхното кариерно развитие. Като резултат ще се постигне устойчиво развитие и възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Рамковата програма на Европейския съюз на научни изследвания и иновации (Хоризонт 2020) за подкрепа на политиките, която се отнася за насърчаване на МУ и ПД, и подпомагане на развитието на тяхната кариера.
 
 
 
ПОСТДОКТОРАНТИ
 
 
 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КАРТА / КРИТЕРИИ - ПОСТДОКТОРАНТИ (за информация; не се попълва от кандидата) - попълва се от рецензента на проектното предложение
 
 
МЛАДИ УЧЕНИ
 
 
АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР - МЛАДИ УЧЕНИ (обърнете внимание на останалите необходими документи, посочени в УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ) или АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР - МЛАДИ УЧЕНИ.pdf
 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА (за информация; не се попълва от кандидата)
 
 
Всички документи се подписват от кандидата и се подават на хартиен носител до 23.08.2022 г. (до 17:00 ч.) в кабинет 330 на ФМИ при ПУ (нова сграда) и на email: bobbyz@uni-plovdiv.bg със subject: Млади учени и постдокторанти - 2 (ако не получите потвърждение за получени документи по e-mail, моля звънете на тел 089 847 7827 - проф. д-р Боян Златанов).
Всеки кандидат получава от секретаря на Факултета фиктивен номер, с който участва в процедурата.
 
Лице за контакт:
проф. д-р Боян Златанов, bobbyz@uni-plovdiv.bg
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ