Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Преддипломен стаж И, БИТ, СТД, СИ, 4 курс, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗАПИСВАНЕ ВЪВ ФИРМИ, ОСИГУРЕНИ ОТ ФМИ

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на стажа, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от 22.05 до 26.05.2022 г, вкл., чрез попълване на следната електронна форма. Подробности за фирмите и формата на провеждане на стажа (дистанционна или присъствена) са налични във формата. Моля, обърнете внимание, че за някои от фирмите са предложени две форми на провеждане на стажа или различни стажантски позиции под различни номера в списъка за избор.

Класирането по фирми ще бъде извършено на 27.05.2022 г. според средния успех от следването до момента. До 28.05.2022 г. ще получите информация от Вашия академичен наставник в коя фирма сте разпределени за провеждане на стажа.


Преддипломният стаж за студентите от 4-ти курс на специалности „Информатика“, “Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“ и „Софтуерно инженерство“, редовно обучение, ще се проведе през Пролетния триместър, от 30.05.2022 г. до 09.06.2022 г., вкл.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да провеждат стажа там. За целта в срок до 18.05.2022 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 27.05.2022 г. вкл. да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (3 бр., молим да бъдат разпечатани едностранно)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми. 

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на стажа, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от 23.05.2022 г. до 26.05.2022 г., вкл. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно записването в тази обява.

Тук ще бъдат публикувани и предложения от фирми за стажантски позиции. 

Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента. На 27.05.2022 г. студентите, участващи в записването за стаж във фирми, осигурени от ФМИ, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани. 

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на стажа и се представя на академичния наставник.

Молим, след приключване на стажа, всеки студент, който самостоятелно е уредил стажантското си място, да представи Приложение № 2 с оценка на академичния си наставник в срок най-късно до 15.06.2022 г. вкл., за да бъдат нанесени оценките в изпитните протоколи по дисциплината своевременно. 

Академичните наставници за двете специалности са следните:

специалност „Информатика“

  • ас. Иванка Градева (gradeva@uni-plovdiv.bg; Приемно време: сряда, 16:00-17:00, петък, 08:00-09:00, каб. 343)
  • гл. ас. д-р Милена Петкова (milenapeeva@gmail.com; Приемно време: сряда, 12:30-13:30, четвъртък, 12:30-13:30, каб. 444)

специалност „Бизнес информационни технологии“

  • гл. ас. д-р Мария Василева (mariavasileva@uni-plovdiv.bg; Приемно време: сряда, 10:45-11:45, четвъртък, 8:15-9:15, 444 каб.)
  • гл. ас. д-р Елена Тодорова (etodorova@uni-plovdiv.bg; Приемно време: сряда, 11:30-12:30, четвъртък, 8:15-9:15, 241 каб.)

специалност „Софтуерни технологии и дизайн“

  • ас. д-р Веселина Тавкова (vtavkova@uni-plovdiv.bg; Приемно време: сряда, 10:45-11:45, каб. 239)
  • гл. ас. д-р Слав Чолаков (cholakovs@uni-plovdiv.bg; Приемно време: сряда, 12:30-13:30, петък, 12:30-13:30, 445 каб.)

специалност „Софтуерно инженерство“

  • гл. ас. д-р Магдалена Веселинова (veselinova@uni-plovdiv.bg; Приемно време: понеделник, 15:00-16:00, вторник, 15:00-16:00, 445 каб.)
  • ас. Антония Добрева (addobreva@uni-plovdiv.bg)

 

Разпределение на студентите по факултетни номера:

Специалност Информатика

Специалност Бизнес информационни технологии

ас. Иванка Градева

гл. ас. д-р Милена Петкова

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Елена Тодорова

1001261034

1701261038

1701261085

1801261001

1801261002

1801261004

1801261005

1801261006

1801261007

1801261009

1801261010

1801261011

1801261014

1801261015

1801261020

1801261022

1801261026

1801261028

1801261029

1801261030

1801261031

1801261035

1801261036

1801261037

1801261040

1801261041

1801261043

1801261046

 

 

1801261048

1801261051

1801261052

1801261055

1801261056

1801261058

1801261059

1801261061

1801261063

1801261066

1801261069

1801261070

1801261071

1801261072

1801261074

1801261075

1801261077

1801261082

1801261088

1801261091

1801261093

1801261094

1901261026

1901261096

1901261097

2001261092

2101261098

2101261100

1101561099

1601561036

1601561107

1801561001

1801561002

1801561003

1801561005

1801561006

1801561007

1801561008

1801561010

1801561012

1801561013

1801561014

1801561015

1801561016

1801561018

1801561019

1801561021

1801561022

1801561023

1801561024

1801561025

1801561026

1801561027

1801561028

1801561029

1801561032

1801561033

1801561034

1801561035

1801561036

1801561038

1801561040

1801561043

1801561044

1801561045

 

1801561046

1801561047

1801561048

1801561049

1801561050

1801561051

1801561052

1801561054

1801561055

1801561058

1801561061

1801561062

1801561063

1801561064

1801561065

1801561066

1801561068

1801561069

1801561072

1801561073

1801561074

1801561076

1801561077

1801561079

1801561081

1801561082

1801561083

1801561084

1801561085

1801561086

1801561087

1801561088

1801561091

1801561092

1901561095

1901561096

Специалност Софтуерни технологии и дизайн

Специалност Софтуерно инженерство

ас. д-р Веселина Тавкова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

ас. Антония Добрева

1701681075

1801681001

1801681002

1801681003

1801681004

1801681005

1801681006

1801681007

1801681008

1801681009

1801681011

1801681012

1801681014

1801681015

1801681016

1801681017

1801681018

1801681019

1801681021

1801681022

1801681024

1801681025

1801681026

1801681027

1801681028

1801681029

1801681031

1801681032

1801681033

1801681034

1801681035

1801681036

1801681037

1801681039

1801681040

1801681041

1801681042

1801681044

1801681045

1801681046

1801681047

1801681048

1801681049

1801681050

1801681051

1801681052

1801681053

1801681054

1801681056

1801681057

1801681058

1801681060

1801681061

1801681062

1801681064

1801681065

1801681066

1801681067

1801681069

1801681071

1801681072

1801681074

1801681076

1801681077

1801681078

1801681079

1801681080

1801681081

1801681082

1801681083

1801681084

1801681086

1801681087

1801681089

1801681090

1801681091

1801681092

1801681096

1801681097

1801681098

1801681099

1901681084

1901681097

1801321001

1801321002

1801321003

1801321004

1801321005

1801321006

1801321007

1801321010

1801321011

1801321012

1801321014

1801321015

1801321016

1801321017

1801321018

1801321019

1801321021

1801321022

1801321024

1801321025

1801321027

1801321028

1801321029

1801321030

1801321031

1801321032

1801321033

1801321034

1801321035

1801321036

1801321037

1801321038

1801321039

1801321040

1801321041

1801321042

1801321043

1801321044

1801321045

1801321047

1801321048

1801321049

1801321050

1801321051

1801321052

1801321053

1801321054

1801321055

1801321056

1801321057

1801321058

1801321059

1801321060

1801321061

1801321062

1801321063

1801321065

1801321066

1801321067

1801321068

1801321069

1801321070

1801321072

1801321075

1801321077

1801321078

1801321079

1801321080

1801321081

1801321082

1801321083

1801321084

1801321086

1801321087

1801321088

1801321089

1801321090

1801321091

1801321092

1801321093

1801321095

1801321096

1801321097

1801321098

1801321099

1801321101

1801321102

1801321105

1801321108

1901321098

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ