Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

 

Последна актуализацияна: 02.11.2022 г.

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 09.12.2022 г.
На 09.12.2022 г. (петък) от 14:00 часа в заседателна зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "доктор" на докторант Себиха Маданска.
 2. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "доктор" на докторант Пенчо Малинов.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

01.12.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „„Компютърни системи“ – катедрен съвет 24.10.2022 г.

На 24.10.2022 г. (понеделник) от 12:30 часа в заседателна зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "доктор";
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

14.10.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 28.11.2022 г.

На 28.11.2022 г., от 12.30 часа в 437 каб., ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително. 21.11.2022 г.
гр.Пловдив  Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова


Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" – катедрен съвет 21.11.2022 г.

На 21.11.2022 г. (понеделник) от 12:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд.
 2. Докторанти.
 3. Учебни.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
10.11.2022 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 17.11.2022 г.

На 17.11.2022 г. (четвъртък) от 10:00 часа в 541 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Атестация на преподавател.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
10.11.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 22.11.2022 г.

На 22.11.2022 г. (вторник) от 10:30 часа в 541 к.з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
09.11.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 21.11.2022 г.

На 21.11.2022 г. (понеделник) от 12:30 ч. в 422 аудитория на Нова сграда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Атестиране на преподаватели от катедрата.
 2. Докторанти.
 3. Учебни.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

09.11.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 18.11.2022 г.
На 18.11.2022 г. (петък) от 13:30 часа в заседателна зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

09.11.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „„Компютърни системи“ – катедрен съвет 24.10.2022 г.

На 24.10.2022 г. (понеделник) от 12:30 часа в заседателна зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "доктор";
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

14.10.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии" – катедрен съвет 17.10.2022 г.

На 17.10.2022 г. (понеделник) от 12:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд.
 2. Докторанти.
 3. Учебни.
 4. Хонорувани.
 5. Кадрови.
 6. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

08.10.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 14.10.2022 г.

 На 14.10.2022 г. (петък) от 12:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Академични длъжности.
 2. Други.
07.10.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 12.10.2022 г.

На 12.10.2022 г., от 12.30 часа в 437 каб., ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Обявяване на конкурси за академични длъжности.
 2. Избор на рецензенти на учебник.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.10.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 10.10.2022 г.

На 10.10.2022 г. (понеделник) от 10:30 часа в 431 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 2. Атестация на преподавател.
 3. Учебни.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.10.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

„Компютърни технологии“ – катедрен съвет 11.10.2022 г.

На 11.10.2022 г. (вторник) от 10:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.10.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

"Математически анализ" - катедрен съвет 10.10.2022 г.

На 10.10.2022 г. (понеделник) от 12:30 ч. в Заседателната зала на Нова сграда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 2. Кадрови.
 3. Учебни.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.   

30.09.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Христо Кискинов

„Компютърни системи“ – катедрен съвет 29.09.2022 г.
На 29.09.2022 г. (четвъртък) от 13:30 часа в заседателна зала в Нова сграда(бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Хонорувани преподаватели.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
21.09.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

„Софтуерни технологии" – катедрен съвет 21.09.2022 г.
На 21.09.2022 г. (сряда) от 10:30 часа в 541 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
14.09.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 21.09.2022 г.

На 21.09.2022 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

13.09.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

„Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 13.06.2022

На 19.09.2022 г. (понеделник) от 10:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Учебни. 
 2. Други.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

12.09.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

"Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 20.09.2022 г.
На 20.09.2022 г. (вторник) от 13:00 часа в 241 каб. в Нова сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
   1. Докторанти.
   2. Учебни.
   3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
12.09.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:проф. д-р Коста Гъров

„Компютърна информатика“ - катедрен съвет 09.09.2022 г.

На 09.09.2022 г., от 12.00 часа в 437 каб., ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

1.Предварително обсъждане на дисертационен труд на докторант
2.Хонорувани преподаватели за 2022/23
3.Разни

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
31.08.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 13.07.2022 г.
На 13.07.2022 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
06.07.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

„Компютърни системи“ – катедрен съвет 11.07.2022 г.

На 11.07.2022 г. (понеделник) от 15:00 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

05.07.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

„Компютърна информатика“ - катедрен съвет 13.07.2022 г.

На 13.07.2022 г., от 11.30 часа в 437 каб., ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационни трудове на докторанти. 
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

04.07.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

"Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 11.07.2022 г.

На 11.07.2022 г. (понеделник) от 12:00 часа в електронна среда, чрез средствата за синхронна електронна комуникация, ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни. 
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.07.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

„Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 8.07.2022

На 8.07.2022 г. (петък) от 13:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

1.   Учебни. 
2.   Други.

1.07.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

"Математически анализ" - катедрен съвет на 6.07.2022 г.
На 6.07.2022 г. (сряда) от 12.00 ч. в Заседателната зала в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за НС „доктор на науките“ на проф. д-р Боян Георгиев Златанов.
 2. Учебни.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
22.06.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Христо Кискинов

„Компютърни технологии“ – катедрен съвет 21.06.2022 г.
На 21.06.2022 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
14.06.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:проф. д-р Асен Рахнев

"Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 20.06.2022 г.

На 20.06.2022 г. (понеделник) от 12:00 часа в 241 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предложение за научни журита за конкурси за заемане на академични длъжности.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.06.2022 г.
гр.Пловдив
          Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

"Математически анализ" - катедрен съвет на 17.06.2022 г.

На 17.06.2022 г. (петък) от 12.30 ч. в Заседателната зала в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1. Откриване на процедура за предварително обсъждане на проект за дисертационен труд за придобиване на НС „Доктор на науките“.
 2. Учебни
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

Материалите по проекта за дисертационен труд са депозирани в деканата, стая 330, където всеки може да се запознае с тях.

09.06.2022 г.
гр.Пловдив
          Ръководител катедра: проф. д-р Христо Кискинов

„Компютърни системи“ – катедрен съвет 15.06.2022 г.

На 15.06.2022 г. (сряда) от 10:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Предложения и гласуване на журита за конкурси за заемане на академични длъжности "доцент" и "професор".
 2. Учебни - гласуване на избираеми дисциплини за 1 семестър на учебната  2022/2023 година.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

09.06.2022 г.
гр.Пловдив
          Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

„Софтуерни технологии" – катедрен съвет 15.06.2022 г.

На 15.06.2022 г. (сряда) от 13:30 часа в 541 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Предложение за състав на научно жури за конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ към катедрата.
 3. Разни.
8.06.2022 г.
гр.Пловдив
          Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

„Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 13.06.2022 г.

На 13.06.2022 г. (понеделник) от 12:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Други.
5.06.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

„Компютърна информатика“ - катедрен съвет 06.06.2022 г.

На 06.06.2022 г., от 15.30 часа в 437 каб., ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Атестиране на преподаватели.
 2. Избираеми дисциплини.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

27.05.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

„Софтуерни технологии" – катедрен съвет 23.05.2022 г.

На 23.05.2022 г. (понеделник) от 11:00 часа в 541 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Хонорувани.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

16.05.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

"Математически анализ" - катедрен съвет 23.05.2022 г.

На 23.05.2022 г. (понеделник) от 12.30 ч. в Заседателната зала в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) и чрез средства за синхронна комуникация ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1. Предложения за гост-преподаватели към катедрата.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

13.05.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

„Компютърна информатика“ - катедрен съвет 19.05.2022 г.

На 19.05.2022 г., от 17.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Конспект за докторантски минимум.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.05.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

„Компютърни системи“ – катедрен съвет 17.05.2022 г.

ННа 17.05.2022 г. (вторник) от 12:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

09.05.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

„Компютърни технологии“ – катедрен съвет 12.04.2022 г.
На 12.04.2022 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Предложения за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
05.04.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:проф. д-р Асен Рахнев

„Компютърни технологии“ – катедрен съвет 11.05.2022 г.

На 11.05.2022 г. (сряда) от 11:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Симеон Монов.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
03.05.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:проф. д-р Асен Рахнев

„Компютърни технологии“ – катедрен съвет 12.04.2022 г.
На 12.04.2022 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Предложения за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
05.04.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:проф. д-р Асен Рахнев

„Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 12.04.2022

На 12.04.2022 г. (вторник) от 11:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Организационни.
 2. Други.
05.04.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:проф. д.м.н. Манчо Манев

>Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 11.04.2022 г.

На 11.04.2022 г. (понеделник) от 12.30 ч. в Заседателната зала в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) и чрез средства за синхронна комуникация ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1.  Кадрови.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.04.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 11.04.2022 г.

На 11.04.2022 г. (понеделник) от 12:00 часа в 233 с.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предложение за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
 2. Учебни.
 3. Докторанти. 
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.04.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

„Компютърни системи“ – катедрен съвет 11.04.2022 г.

На 11.04.2022 г. (понеделник) от 10:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Докторанти;
 2. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности;
 3. Учебни;
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

01.04.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

„Компютърна информатика“ - катедрен съвет 1.04.2022 г.

На 1.04.2022 г., от 12.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационни трудове.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

21.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

„Компютърни технологии“ – катедрен съвет 23.03.2022 г.

На 23.03.2022 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Продължаване на трудови договори.
 5. Разни.

 

15.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 22.03.2022 г.

На 22.03.2022 г. (вторник) от 13:00 часа в 541 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Предложения за обявяване на конкурс за академична длъжност.
 5. Разни.

 

15.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 21.03.2022

 

На 21.03.2022 г. (понеделник) от 12:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
   1. Подготовка за В триместър на учебната 2021/2022 г.
   2. Други.


14.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 21.03.2022 г.
На 21.03.2022 г. (понеделник) от 13:00 часа в електронна среда, чрез средствата за синхронна електронна комуникация, ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
   1. Учебни.
   2. Докторанти.
   3. Хонорувани.
   4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
13.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 21.03.2022 г.

На 21.03.2022 г. (понеделник) от 11.00 ч. в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:  

 1. 1.Предложение и гласуване на жури за защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС Доктор.
 2. 2.Докторанти.
 3. 3.Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
13.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 18.03.2022 г.

На 18.03.2022 г. (петък) от 11:00 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

1. Докторанти;
2. Учебни;
3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

9.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 17.03.2022 г.
На На 17.03.2022 г., от 9.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационни трудове.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
02.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 16.03.2022 г.
На 16.03.2022 г., от 15.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационни трудове.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
02.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 25.02.2022 г.
На 25.02.2022 г. (петък) от 11:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд на редовен докторант Михаил Петров;    ;
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
16.02.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 23.02.2022 г.
На 23.02.2022 г. (сряда) от 10:30 часа в електронна среда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Мария Гайдарова.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
16.02.2022 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 21.02.2022 г.
На 21.02.2022 г. (понеделник) от 11:00 часа в електронна среда, чрез средствата за синхронна електронна комуникация, ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд на тема: „Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст чрез интегриране на технологии в учебния процес”, с автор докторант Румяна Иванова Карадимитрова.
 2. Докторанти.
 3. Учебни.
 4. Разни.
 Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
13.02.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 22.02.2022 г.
На 22.02.2022 г. (Вторник) от 14:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.
14.02.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 21.02.2022 г.
На 21.02.2022 г. (пoнеделник) от 11.00 ч. в електронна среда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Стефани Апостолова Панайотова.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
14.02.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 21.02.2022 г.
На 21.02.2022 г. (понеделник) от 10:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
13.02.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 21.02.2022 г.
На 21.02.2022 г., от 9.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Годишен отчет на докторантите.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
01.02.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи“ - катедрен съвет 07.02.2022 г.

На 7.02.2022 г. (понеделник) от 10:30 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Докторанти;
 2. Учебни.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
31.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 07.02.2022 г.
На 07.02.2022 г. (понеделник) от 11.00 ч. в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Предложение и гласуване на жури за конкурс за заемане на академична длъжност.ю
 2. Учебни.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
29.01.2022 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 07.02.2022 г.
На 07.02.2022 г., от 10.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Избираеми дисциплини.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
27.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра "Софтуерни технологии" – катедрен съвет 25.01.2022 г.
На 25.01.2022 г. (вторник) от 14:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
18.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 24.01.2022 г.
На 24.01.2022 г. (понеделник) от 12:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
15.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 21.01.2022 г.
На 21.01.2022 г. (петък) от 10:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Хонорувани.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

13.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 19.01.2022 г.
На 19.01.2022 г. (сряда) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

12.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 24.01.2022 г.
На 24.01.2022 г. (понеделник) от 11.00 ч. в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
1.Предложение и гласуване на жури за конкурс за заемане на академична длъжност
2.Докторанти
3.Учебни
4.Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
11.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: : доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 21.01.2022 г.
На 21.01.2022 г., от 16.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
11.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: : проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 14.12.2021 г.

На 14.12.2021 г. (вторник) от 13:30 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Хонорувани
 3. Разни.
07.12.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 13.12.2021 г.

На 13.12.2021 г. (понеделник) от 12:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. 1. Приемане на нови и актуализирани учебни програми.
 2. 2. Утвърждаване на избираеми дисциплини за магистърски програми и квалификации по направление 1.3.
 3. 3. Учебни.
 4. 4. Номиниране на гост-преподавател към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии".
 5. 5. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

06.12.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 13.12.2021 г.

На 13.12.2021 г. (понеделник) от 11.00 ч. в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

1.      Учебни
2.      Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

06.12.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 10.12.2021 г.

На 10.12.2021 г. (петък) от 10:30 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Предложения и гласуване на журита за конкурси за заемане на академични длъжности.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

01.12.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърни технологии“ - катедрен съвет 15.12.2021 г.

На 08.12.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Атестация на преподаватели.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

01.12.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 07.12.2021 г.

На 07.12.2021 г., от 16.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

24.11.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 16.11.2021 г.

На 16.11.2021 г. (вторник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.
09.11.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 12.11.2021 г.

На 12.11.2021 г. (петък) от 12:30 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

04.11.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 10.11.2021 г.

На 10.11.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.11.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 5.11.2021

 

На 5.11.2021 г. (петък) от 13:00 часа в Google Meet (meet.google.com/zqe-pfku-fzv (https://meet.google.com/pxb-jeth-jfh) ) ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Индивидуални планове за 2021/2022.
 2. Други.
30.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 08.11.2021 г.

На 08.11.2021 г. (пoнеделник) от 14.00 ч. в електронна среда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

1.Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Ива Йончева-Найденова.
2.Учебни.
3.Разни.

 

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

29.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 04.11.2021 г.

На 04.11.2021 г., от 16.10 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Избираеми дисциплини.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

25.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра "Софтуерни технологии" - катедрен съвет 18.10.2021 г.

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Хонорувани.
 3. Разни.
11.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 18.10.2021 г.

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Актуализиране на учебни програми.
 3. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 4. Разни.
 5. Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 18.10.2021 г.

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 12:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.
 5. Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров


Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 12.10.2021 г.

 

На 12.10.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

05.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев
Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 14.10.2021 г.

 

На 14.10.2021 г. (четвъртък) от 12:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Обявяване на конкурс за главен асистент към катедрата.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

07.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ