Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация на: 22.11.2021 г.

На 30.11.2021 г. от 9:15 ч. до 10:45 ч.  в Google meet: https://meet.google.com/syj-zdbo-epp  ще се проведат извънредни лекции по дисциплината ЛААГ за студентите от специалност Информатика, 1. курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р Ива Докузова, вместо на 01.11.2021 г.

На 22.11.2021 г. (понеделник) от 8:30 ч. - 11:00 ч. за 2а гр., специалност „Инфроматика“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Въведение в компютърните науки (С++), при хон. ас. Мартин Тодоров. (вместо на 24.11.2021 г.) Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса.

На 22.11.2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. - 13:30 ч. за 2б гр. и от 13:30 ч. - 16:00 ч. за 2а гр., специалност „Софтуерно Инженерство“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране, при хон. ас. Мартин Тодоров. (вместо на 24.11.2021 г.) Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса.

На 24.11.2020 г. (срядаот 11:00 ч. до 13:30 ч. дистанционно ще се отработят упражненията по   Интегриран практикум по математика със специалности „Математика, информатика и информационни технологии“, IV  курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 1.11.2021 г.)

На 23.11.2021 г. (вторник) от 13:30 ч. - 16:00 ч. за 3 гр., специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Линейна алгебра и аналитична геометрия, при  ас. Веселина Тавкова. (вместо на 25.11.2021 г.) Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса.

На 16.11.2021 от 13:30 до 16:00 ще се проведат онлайн упражнения по Увод в  програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 01.11.2021) на адрес: meet.google.com/onm-geqa-dqc

На 16.11.2021 от 16:00 до 18:45 ще се проведат онлайн упражнения по Увод в  програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 3а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 01.11.2021) на адрес: meet.google.com/onm-geqa-dqc

На 16.11.2021 от 16:00 до 18:45 ще се проведат онлайн упражнения по Увод в  програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 2а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 01.11.2021) на адрес: meet.google.com/onm-geqa-dqc

На 17.11.2021 г. (сряда) от 16:15 ч. до 17:00 ч. и на 24.11.2021 г. (сряда) от 16:15 ч. до 17:45 ч. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Мобилни приложения“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. „Софтуерно инженерство, 3 курс (отложени от 3.11.2021 г.).

На  17.11.2021 г. (сряда) от 15:15 - 17:45 ч.  ще се проведе извънредна лекция по Електронна търговия за специалност „Бизнес информационни технологии“, IV курс, при доц. д-р Анна Малинова. (вместо на 03.11.2021 г.)
На  15.11.2021 г. (понеделник) от 16:15.  ще се проведе извънредна лекция по Електронна търговия за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, при доц. д-р Анна Малинова. (вместо на 02.11.2021 г.)

На 16.11.2021 г. със подгрупи 1а, 1б от спец. Софтуерно инженерство, I курс, редовно ще се проведат извънредни (вместо 1.11.21) упражнения по Програмиране при ас. Иванов, както следва: 1а подгр. от 9:15 до 11:45; 1б подгр. от 11:45 до 14:15.

На 11.11.2021 г. (четвъртък) от 16:15 до 18:45 ч. ще се проведат извънредни лекции по „Програмиране“ за специалност СИ, I-ви курс, редовно обучение, при доц. д-р Е. Хаджиколев (вместо на 1.11.2021 г). 

На 3.11.2021 г. (сряда) няма да се проведат лекциите по Мобилни приложения за спец. Софтуерно инженерство, 3 курс, при доц. Ст. Хаджиколева. Допълнително ще бъде обявено кога ще се отработят пропуснатите часове.

На 08.11.2021 г. (понеделник) от 11:45 до 14:30 ч. ще се проведе извънредна лекция по Алгоритми и структури от данни (С#) за специалност Информатика, 3-ти курс, при проф. Ангел Голев (вместо на 04.11.2021 г. ), в обявената виртуална класна стая.

На 05.11.2021 г. (петък) от 09:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина Увод в информационни технологии за специалност БИТ, I-ви курс, 3 "А" група при гл. ас. д-р Ивелина Велчева (отучване вместо на 01.11.2021 г. (понеделник)). Връзката за Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 05.11.2021 г. (петък) от 12:00 ч. до 14:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина Увод в информационни технологии за специалност БИТ, I-ви курс, 1 "Б" група при гл. ас. д-р Ивелина Велчева (отучване вместо на 01.11.2021 г. (понеделник)). Връзката за Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 1.11.2021г. (понеделник) упражненията по Мобилни приложения за специалност Софтуерно инженерство III курс при гл. ас. д-р Георги Пашев ще се проведат слято за 2а и 1б гр. от 11:00 часа, вместо от 8:15 за 1б гр. Упражненията ще се проведат онлайн на адрес: (https://us02web.zoom.us/j/4278692874)  

На 09.11.2021 г. от 16:00 ч. до 18:3ч. ще се проведе извънредна лекция (onlineпо дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за студентите от специалност "Информатика", 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 01.11.2021 г.  

На 05.11.2021 г. (петък) от 9:00 до 11:30 ч. ще се проведе извънредна лекция по Информационни технологии за специалност МИИТ, ИТМОМ и БМ, 1-ви курс, при доц. д-р Евгения Ангелова (вместо на 01.11.2021 г. ), в обявената виртуална класна стая.

На 02.11.2021 г. (вторник) от 13:30 до 15:00 ч. ще се проведе извънредна лекция по Събитийно програмиране за специалност Математика, информатика и информационни технологии, IV курс, при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.11.2021 г. )."

На 02.11.2021 г. от 9:15 ч. до 10:45 ч.  в Google meet: https://meet.google.com/syj-zdbo-epp  ще се проведат извънредни лекции по дисциплината ЛААГ за студентите от специалност Информатика, редовно обучение, при гл. ас. д-р Ива Докузова, вместо на 01.11.2021 г.

На 03.11.2021 г. (сряда) от 11:45 ч. - 14:15 ч. ще се проведе извънредна лекция по Електронна търговия за специалност „Бизнес информационни технологии“, IV курс, при доц. д-р Анна Малинова. (вместо на 01.11.2021 г.)

На 03.11.2021 г. (сряда) от 14:30 ч. - 16:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Училищен курс по информатика, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, IV курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 01.11.2021 г.)

На 03.11.2021 г. (сряда)  упражненията по Електронна търговия за 1а гр., за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова ще се проведат от 16:15 ч. - 17:45 ч. 

На 02.11.2021 г. (вторник) от 11:00 ч. - 13:30 ч. за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Линейна алгебра, при  ас. Веселина Тавкова. (вместо на 01.11.2021 г.) Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса.

На 02.11.2021 г. (вторник) от 13:30 ч. - 16:00 ч. за 2 гр., специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Линейна алгебра и аналитична геометрия, при  ас. Веселина Тавкова. (вместо на 01.11.2021 г.) Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса.

На 04.11.2021 г. (четвъртък) от 13:30 ч. - 16:00 ч. за 1а гр. и от 16:15 ч. - 18:45 ч. за 1 б гр. за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационните технологии, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 01.11.2021 г.) Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса.

На 03.11.2021 г. от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ВКН за студентите от специалност БИТ, 1б група, редовно обучение, при ас. М. Гочева, вместо на 01.11.2021 г.

На 03.11.2021 г. от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ВКН за студентите от специалност БИТ, 2б група, редовно обучение, при ас. М. Гочева, вместо на 01.11.2021 г.

Упражненията по Математически анализ 1 част на спец. Математика и Приложна математика I курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Илчев на 13.10.2021 г. (сряда) се преместват за петък (15.10.2021) от 13:30 в електронна среда. Линк към миитинг в гуугъл миит ще бъде публикуван в лекционната класна стая на курса 15 мин. преди началото на упражненията.

На 05.10.2021 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. ще се проведе извънредна лекция (online) по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за студентите от специалност "Софтуерно инженерство", 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 30.09.2021 г.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ