Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Трети етап на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“.

Уважаеми колеги,

Стартира третият етап на националната програма на Министерството на образованието и науката в научната програма НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ в която Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е участник. Желаещите да участват в програмата могат да се запознаят с нея на адрес https://www.mon.bg/upload/15198/pr_np_MladiUcheni-100518.pdf и с общите указания от Министерството на образованието и науката, писмо от МОН.

Програмата е и в изпълнение на препоръката на Policy Support Facility панела на ЕК за насърчаване на младите учени (лица, които извършват научноизследователска и научно образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на образователно-квалификационна степен (първа) "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ, придобилите след 30.07.2011) и постдокторантите (учени, придобили образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването ѝ, придобилите след 30.07.2016) и подпомагане развитието на тяхната кариера.

Документите се подават в стая 330 на ФМИ при ПУ (нова сграда) или на email: bobbyz@uni-plovdiv.bg до 22.02.2021 (понеделник) до 12h (ако не получите потвърждение за получени документи, моля звънете на тел 089 847 7827 - проф. д-р Боян Златанов). Документите включват:

  1. молба (свободен текст);
  2. телефон за контакт и e-mail;
  3. автобиография;
  4. диплома за магистър (за участниците в конкурса за млади учени, придобита след 30.07.2011 г.) и диплома за образователна и научна степен „Доктор“ (за участниците в конкурса за постдокторанти, придобита след 30.07.2016 г.);
  5. мотивационно писмо;
  6. списък на всичките видове дейности в интервала от 01.01.2018 г. до 22.02.2021 г. (от таблицата по-долу) с които се участва в конкурса с линкове за проверка (може да се участва и само с публикации, които са индексирани в WoS и/или SCOPUS, като общия им брой е не по малко от 2 за млад учен и 5 за постдокторант);
  7. описание на работната програма (минималният брой планирани публикации до 30.11.2021 г. година трябва да удовлетворява минималните изисквани от таблицата по-долу за участие в конкурса);
  8. други материали, грамоти и награди.

Подписва се договор с участниците, които печелят конкурса. 

За участие в проекти трябва да бъдат описани: по коя програма, номер на проекта, координираща институция, уеб страница.

Кандидатите ще бъдат класирани по критериите от таблицата *.docx или *.pdf.

При възникнали въпроси кандидатите да се обръщат към проф. д-р Боян Златанов на e-mail: bobbyz@uni-plovdiv.bg

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ