Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Практика по специалността - И, СИ, 3 курс, ред. об.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЗИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКАТА:

  • Сайбиз България ООД (http://www.sibiz.net/). „Сайбиз“ е американска компания, произвеждаща микропроцесори и компютърни компоненти. За повече информация и събеседване се свържете с г-н Радослав Дервишев (0899 415 389, chipwhiz@yahoo.com) до 01.02.2021 г., вкл.
  • Synergy GFS Internship „Java EE Development“ - за повече информация и срок за кандидатстване, моля, прочетете тук (онлайн срещата ще се проведе на 26-ти януари (вторник) от 16:30 часа).
  • Проксиад България (https://bulgaria.proxiad.com/careers/) - повече информация можете да получите по време на онлайн срещата с екипа на фирмата, която ще се проведе на 28.01.2021 г. (четвъртък) от 14:00 до 14:30 часа на следния линк (Microsoft Teams Meeting). Кандидатстването за места в Проксиад ще се проведе чрез общата форма за записване за практиката.
  • Трай Софт. За кандидатстване, моля, свържете се с инф. Стефан Ставрев на адрес stavrev@fmi-plovdiv.org до 05.02.2021 г., включително. Практиката в компанията Трай Софт ще се състои в няколко направления. Студентите ще имат възожност да работят над:
  • Разработка на видео игри на платформата Unity 3D с езика C#.
  • Разработка на видео игри на платформата Unreal Engine 4.
  • Уеб-разработка (front-end) на уебсайт. Практиката ще се фокусира върху стилизирането (CSS) на няколко уеб страници.
  • Оптимизация на wordpress уебсайт за търсещи машини. (SEO, link building, URL-rewriting, etc).

Практиката по специалността за студентите от 3 курс от “Информатика“ и „Софтуерно инженерство“, редовно обучение, ще се проведе през Зимния триместър на 2020/2021 уч. г., в периода 15.02 – 12.03.2021 г. Обучението ще се провежда присъствено или дистанционно, в зависимост от вътрешните правила за работния процес на съответната фирма и епидемичната обстановка в страната.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за провеждане на практиката във фирма, имат възможност да провеждат практиката там. За целта в срок до 07.02.2021 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 11.02.2021 г. вкл. да представят на академичния си наставник сканиран екземпляр на подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от 09.02.2021 г. до 11.02.2021 г., вкл. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно записването в тази обява.

Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента. На 12.02.2021 г. студентите, участващи в записването за практика във фирми, осигурени ог ФМИ, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани. 

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката и се представя на академичния наставник.

 

Академичните наставници за двате специалности са следните:

- за специалност „Информатика“

- за специалност „Софтуерно инженерство“

 

Разпределение на студенти по факултетни номера

Специалност "Информатика"

Специалност "Софтуерно инженерство"

ас. Иванка Градева

гл. ас. д-р Милена Петкова

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Слав Чолаков

1701261038

1701261039

1701261070

1701261085

1801261001

1801261002

1801261003

1801261004

1801261005

1801261006

1801261007

1801261009

1801261010

1801261011

1801261014

1801261015

1801261018

1801261020

1801261022

1801261026

1801261028

1801261029

1801261030

1801261031

1801261035

1801261036

1801261037

1801261040

1801261041

1801261043

1801261046

1801261048

1801261051

1801261052

1801261055

1801261056

1801261058

1801261059

1801261061

1801261063

1801261066

1801261069

1801261070

1801261071

1801261072

1801261074

1801261075

1801261077

1801261082

1801261084

1801261088

1801261091

1801261093

1801261094

1901261026

1901261096

1901261097

2001261092

1801321001

1801321002

1801321003

1801321004

1801321005

1801321006

1801321007

1801321010

1801321011

1801321012

1801321014

1801321015

1801321016

1801321017

1801321018

1801321019

1801321021

1801321022

1801321024

1801321025

1801321027

1801321028

1801321029

1801321030

1801321031

1801321032

1801321033

1801321034

1801321035

1801321036

1801321037

1801321038

1801321039

1801321040

1801321041

1801321042

1801321043

1801321044

1801321045

1801321047

1801321048

1801321049

1801321050

1801321051

1801321052

1801321053

1801321054

1801321055

1801321056

1801321057

1801321058

1801321059

1801321060

1801321061

1801321062

1801321063

1801321065

1801321066

1801321067

1801321068

1801321069

1801321070

1801321072

1801321075

1801321077

1801321078

1801321079

1801321080

1801321081

1801321082

1801321083

1801321084

1801321086

1801321087

1801321088

1801321089

1801321090

1801321091

1801321092

1801321093

1801321095

1801321096

1801321097

1801321098

1801321099

1801321101

1801321102

1801321105

1801321108

1901321098

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ