Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 21.10.2020 г.

 

На 20.10.2020 г. (вторник) от 9:30 в 536 к.з. ще се проведат извънредни изпити при доц. Ст. Хаджиколева по всички дисциплини с всички специалности.   

Занятията по Английски език със студентите от група D на специалност БИТ при хон. ас. С. Василева на 08.10.2020 от 15:15 до 18:45 ще се проведат онлайн на друга дата, съгласувана между преподавателя и студентите, поради заболяване на преподавателя.

На 21.10.2020 (сряда) от 10:00 часа в 239 каб. ще се проведат извънредни изпити при проф. д.м.н. Манчо Манев по Линейна алгебра и Аналитична геометрия (специалности: Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт и Математика, информатика и информациони технологии).

На 26.10.2020 (понеделник) от 14:30 часа в 422 ауд. ще се проведат извънредни изпити при доц. д-р Атанаска Георгиева по Математически анализ 1 и Математически анализ 2 (специалности: Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт и Математика, информатика и информациони технологии).

На 25.09.2020 (петък) от 10:00 часа в 532 к.з. ще се проведе извънреден изпит при проф. Антон Илиев и ас. Виктор Матански по Разпределени приложения (специалност: Информатика), Информационно моделиране и Застраховане и застрахователни информационни системи

На 26.09.2020 г. (събота) от 10:00 ч. ще се проведе извънреден изпит при проф. д-р Иван Ганчев, гл. ас. д-р Атанас Иванов, хон. ас. Лазар Пендов по Компютърни мрежи и комуникации само за семестриално завършили студенти. Залите ще бъдат уточнени на място. Желаещите да се явят на изпита трябва да носят индивидуален протокол от Учебен отдел, в който инспекторката да е посочила годината, през която студентът е завършил семестриално. 

На 25.09.2020 (петък) от 10:00 часа в 423 ауд. ще се проведе извънреден изпит при проф. Снежана Христова  по всички дисциплини с всички специалности.

На 25.09.2020 (петък) от 10:00 часа в 423 ауд. ще се проведе извънреден изпит при гл. ас. Петър Копанов  по всички дисциплини с всички специалности.

На 24.09.2020 г. от 10.00 ч. в 536 к.з. ще се проведе изпот при проф. Боян Златанов(всички дисциплини) за студенти на ФМИ

.На 13.09.2020 г. от 09:30 ч. в 446 к.з. ще се проведе извънреден изпит по ИД "Уеб програмиране с JavaScript и jQuery" при ас. Юри Хоптериев.

На 18.09.2020 от 11:00 ч. в Google Meet: https://meet.google.com/oim-vmos-sdc ще се проведат извънредни изпити по избираеми дисциплини:
- Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript
- Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java
при гл. ас. д-р. Емил Дойчев За въпроси относно организацията: e.doychev@uni-plovdiv.net)

На 14.09.2020 от 11:00 ч. в 546 к.з. ще се проведе изпит от ликвидационната сесия по избираеми дисциплини при доц. Шотлеков и д-р Вълев (Обща теория на правото в информационното общество, Сделки и интернет, Интелектуална собственост в интернет) за студенти на ФМИ в редовна и задочна форма на обучение.     

На 14.09.2020 от 10:00 в 246 к.з. ще се проведе извънреден изпит за всички магистърски програми "Софтуерни технологии със специализация ..." по Практикум, Практически проект 1 и 2, Бази данни, Изкуствен интелект, Езици и среди за програмиране, Интегриране на БД в уеб среда,Програмиране с еталони и рамки.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ