Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация на: 19.10.2021 г.

На 03.11.2021 г. от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ВКН за студентите от специалност БИТ, 1б група, редовно обучение, при ас. М. Гочева, вместо на 01.11.2021 г.

На 03.11.2021 г. от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ВКН за студентите от специалност БИТ, 2б група, редовно обучение, при ас. М. Гочева, вместо на 01.11.2021 г.

На 05.10.2021 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. ще се проведе извънредна лекция (onlineпо дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за студентите от специалност "Софтуерно инженерство", 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 30.09.2021 г.

На 10.06.2021 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 12:30 ч. в миита на дисциплината  ще се проведат извънредни лекции по Програмиране на приложения за мобилни устройства за специалност Софтуерни технологии и дизайн3 курс, редовно обучение при доц. д-р Николай Касъклиев (вместо на 24.05.2021 г.).

На 01.06.2021 г. (вторник) от 12:45 ч. до 14:15 ч. в онлайн конферентната стая на дисциплината ще се проведат  извънредни лекции по Информационни технологии в интернет за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 24.05.2021 г.). Упражненията ще се проведат след лекцията от 14.30ч. за 2-ра група и 16.15ч. за 1-ва група.

На 07.06.2021 г. (понеделник) от 14:00 часа ще се проведе извънредна лекция по Иконометрия за специалност БИТ, II-ри курс, редовно обучение, при доц. д-р Анна Малинова (вместо 04.05.2021 г).

На 26 май 2021г. (сряда) ще се проведат извънредни упражнения по ППМУ за специалност СТД 3к. - ред. при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев както следва::
от 13:30 за 2а гр. (вместо понеделник 24 май);
от 15:15 за 1б гр. (вместо понеделник 24 май);
от 17:15 за 1а гр. (вместо понеделник 24 май).
Упражненията в ден вторник 25 май си остават непроменени със същия график.
Упражненията ще се проведат онлайн на адрес: (https://us02web.zoom.us/j/4278692874)  

На 06.06.2021 г. от 10:00 ще се проведе извънредно занятие по Инвестиции и инвестиционни техники за специалност Бизнес информационни технологии3-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 24.05.2021 г.).

На 02.06.2021 г. от 13:30 до 16:00 ще се проведат онлайн упражнения по Увод в уеб програмирането за спец. СТД, ред., I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 04.05.2021 г.) на адрес: meet.google.com/wdi-yrnm-dbv

На 02.06.2021 г. от 16:15 до 18:45 ще се проведат онлайн упражнения по Увод в уеб програмирането за спец. СТД, ред., I курс, 1б подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 04.05.2021 г.) на адрес: meet.google.com/wdi-yrnm-dbv

На 31.05.2021 г. (понеделник) от 13:30 до 16:00 ч. ще се проведат извънредни лекции по „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL“ за специалност БИТ, II-ри курс, редовно обучение, при доц. д-р Е. Хаджиколев (вместо на 6.05.2021 г). 

На 25.05.2021 г. (вторник) от 12:45 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Изчислителна математика“ за специалностите  „Бизнес математика “ и "Приложна математика , 3-и курс,  при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 26.05.2021 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Приложна математика“ за специалноста  „БИТ “  , 1-ви курс,  1а група, при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 27.05.2021 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 13:30ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Приложна математика“ за специалноста  „БИТ “  , 1-ви курс,  1б група, при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 27.05.2021 г. (четвъртък) от 15:15 до 17:45 ч. ще се проведат извънредни лекции по „Бази от данни“ за специалности МИИТ и ИТМОМ, III курс, редовно обучение, при доц. д-р Ст. Хаджиколева (вместо на 24.05.2021 г). 

На 25.05.2021 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. ще се прове извънредна лекция по  Дискретна математика при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИИТ и ИТМОМ (вместо на 24.05.2021 г.).

На 25.05.2021 г. (вторник) от 11:15 ч. до 14:15 ч. ще се проведат извънредни упражнания по  Дискретна математика при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИИТ и ИТМОМ (вместо на 24.05.2021 г.).

На 26 май (сряда) ще се проведат извънредни упражнения (вместо понеделник 24 май) по дисциплина ДПМУ, водени от ас. Гочева, за СТД 3 курс 14:30 - 16:00 ч - група,16:15 - 17:45 ч - група;

На 20.05.2021 г., четвъртък ще се проведат извънредни упражнения (вместо пропуснатите на 03.05.2021 г., понеделник) по Компютърни архитектури при ас. Иванов за специалност  Информатика, редовно, I курс, както следва: подгр. 2а (две-а) от 14:30 до 16:0; подгр. 3а (три-а) от 16:0 до 17:30. Линкът за Google Meet е същия, както за редовните занятия.

На 21.05.2021 г., петък от 16:0 до 17:30 ще се проведат извънредни упражнения (вместо пропуснатите на 03.05.2021 г., понеделник) по Компютърни архитектури при ас. Иванов за специалност  Информатика, редовно, I курс, подгр 1а (едно-а). Линкът за Google Meet е същия, както за редовните занятия.

На 27.05.2021 г., четвъртък ще се проведат извънредни упражнения (вместо пропуснатите на 24.05.2021 г., понеделник) по Компютърни архитектури при ас. Иванов за специалност  Информатика, редовно, I курс, както следва: подгр. 2а (две-а) от 14:30 до 16:0; подгр. 3а (три-а) от 16:0 до 17:30. Линкът за Google Meet е същия, както за редовните занятия.

На 28.05.2021 г., петък от 16:0 до 17:30 ще се проведат извънредни упражнения (вместо пропуснатите на 24.05.2021 г., понеделник) по Компютърни архитектури при ас. Иванов за специалност  Информатика, редовно, I курс, подгр 1а (едно-а). Линкът за Google Meet е същия, както за редовните занятия.

На 21.05.2021 г., петък от 9:15 до 11:45 ще се проведат извънредни упражнения (вместо пропуснатите на 04.05.2021 г., вторник) по Обектно ориентирано програмиране при ас. Иванов за специалностите Математика и Приложна математика, редовно, I курс. Линкът за Google Meet е същия, както за редовните занятия.

На 21.05.2021 г., петък от 11:45 до 14:15 ще се проведат извънредни упражнения (вместо пропуснатите на 04.05.2021 г., вторник) по Обектно ориентирано програмиране при ас. Иванов за специалност Бизнес математика, редовно, I курс. Линкът за Google Meet е същия, както за редовните занятия.

На  20.05.2021 г. (Четвъртък) от 13:00 ч. до 14:45 ч.  в https://meet.google.com/yyf-carm-bqc.  ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи  за специалност Информатика, 1 курс, 3а група, редовно обучение при  хон. ас. Петър Диков  (вместо на 18.05.2021 г.).

На  20.05.2021 г. (Четвъртък) от 15:00 ч. до 16:45 ч.  в https://meet.google.com/yyf-carm-bqc.  ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи  за специалност Информатика, 1 курс, 2б група, редовно обучение при  хон. ас. Петър Диков  (вместо на 18.05.2021 г.).

На  20.05.2021 г. (Четвъртък) от 17:00 ч. до 18:45 ч.  в https://meet.google.com/udc-xyaf-hqf ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи  за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, 2 курс, редовно обучение при  хон. ас. Петър Диков  (вместо на 18.05.2021 г.).

На 17.05.2021 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в онлайн конферентната стая на дисциплината ще се проведат  извънредни лекции по Информационни технологии в интернет за специалност Бизнес информационни технологии, 2-ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 03.05.2021 г.).

На 21.05.2021 г. (петък) от 14:00 ч. до 18:00 ч. синхронно в електронна среда ще се отработят лекциите и упражненията по МОМ със специалности „Математика, информатика и информационни технологии“, III курс и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 24.05.2021 г.)

На 17.05.2021 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в Google Classroom ще се проведат дистанционно извънредни упражнения по Програмиране в интернет с PHP и MySQL със специалност БИТ, 2-ри курс, 1а подгрупа, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 06.05.2021 г.

На 27.05.2021 г. и 10.06.2021 г. от 11:00 до 12:30 ч. (т.е. за четните учебни седмици, в които не са предвидени по програма упражнения) ще се проведат извънредни занятия по дисциплина "Планиране и оптимизиране на уч. процес" за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 06.05.2021 г.).

На 17.05.2021 г. (понеделник) от 12:45 ч. до 14:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Теория на графите в мениджмънта“ за специалност  „Бизнес атематика“, III-ти курс,  при ас. Веселина Тавкова (отучване вместо на 24.05.2021  г. (понеделник)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 14.05.2021 г. (петък) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в Google Classroom ще се проведат дистанционно извънредни упражнения по Операционни системи със специалност Информатика, 1-ви курс, 1а подгрупа, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 06.05.2021 г.

На 14.05.2021 г. (петък) от 12:45 ч. до 14:15 ч. в Google Classroom ще се проведат дистанционно извънредни упражнения по Операционни системи със специалност Информатика, 1-ви курс, 1б подгрупа, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 06.05.2021 г.

На 14.05.2021 г. (петък) от 14:30 ч. до 16:00 ч. в Google Classroom ще се проведат дистанционно извънредни упражнения по Операционни системи със специалност Информатика, 1-ви курс, 2а подгрупа, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 04.05.2021 г.

На 13.05.2021 г. (четвъртък) от 10:00 ч. до 12:30 ч. в миита на дисциплината  ще се проведат извънредни лекции по Програмиране на приложения за мобилни устройства за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 3 курс, редовно обучение при доц. д-р Николай Касъклиев (вместо на 03.05.2021 г.). 

На 20.05.2021 г. (четвъртък) от 15:15 до 17:45 ч. ще се проведат извънредни лекции по „Бази от данни“ за специалности МИИТ и ИТМОМ, III курс, редовно обучение, при доц. д-р Ст. Хаджиколева (вместо на 3.05.2021 г). 

На 18 май 2021г. (сряда) ще се проведат извънредни упражнения по Управление на проекти за специалност Информатика 4 курс при доц. д-р Силвия Гафтанджиева: 1а група 10:30-12:00 часа, 2а група 12:00-13:30 часа. (вместо понеделник 24 май).

На 26 май 2021г. (сряда) ще се проведат извънредни упражнения по Управление на проекти за специалност Информатика 4 курс при доц. д-р Силвия Гафтанджиева: 1б група 10:30-12:00 часа, 2б група 12:00-13:30 часа. (вместо понеделник 24 май).

На 12 май 2021г. (сряда) ще се проведат извънредни упражнения по ППМУ за специалност СТД 3к. - ред. при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев както следва:
от 13:30 за 2а гр. (вместо понеделник 10 май);
от 15:15 за 1б гр. (вместо понеделник 10 май);
от 17:15 за 1а гр. (вместо понеделник 10 май).
Упражненията в ден вторник 11 май си остават непроменени със същия график.
Упражненията ще се проведат онлайн на адрес: (https://us02web.zoom.us/j/4278692874)

На 07.05.2021 г. (петък) от 10:00 ч. до 11:45 ч. и от 14:00- 15:45 в миита на дисциплината  ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи за специалност Информатика1 курс,  група, редовно обучение при хон. ас. Петър Диков (вместо на 04.05.2021 г.).

На 07.05.2021 г. (петък) от 16:15 ч. - 18:45 в миита на дисциплината  ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи за специалност ИТМОМ2 курс,  група, редовно обучение при хон. ас. Петър Диков (вместо на 04.05.2021 г.).

На 05 май 2021г. (сряда) ще се проведат извънредни упражнения по ППМУ за специалност СТД 3к. - ред. при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев както следва:
от 11:45 за 2б и 3а гр. (вместо вторник 04 май);
от 13:30 за 2а гр. (вместо понеделник 03 май);
от 15:15 за 1б гр. (вместо понеделник 03 май);
от 17:15 за 1а гр. (вместо понеделник 03 май).
Упражненията ще се проведат онлайн на адрес: (https://us02web.zoom.us/j/4278692874)

На 05.05.2021 г. (сряда) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в онлайн конферентната стая на дисциплината ще се проведат  извънредни лекции по Уеб дизайн за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1-ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 03.05.2021 г.). 

На 14.05.2021 г. от 10:00 часа в https://classroom.google.com/c/MzEwODA2MjU1Mjky?cjc=mwftzzp ще се проведе извънредна лекция по Приложна математика при доц.д-р Хр. Кулина за специалност БИТ 1 курс, редовно обучение, вместо на 04.05.2021 г.

Упражненията по дисциплина ДПМУ, водени от ас. Гочева на СТД 3 курс редовно обучение, ще се проведат на: 
 - 5 май (сряда) 15:15 - 17:00 ч - 1а група, 17:00-18:45 ч - 1б група (вместо вторник 4 май)
 - 7 май (петък) 16:15 - 17:45 ч - 2 б група (вместо вторник 4 май)
 - 11 май (вторник) 10:00 - 11:45 ч - 3а група, 11:45 - 13:30 ч - 2а група (вместо понеделник 3 май)

Упражненията по дисциплина Програмиране в Интернет с PHP и MySQLводени от ас. Гочева на БИТ 2 курс редовно обучениеще се проведат на 5 май (сряда) 9:15 – 10:45 ч – 2а гр. и 11-12:30 ч – 2б група (вместо четвъртък 6 май)

Упражненията по дисциплина МУБП, водени от ас.Гочева на БИТ 3 курс редовно обучение,  ще се проведат на:10 май (понеделник) 10:00 – 11:45 ч – 1б група и 12-13:30 ч – 1 а група (вместо четвъртък 6 май)

На 7.05.2021 г. (петък) от 14:00 ч. до 18:00 ч. синхронно в електронна среда ще се отработят лекциите и упражненията по МОМ със специалности „Математика, информатика и информационни технологии“, III курс и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 4.05.2021 г.)

На 07.05.2021 г. от 9:15 ще се проведе извънредно занятие по Обектно-ориентирано програмиране за специалности БМ, М и ПМ1-ви курс, редовно обучение при проф. д-р Елена Сомова (вместо на 04.05.2021 г.).

На 29.04.2021 г. от 9:15 ще се проведе извънредно занятие по Моделиране и управление на бизнес процеси за специалности БИТ3-ти курс, редовно обучение при проф. д-р Елена Сомова (вместо на 04.05.2021 г.).

На 29.05.2021 г. от 10:00 ще се проведе извънредно занятие по Инвестиции и инвестиционни техники за специалност Бизнес информационни технологии3-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 26.04.2021 г.).

На 05.06.2021 г. от 10:00 ще се проведе извънредно занятие по  Инвестиции и инвестиционни техники за специалност Бизнес информационни технологии3-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 03.05.2021 г.).

На 28.04.2021 от 8:15 до 9:00 и от 11:00 до 13.30  ще се проведе извънредна лекция по Математически анализ за спец. Софтуерно инженерство, I курс при проф. П. Пройнов (вместо 04.05.2021).

На 26.04.2021 г. (понеделник) от 12:45 ч. до 14:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Теория на графите в мениджмънта“ за специалност  „Бизнес атематика“, III-ти курс,  при ас. Веселина Тавкова (отучване вместо на 03.05.2021  г. (понеделник)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 27.04.2021 г. (вторник) от 12:45 ч. до 15:15 ч. в Google Meet ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи за специалност Математика, информатика и информационни технологии, 2-ви курс, 1а група, редовно обучение при хон. ас. Росен Христев (вместо на 06.05.2021 г.).

На 27.04.2021 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в Google Meet ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи за специалност Математика, информатика и информационни технологии, 2-ви курс, 1б група, редовно обучение при хон. ас. Росен Христев (вместо на 06.05.2021 г.).

Упражненията при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев и д-р Христо Инджов по Следене и управление на космически апарати (с Java) ще се проведат от 09.30 в Петък 23.04.2021г. (вместо следобед същия ден). Упражненията ще се проведат онлайн. Линк за видеоконферентна връзка ще бъде получен от записаните в Classroom курса на дисциплината (https://classroom.google.com/c/MTY2OTQ2MjY3MTM0?cjc=ighdmrl) непосредствено преди започване на упражненията.

Ще се проведе извънредна лекция  (в класрума на дисциплината) по избираемата дисциплина "Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и космологията" от проф. д.м.н. Тодор Желязков на 29.04.2021 г. (четвъртък) от 9,15 до 12,30 ч. вместо на 30.04.2021 г. (петък).

На 17.05.2021 г. (понеделник) от 09:15 ч. до 10:45 ч. в Google Meet ще се проведат извънредни лекции по Софтуерни системи по математика за специалност Бизнес математика, 1-ви курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 06.05.2021 г.).

На 17.05.2021 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в Google Meet ще се проведат извънредни лекции по Иконометрия за специалност Бизнес математика, 2-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 06.05.2021 г.).

На 17.05.2021 г. (понеделник) от 10:45 ч. до 13:30 ч. в Google Meet ще се проведат извънредни упражнения по Софтуерни системи по математика за специалност Бизнес математика, 1-ви курс, редовно обучение при ас. Антония Добрева (вместо на 06.05.2021 г.).

На 17.05.2021 г. (понеделник) от 14:15 ч. до 17:00 ч. в Google Meet ще се проведат извънредни упражнения по Иконометрия за специалност Бизнес математика, 2-ри курс, редовно обучение при ас. Антония Добрева (вместо на 04.05.2021 г.).

На 29.04.2021 г. (четвъртък) от 12:45 ч. - 16:00 ч. ще се проведе извънредно занятие по избираемата дисциплина «Програмиране в среда Arduino с 32 битови контролери» при доц. д-р Светослав Енков, в класрума на дисциплината (вместо на 30.04.2021 г.).

На 28.04.2021 от 8:15 до 10:45 ще се проведат онлайн упражнения по Увод в уеб програмирането за спец. СТД, ред., I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 04.05.2021) на адрес: meet.google.com/wdi-yrnm-dbv

На 28.04.2021 от 11:00 до 13:30 ще се проведат онлайн упражнения по Увод в уеб програмирането за спец. СТД, ред., I курс, 1б подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 04.05.2021) на адрес: meet.google.com/wdi-yrnm-dbv

На 11.05.2021 г. (вторник) от 17:15 ч. - 18:45 ч.  и на 18.05.2021 г. (вторник) от 17:15 ч. - 18:00 ч.  за  специалност „Информатика“, II курс  ще се проведат извънредни лекции по Дискретна математика, при доц. д-р Тодорка Глушкова. (вместо на 04.05.2021 г.). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса по Дискретна математика.

На 29.04.2021 г. (четвъртък) от 09:15 ч. - 12:30 ч. ще се проведе извънредна лекция по избираемата дисциплина «Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и космологията» от проф. д.м.н. Тодор Желязков (вместо на 30.04.2021 г.).

На 29.04.2021 г. (четвъртък) от 11:45 ч. - 15:15 ч. за 1 гр. за специалност „Информатика“, II курс  ще се проведат извънредни упражнения по Дискретна математика, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 04.05.2021 г.). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса по Дискретна математика.

На 19.04.2021г. (понеделник) упражненията по Програмиране на приложения за мобулни устройства (ППМУ) при гл. ас. д-р Георги Пашев се отлагат. Същите ще се отработват на 21.04.2021г. (сряда) по същото време, съответно от 13.30 за 2а гр.; 15.15 за 1б група и 17.15 за 2а гр. Линкът за видеоконферентната връзка е: (https://us02web.zoom.us/j/4278692874).

На 23.04.2021 г. и 07.05.2021 г. (петък), от 12:30 до 14:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по Избираема дисциплина Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове за специалности: Математика, информатика и информационни технологии и Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, III курс, редовно обучение с лектори доц. Старибратов, доц. Ангелова, ас. Велчева (вместо на 30.04.2021 г.).

Упражненията при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев и д-р Христо Инджов по Следене и управление на космически апарати (с Java) ще се проведат от 09.30 в Петък 09.04.2021г. (вместо следобед същия ден). Упражненията ще се проведат онлайн. Линк за видеоконферентна връзка ще бъде получен от записаните в Classroom курса на дисциплината (https://classroom.google.com/c/MTY2OTQ2MjY3MTM0?cjc=ighdmrl) непосредствено преди започване на упражненията.

На 05.04.2021г. (понеделник) упражненията по Програмиране на приложения за мобулни устройства (ППМУ) при гл. ас. д-р Георги Пашев се отлагат. Същите ще се отработват на 07.04.2021г. (сряда) по същото време, съответно от 13.30 за 2а гр.; 15.15 за 1б група и 17.15 за 2а гр. Линкът за видеоконферентната връзка е: (https://us02web.zoom.us/j/4278692874).

На 12.3.2021 г. (петък) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Дискретни структури“ с 2б група, от спец. Софтуерно инженерство 1-ви курс редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Илчев (отложени от 03.03.2021 г.).

На 10.03.2021 г. (сряда) от 12:45 до 14:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по Училищен курс по информационни технологии за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 03.03.2021 г.).

На 10.03.2021 г. (сряда) от 14:30 до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по Училищен курс по информационни технологии за специалност Математика, информатика и информационни технологии, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 03.03.2021 г.).

На 12.3.2021 г. (петък) от 08:15 ч. до 10:45 ч.,  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Дискретни структурис 2б група, от спец. Софтуерно инженерство 1-ви курс редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Илчев (отложени от 03.03.2021 г.).

На  5.3.2021 г. (петък) от 12:45 ч. до 14:15 ч., и на12.3.2021 г. (петък) от 12:45 ч. до 14:15 ч. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Скриптово програмиране на невронни мрежи в Матлаб“ при докт. Костадин Йотов (отложени от 26.02.2021 г.).

На 01.03.2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. – 13:30 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране за специалност БИТ, I  курс, 3а подгрупа при ас. Хасан Гюлюстан. (вместо на 03.03.2021 г.)

На 04.03.2021 (четвъртък) от 14:30 до 18:45 ще се проведат занятия по Английски език за специалност Информатика, група A, 1ви курс редовно обучение, при доц. д-р Иван Шотлеков (вместо на 03.03.2021) .

На 01.03.2021 г. (понеделник) от 9:15 ч. – 12:30 ч. ще се проведе извънредна лекция по Диференциални уравнения за специалност „Бизнес математика“, II курс при проф. д.м.н. Петко Пройнов. (вместо на 03.03.2021 г.)

На 02.03.2021 г. (вторник) от 8:15 ч. - 10:00 ч. за 2 гр. и от 10:00 ч. - 11:45 ч. за 1 гр. за специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс и от 15:15 ч. - 17:00 ч. за специалност „Бизнес математика“, II курс ще се проведат извънредни упражнения по Застрахователна математика, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 03.03.2021 г.)

На 01.03.2021 г. (понеделник) от 15:00 ч. до 16:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Софтуерни системи по математика“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 1 "Б" група при ас. Антония Добрева (вместо на 03.03.2021  г. (сряда)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 01.03.2021 г. (понеделник) от 16:30 ч. до 18:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Софтуерни системи по математика“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 1 "А" група при ас. Антония Добрева (вместо на 03.03.2021  г. (сряда)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 04.03.2021 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 17:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Софтуерни системи по математика“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 3 "А" група при ас. Антония Добрева (вместо на 03.03.2021  г. (сряда)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 05.03.2021 г. (петък) от 08:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Аналитична геометрия“ за специалностите „Математика“,  „Приложна математика“ и  „Бизнес атематика“, I-ви курс,  при ас. Веселина Тавкова (отучване вместо на 03.03.2021  г. (сряда)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 02.03.2021 г. (вторник) от 8:15 ч. - 10:00 ч. за 1 гр. и от 10:00 ч. - 11:45 ч. за 2 гр. ще се проведат извънредни упражнения по Счетоводство и счетоводни информационни системи, за специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 03.03.2021 г.)

На 24.02.2021 г. (сряда) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии в математиката“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 "А" група при гл. ас. д-р Мария Василева (вместо на 18.02.2021  г. (четвъртък)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 22.02.2021 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Информатика“, I-ви курс, 1 "Б" група при д-р Ивелина Велчева (отучване вместо на 23.02.2021 г. (вторник)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 22.02.2021 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Информатика“, I-ви курс, 3 "А" група при д-р Ивелина Велчева (отучване вместо на 23.02.2021 г. (вторник)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 22.02.2021 от 8:15 до 10:45 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране за спец. БИТ, ред., I курс, 1б подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 03.03.2021) на адрес: https://meet.google.com/gsm-rhbe-rxi

На 22.02.2021 от 11:00 до 13:30 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране за спец. БИТ, ред., I курс, 2б подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 03.03.2021) на адрес: https://meet.google.com/gsm-rhbe-rxi

Планираните на 12.02.2021 г. (от 09:15 ч. до 12:45 ч.) online занятия по избираемата дисциплината Въведение в програмирането за мобилни устройства с iOS за редовно бучение при ас. Хасан Гюлюстан се отлагат за 19.02.2021 г. поради заетост на преподавателя.

На 11.02.2021 от 13:30 до 15:45 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране (C++) за спец. И, ред., I курс, 2а подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 04.02.2021, 8:15-10:45) на адрес: meet.google.com/tto-dyhp-bry

На 11.02.2021 от 15:45 до 18:0 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране (C++) за спец. И, ред., I курс, 3а подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 04.02.2021,11:0-13:30) на адрес: meet.google.com/tto-dyhp-bry

На 17.02.2021 г., 24.02.2021 г., 10.03.2021 г. (сряда) от 11:00 до 11:45 ще се проведе извънредна лекция по Информационни технологии за специалност "Информатика", 1 курс, редовно обучение, при доц. д-р Е. Ангелова/доц. д-р Т. Глушкова, вместо лекцията от 03.03.2021 г. (официален празник). Лекцията ще се проведе онлайн на адрес: hc2xlvz.

Ще бъдат проведени лекции от гл. ас. д-р Магдалена Веселинова и упражнения от ас. Веселина Нанева по дисциплината "Верификация и валидиране на софтуер" за 4ти курс Софтуерно инженерство задочно обучение при следния график:
18.01 18:00-19:30 ч. - Лекции
20.01 18:00-19:30 ч. - Лекции
21.01 18:00-19:30 ч. - Лекции
22.01 18:00-19:30 ч. - Лекции
25.01 18:00-19:30 ч. - Лекции
26.01 18:00-19:30 ч. - Упражнения
27. 01 18:00-19:30 ч. - Упражнения
29.01 18:00-19:30 ч. - Упражнения
01.02 18:00-19:30 ч. - Упражнения
02.02 18:00-19:30 ч. - Упражнения
Допълнителна информация ще бъде изпратена на общатата поща на курса.

На  29.11.2020 г. от 10:30 ч. до 13:00 ч. и от 14:30 ч. до 17:00 ч. ще се проведат извънредни online лекции по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации“ за специалности Софтуерно инженерство“ и „Информатика“, 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо отменените лекции на 15.11.2020 г. и 16.11.2020 г.

Онлайн упражненията от 29.10.2020 г. по дисциплината „Оптимизационни модели в икономиката“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, IV-ти курс при гл. ас. д-р Десислава Войникова ще се проведат на 23.11.2020 г. (понеделник) от 10:00 до 11:45 (за 1а група), от 11:45 до 13:30 (за 1б група) и от 17:00 до 18:45 (за 2а група). А на 24.11.2020 г. (вторник) от 11:45 до 13:30 (за 2б група).

На 18.11.2020 от 12:0 до 14:30 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране (C#) за спец. СИ, ред., I курс, 1а подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 2.11.2020) на адрес: https://meet.google.com/ddf-wamg-vkx

На 20.11.2020 от 16:0 до 18:30 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране (C#) за спец. СИ, ред., I курс, 1б подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 2.11.2020) на адрес: https://meet.google.com/zck-ciay-sfg

Отменената на 02.11.2020 г. (от 14:30 ч. до 17:00 ч.) online лекция по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации“ за специалности Софтуерно инженерство“ и „Информатика“, 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев (поради обявяване на 02.11.2020 г. за неработен и неучебен ден със Заповед на Ректора на ПУ – https://uni-plovdiv.bg/news/news/718/) ще се проведе online на 15.11.2020 г. (по същото време).

Лекциите по Линейна алгебра и аналитична геометрия за специалност "Бизнес информационни технологии", 1 курс, при доц. д-р Марта Теофилова ще се провеждат в сряда от 9:15 до 11:45, като до възстановяване на присъственото обучение ще се провеждат онлайн на адрес: meet.google.com/spp-jtre-zsh.

На 11.11.2020 от 12:0 до 14:30 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране (C#) за спец. СИ, ред., I курс, 1а подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 26.10.2020) на адрес: https://meet.google.com/hrn-pznf-zmi

На 13.11.2020 от 16:0 до 18:30 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране (C#) за спец. СИ, ред., I курс, 1б подгрупа при ас. К. Иванов (вместо 26.10.2020) на адрес: https://meet.google.com/vxe-wbnc-bkj

На 06.11.2020 г. (петък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в Google Classroom ще се проведат дистанционно извънредни упражнения по "Въведение в компютърните науки" със специалност БИТ, 1-ви курс, 1а подгрупа, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 02.11.2020 г.

На 06.11.2020 г. (петък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в Google Classroom ще се проведат дистанционно извънредни упражнения по "Въведение в компютърните науки" със специалност БИТ, 1-ви курс, 2а подгрупа, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 02.11.2020 г.

На 06.11.2020 г. (петък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в Google Classroom ще се проведат дистанционно извънредни упражнения по "Въведение в компютърните науки" със специалност БИТ, 1-ви курс, 3а подгрупа, редовно обучение при Юри Хоптериев, вместо 02.11.2020 г.

Упражненията при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев по МП сп. СИ 3к. - редовно обучение за 2 (а и б) гр. ще се проведат от 11.45 до 13.30 във вторник 3 Ноември, 2020 11.45 AM Sofia. (вместо понеделник 2 ноември). Упражненията ще се проведат онлайн в (https://us02web.zoom.us/j/4278692874).

Упражненията при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев по МП сп. СИ 3к. - редовно обучение за 3 а гр. ще се проведат от 17.00 до 18.45 във вторник 3 Ноември, 2020 05.00 PM Sofia. (вместо понеделник 2 ноември). Упражненията ще се проведат онлайн в (https://us02web.zoom.us/j/4278692874). 

Онлайн упражненията от 02.11.2020 г. по дисциплината „Маркетинг и маркетингови информационни системи“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, II-ри курс при гл. ас. д-р Десислава Войникова ще се проведат на 05.11.2020 г. (четвъртък) от 15:15 до 17:00 часа (за 3а група) и от 17:00 до 18:45 часа (за 2б група).

На 11.11.2020 г. (сряда) от 9:15 до 11:45 ще се проведе лекция по Линейна алгебра и аналитична геометрия за специалност "Бизнес информационни технологии", 1 курс, при доц. д-р Марта Теофилова вместо лекцията от 09.11.2020 г. (понеделник). Лекцията ще се проведе онлайн на адрес: meet.google.com/spp-jtre-zsh.

На 04.11.2020 г. (сряда) от 14:00 до 15:30 ч. дистанционно ще се проведе извънредна лекция по Събитийно програмиране за специалност Математика, информатика и информационни технологии, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 02.11.2020 г. понеделник).

Лекциите на БИАЕ по „Уеб базирано програмиране“ на 31.10.2020, 01.11.2020, 07.11.2020, 08.11.2020 при ас. Павел Кюркчиев ще се проведат онлайн. Google class room: ggjvtwm. Google meets: https://meet.google.com/lookup/c4gvbv6hb3

На 03.11.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Приложна математика 2“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, 4-ви курс, 1а група при гл. ас. д-р Атанас Иванов Упражнението ще се проведе онлайн в meet.google.com/aci-gqow-uxo (отучване вместо на 02.11.2020 г. (понеделник))

На 10.11.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Приложна математика 2“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, 4-ви курс, 3а група при гл. ас. д-р Атанас Иванов Упражнението ще се проведе онлайн в meet.google.com/aci-gqow-uxo (отучване вместо на 02.11.2020 г. (понеделник))

На 5.11.2020 г. (четвъртък) от 12:30 ч. до 15:00 ч. дистанционно ще се отработят упражненията по Интегриран практикум по математика със специалности „Математика, информатика и информационни технологии“, IV курс и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, IV курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 2.11.2020 г.)

На 03.11.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Приложна математика 2“ за специалност  „Софтуерни технологии и дизайн“, 4-ви курс, 1а група при гл. ас. д-р Атанас Иванов Упражнението ще се проведе онлайн в meet.google.com/aci-gqow-uxo (отучване вместо на 02.11.2020 г. (понеделник))

На 10.11.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Приложна математика 2“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, 4-ви курс, 3а група при гл. ас. д-р Атанас Иванов Упражнението ще се проведе онлайн в meet.google.com/aci-gqow-uxo (отучване вместо на 02.11.2020 г. (понеделник))

На 29.10.2020 г. (четвъртък) онлайн упражненията по дисциплината „Оптимизационни модели в икономиката“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, IV-ти курс при гл. ас. д-р Десислава Войникова няма да се проведат поради служебна ангажираност. Същите ще се отработят след уговорка със студентите.

На 09.11.2020 г. (понеделник) от 9:15 до 11:45 ще се проведе извънредно упражнение по Линейна алгебра  за специалност "Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт", 1 курс в 422 с.з. при ас.Веселина Тавкова, вместо упражнението на 02.11.2020 г. (понеделник), тъй като 02.11.2020 г. е обявен за неучебен ден.

Поради преминаване към дистанционно обучение, упражненията по ЛААГ при ас. И. Градева ще се провеждат на https://meet.google.com/jnu-erfq-oqo при следния график:Групи 1 и 4 карат двойно упражнение на 2.11.2020, понеделник,  от 8.15ч. заради пропуснатите занятия на 26.10., а през следващите седмици, както е по разписание.Групи 2 и 3 карат часовете си в четвъртък, както е по разписание. Моля целия курс или всяка от групите да ми изпрати email за връзка, на който мога да изпращам съобщения и материали. Пишете ми на gradeva@abv.bg или gradeva@uni-plovdiv.bg.

На 03.11.2020 г. (вторник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "Б" група в зала 246 при хон. ас. Нина Игнатова (отучване вместо на 02.11.2020 г. (понеделник)).

На 03.11.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 3 "А" група в зала 246 при хон. ас. Нина Игнатова (отучване вместо на 02.11.2020 г. (понеделник)).

На 06.11.2020 г. (петък) от 16:15 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Въведение в компютърните науки“ за гр. при гл. ас. д-р Георги Пашев, за спец. „Информатика 1к.“ (отложени от 30.10.2020 г. в 8.15). Упражнението ще се проведе онлайн в ( https://us02web.zoom.us/j/4278692874 ).

На 27.10.2020 г. (вторник) от 10:00 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Мобилни приложения“ за гр. при гл. ас. д-р Георги Пашев, за спец. „Софтуерно инженерство 3к.“ (отложени от 26.10.2020 г.). Упражнението ще се проведе онлайн в ( https://us02web.zoom.us/j/4278692874 ).

На 26.10.2020 г. (понеделник) от 11:45 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Мобилни приложения“ за 2а и 2б гр. при гл. ас. д-р Георги Пашев, за спец. „Софтуерно инженерство 3к.“ (отложени от 26.10.2020 г. от 10:00). Упражнението ще се проведе онлайн в ( https://us02web.zoom.us/j/4278692874 ).

На 28.10.2020 г. (сряда) от 9:15 до 11:30 ще се проведе извънредна лекция по Линейна алгебра и аналитична геометрия за специалност "Бизнес информационни технологии", 1 курс, онлайн на адрес meet.google.com/spp-jtre-zsh при доц. д-р Марта Теофилова, вместо лекцията на 02.11.2020 г. (понеделник), тъй като 02.11.2020 г. е обявен за неучебен ден.

На 27.10.2020 г. (вторник) от 11:45 ч. до 14:15 ч. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Мобилни приложения“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. „Софтуерно инженерство“ (отложени от 21.10.2020 г.). Лекциите, които по програма са на 28.10.2020 г., се отлагат и ще бъдат проведени на 29.10.2020 г. (четвъртък), от 14:30 ч. до 17:00 ч.

 На 26.10.2020 г. (понеделник) от 9:15 ч. - 11:45 ч. за 1а гр. в 146 к.з. и от 11:45 ч. - 14:15 ч. за 2а гр. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 29.10.2020 г.)

 На 28.10.2020 г. (сряда) от 9:15 ч. - 11:45 ч. за 1 гр. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 29.10.2020 г.) 

Избираема дисциплина „Основи на невронните мрежи“ при доц. Емил Хаджиколев и докт. Костадин Йотов, всеки петък ще се провежда от 9:15 до 12:30 вместо от 12:45 до 16:00.

Планираната на 19.10.2020 г. (от 14:30 ч. до 17:00 ч.) online лекция по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации“ за специалности Софтуерно инженерство“ и „Информатика“, 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, се отлага за 25.10.2020 г. (по същото време) поради заетост на преподавателя.  

На 30.10.2020, 6.11.2020 и 13.11.2020 г. (петък)), от 8:30 ч. до 9:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Информационни технологии“ за специалност  „Математика, информатика и информационни технологии“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Бизнес математика“, I-ви курс, във 2-ра аула при доц. Евгения Ангелова (отработване вместо на 16.10.2020 г. (петък)).

На 16.10.2020 г. (петък) от 9:15 до 12:30 ч. упражненията по Английски език за 1 к. СТД група С ще се проведат ОНЛАЙН.Връзка: https://classroom.google.com/c/MzQxNjY3NjMyNjZa?cjc=x3nf2zy

На 27.10.2020 г. (вторник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "Б" група в зала 246 при хон. ас. Нина Игнатова (отучване вместо на 12.10.2020 г. (понеделник)).

На 27.10.2020 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 3 "А" група в зала 246 при хон. ас. Нина Игнатова (отучване вместо на 12.10.2020 г. (понеделник)).

На 26.10.2020 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 1 "Б" група в зала 246 при хон. ас. Нина Игнатова (отучване вместо на 15.10.2020 г. (четвъртък)).

Занятията по Английски език със студентите от група D на специалност БИТ при хон. ас. С. Василева на 08.10.2020 от 15:15 до 18:45 ще се проведат онлайн на друга дата, съгласувана между преподавателя и студентите, поради заболяване на преподавателя.

На 06.10.2020 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "А" група в зала 246 при докторант Ивелина Велчева (отучване вместо на 05.10.2020 г. (понеделник)). 

На 06.10.2020 г. (вторник) от 12:45 ч. до 15:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 "Б" група в зала 246 при докторант Ивелина Велчева (отучване вместо на 05.10.2020 г. (понеделник)). 

На 07.10.2019 г. (сряда) от  9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 3 "А" група в зала 146 при докторант Ивелина Велчева (отучване вместо на 05.10.2020 г. (понеделник)).

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ