Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Еразъм+ за студенти и докторанти

Мобилност за студенти и докторанти с цел обучение
през първия семестър на следващата академична година 2020-2021

* за студенти с успех от следването до момента минимум 4,50
* за зачислени докторанти

Списък с приемащите университети за студенти на ФМИ

Документи за кандидатстване:
1. Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение - попълнено и сканирано копие в pdf

4. Международно признат сертификат за владеене на работния чужд език с ниво на владеене на езика В2 (ако кандидатът притежава такъв) - сканирано копие в pdf

Служебно ще набавим (поради обявеното извънредно положение в страната):

2. Уверение от Учебен отдел за актуален студентски статус, което да съдържа формата, курса и образователната степен на обучение;

3. Академична справка за успеха от следването до момента (минимум 4,50). Докторантите представят копие на заповедта им за зачисляване като докторанти.

 

Срок за прием на документи: до 23:59 ч. на 06.05.2020 г. онлайн тук.

Събеседване с кандидатите: на 07.05.2020 от 11:30 ч. до 13:30 ч. видеоконферентна връзка по Zoom (ще получите код за виртуалния видео разговор по мейл 15 мин. преди началото).

Кандидатстване и селекция   Повече за програмата 

 

Студентска мобилност с цел практика:

Документи за кандидатстване:
1. попълнен Формуляр за кандидатстване - сканирано копие в pdf
2. Покана от работодател /Letter of invitation/ - сканирано копие в pdf
4. Сертификат за владеене на език или друг документ с ниво на владеене на език - сканирано копие в pdf

Служебно ще набавим (поради обявеното извънредно положение в страната):
3. Ще се осигури служебно поради извънредното положение в страната (Уверение, че е записан за студент в курс......... с успех досега...............)

 

Процедура за кандидатстване и селекция - тук.

Срок за прием на документи: до 23:59 ч. на 06.05.2020 г. онлайн тук.

Събеседване с кандидатите: на 07.05.2020 от 11:30 ч. до 13:30 ч. видеоконферентна връзка по Zoom (ще получите код за виртуалния видео разговор по мейл 15 мин. преди началото).

Кандидатстване и селекция  

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ