Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Практика по специалността за 3 курс И и СИ, задочно обучение

Практика по специалността за студентите от 3 курс спец. „Информатика“ и „Софтуерно инженерство“, задочно обучение, ще се проведе през зимния триместър от 09.12.2019 г до 13.12.2019 г. и от 16.12.2019 г. до 18.12.2019 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 02.12.2019 г. (включително)  трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 09.12.2019 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността.

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 09.12.2019 г. (понеделник) от 09:00 ч. в 346 к.з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ). Това важи и за двете специалности, независимо от даденото в учебното разписание за 09.12.2019 г.

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032/261-740, geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичните наставници за двата курса са следните:

за специалност Информатика

  • гл. ас. д-р Слав Чолаков (Приемно време: понеделник 12:30 ч. – 13:30 ч. и вторник 14:30ч. – 15:30ч., каб. 445, тел.: 032/261 758, cholakovs@uni-plovdiv.bg).

за специалност Софтуерно инженерство

  • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: сряда 10:45 ч. – 11:45 ч. и четвъртък 17:00 ч. – 18:00 ч., каб. 540, тел.: 032/261 762, desi.voynikova@gmail.com).
Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ