Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Практика по специалността за 3 курс БИТ и СТД, редовно обучение

На 05.11 (вторник) от 11:00 ч. в 446 к.з. ще се проведе предварителна среща на екипа на Synergy Global Financial Solutions със студентите от 3ти курс "Бизнес информационни технологии" и "Софтуерни технологии и дизайн". На срещата ще получите детайли за записване за преминаване на практиката по специалността в техния офис и с помощта на ментор от компанията. ( http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?ln=1&newsId=1787&newsPageNumber=1 )

На 29.10 (вторник) от 11:00 ч. в 446 к.з. ще се проведе предварителна среща на екипа на ScaleFocus със студентите от 3ти курс "Бизнес информационни технологии" и "Софтуерни технологии и дизайн". На срещата ще получите детайли за записване за преминаване на практиката по специалността в техния офис и с помощта на ментор от компанията.


Практика по специалността за студентите от 3 курс спец. „Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, ще се проведе през есенния триместър от 11.11.2019 г. до 05.12.2019 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 01.11.2019 г. (включително)  трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 08.11.2019 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността.

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 11.11.2019 г. (понеделник) от 09:00 ч. във 2-ра аула (ФМИ – Нова сграда на ПУ). Това важи и за двете специалности, независимо от даденото в учебното разписание за 11.11.2019 г.

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032/261-740, geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичните наставници за двата курса са следните:

за специалност Бизнес информационни технологии

  • гл. ас. д-р Мария Василева (Приемно време: понеделник 12:30 ч. – 13:30 ч. и сряда 10:45 ч. – 11:45 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, mariavasileva@uni-plovdiv.bg).
  • гл. ас. д-р Елена Тодорова (Приемно време: понеделник 14:00 ч. – 15:00 ч. и сряда 10:45 ч. – 11:45 ч., каб. 241, тел.: 032/261 753, etodorova@uni-plovdiv.bg).

за специалност Софтуерни технологии и дизайн

  • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: сряда 10:45 ч. – 11:45 ч. и четвъртък 17:00 ч. – 18:00 ч., каб. 540, тел.: 032/261 762, desi.voynikova@gmail.com).
  • гл. ас. д-р Слав Чолаков (Приемно време: понеделник 12:30 ч. – 13:30 ч. и вторник 14:30 ч. – 15:30 ч., каб. 445, тел.: 032/261 758, cholakovs@uni-plovdiv.bg).

Разпределение по факултетни номера:

Специалност “Бизнес информационни технологии”

Специалност “Софтуерни технологии и дизайн” 

гл. ас. д-р Мария Василева гл. ас. д-р Елена Тодорова гл. ас. д-р Десислава Войникова гл. ас. д-р Слав Чолаков

1601561083
1701561001
1701561002
1701561003
1701561004
1701561005
1701561006
1701561007
1701561008
1701561009
1701561010
1701561011
1701561012
1701561013
1701561014
1701561015
1701561016
1701561017
1701561018
1701561020
1701561021
1701561022
1701561023
1701561024
1701561025
1701561026
1701561027
1701561028
1701561029
1701561030
1701561033
1701561037
1701561038
1701561041
1701561042
1701561043
1701561045
1701561046
1701561047
1701561048
1701561050
1701561051
1701561052
1701561053
1701561054

1701561056
1701561058
1701561059
1701561060
1701561061
1701561063
1701561064
1701561065
1701561066
1701561068
1701561069
1701561070
1701561071
1701561072
1701561073
1701561075
1701561076
1701561077
1701561078
1701561079
1701561082
1701561083
1701561084
1701561085
1701561086
1701561087
1701561088
1701561089
1701561090
1701561091
1701561092
1701561093
1701561095
1701561097
1701561098
1701561099
1701561100
1701561102
1701561103
1701561104
1701561105
1701561106
1701561107
1801561070

1701681001
1701681002
1701681004
1701681005
1701681006
1701681007
1701681008
1701681009
1701681010
1701681011
1701681012
1701681013
1701681014
1701681015
1701681016
1701681017
1701681018
1701681019
1701681020
1701681021
1701681022
1701681023
1701681024
1701681025
1701681026
1701681027
1701681028
1701681029
1701681030
1701681031
1701681032
1701681033
1701681034
1701681035
1701681036
1701681037
1701681038
1701681039
1701681040
1701681041
1701681042
1701681043
1701681044
1701681046
1701681048
1701681049

1701681051
1701681052
1701681053
1701681054
1701681055
1701681056
1701681057
1701681058
1701681059
1701681060
1701681061
1701681062
1701681064
1701681065
1701681067
1701681068
1701681069
1701681070
1701681071
1701681072
1701681073
1701681074
1701681076
1701681077
1701681078
1701681079
1701681080
1701681081
1701681082
1701681083
1701681084
1701681085
1701681087
1701681088
1701681089
1701681090
1701681091
1701681092
1701681093
1701681094
1701681095
1701681096
1701681098
1801681094
1801681095

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ