Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 14.01.2020 г.


Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 21.01.2020 г.

На 21.01.2020 г. (вторник) от 12:45 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително

14.01.2020 г
гр. Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров 
 

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 21.01.2020 г.

На 21.01.2020 г. (вторник) от 12:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани асистенти.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително
13.01.2020 г
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев
 


Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 21.01.2020 г. 

На 21.01.2020 г. (вторник) от 12:30 часа в 346 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.

 2. Докторанти.

 3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

14.01.2020 г. 
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева
 


Катедра „Приложна математика и моделиране“ – катедрен съвет 21.01.2020 г.

На 21.01.2020 г. (вторник) от 15:30 часа в 541 к.з. в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Приложна математика и моделиране“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.

 2. Избираеми дисциплини.

 3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

13.01.2020 г. 
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Веска Нончева
 

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 17.01.2020 г.

На 17.01.2020 г. (петък) от 10:30 часа в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:
1. Докторанти.
2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.  
10.01.2020 г.
гр. Пловдив
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева
 

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 17.01.2020

На 17.01.2019 г., от 14.15 часа в каб. 437 на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Избираеми дисциплини.
 2. Докторанти.
 3. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 4. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.  
10.01.2020 г.
гр. Пловдив
Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 17.01.2020

Катедра „Математически анализ“ – катедрен съвет 21.01.2020 г.

На 21.01.2020 г. (вторник) от 10:30 часа в 441 с. з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Избираеми дисциплини.
 2. Хонорувани преподаватели.
 3. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 4. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.  
08.01.2020 г.                                     
гр. Пловдив
  Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов  


Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 11.12.2019 г.

На 11.12.2019 г. (сряда) от 11:00 часа ще се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" в делови порядък при следния дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на учебни програми за държавни изпити за магистърски програми „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) и „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.).

04.12.2019 г.                                      
гр. Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров  


Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 09.12.2019 г.

На 09.12.2019 г. (понеделник) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС “доктор” по 4. Природни науки, математика и информатика, 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика“.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
01.12.2019 г.                                      
гр. Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев


 Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 6.12.2019 г.

На 6.12.2019 г. (петък) от 10:00 часа в Заседателната зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

 1. Комисия за избор на главен асистент.
 2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

29.11.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова - Дойчева


Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 03.12.2019

На 03.12.2019 г., от 14.20 часа в каб. 437 на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Избор на представители за комисиите на ФМИ.
 2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

29.11.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова


Катедра „Приложна математика и моделиране" – катедрен съвет, 04.12.2019

На 04.12.2019 г. (сряда) от 13:30 часа в 541 компютърна зала на Нова сграда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” при следния дневен ред:


1. Обсъждане на изпитните комисии за предстоящата сесия.
2. Обсъждане на часовете за Б триместър.
3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително. 

гр. Пловдив Ръководител катедра: доц. д-р Веска Нончева


Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 29.11.2019

На 29.11.2019 г. (петък) от 12:00 часа в 233. с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

1. Учебни.
2. Други.

 

22.11.2019 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев


Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 15.11.2019

На 15.11.2019 г. (петък) от 12:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

1. Избор на ръководител катедра за мандата 2019-2023.
2. Други.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително. 

7.11.2019 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев


Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 13.11.2019 г.

На 13.11.2019 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1. Избор на ръководител  катедра "Компютърни системи".
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

31.10.2019 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 06.11.2019 г.

На 06.11.2019 г. (сряда) от 14:30 часа в комплекс "Камелия", Пампорово ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

                             

    1. Избор на ръководител катедра.
    2. Разни.

                             

 Присъствието на щатните преподаватели е задължително. 

 

30.10.2019 г.
гр. Пловдив


Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 06.11.2019 г.

На 06.11.2019 г. (сряда) от 15:00 часа в к.к. Камелия, Пампорово, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Избор на ръководител катедра и секретар.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Хонорувани асистенти.
 5. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

 

30.10.2019 г.
гр. Пловдив


Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 06.11.2019 г.

На 06.11.2019 г. (сряда) от 15:00 ч. в комплекс „Камелия“, Пампорово ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Избор на ръководител катедра.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Разни.

30.10.2019 г.
гр. Пловдив


Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 05.11.2019 г.

На 05.11.2019 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателна зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” при следния дневен ред:

1. Избор на ръководител катедра.
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

24.10.2019 г.   
гр. Пловдив
ВрИД Ръководител катедра: доц. д-р Христина Кулина

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 12.11.2019

На 12.11.2019 г., от 14.20 часа в Заседателната зала на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Избор на ръководител катедра.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

21.10.2019 г.   
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 06.11.2019

На 06.11.2019 г., от 18.00 часа (след ОС на ФМИ) в хотел „Камелия“, Пампорово, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Избираеми дисциплини.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

21.10.2019 г.   
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 04.11.2019 г.

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 15 часа в Заседателна зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Избор на ръководител катедра.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

15.10.2019 г.   
гр. Пловдив
ВРИД Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 22.10.2019 г.

На 22.10.2019 г. (вторник) от 13:15 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Кадрови.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

15.10.2019 г.   
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 16.10.2019 г.

На 16.10.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1.  Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Атестация на преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

09.10.2019 г.   
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 02.10.2019 г.

На 02.10.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
 24.09.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 25.09.2019

На 25.09.2019 г. (сряда) от 10:30 часа в 541 к. з. в Нова сграда (бул. България № 236) на ПУ „П. Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани асистенти.
 4. Разни.
 18.09.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 26.09.2019

На 26.09.2019 г. (четвъртък) от 14:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
 18.09.2019 г.
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 26.09.2019

На 26.09.2019 г. /четвъртък/ от 10 часа в 541 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра "Приложна математика и моделиране" при следния дневен ред:

 1. Годишни отчети на докторанти;
 2. Учебни;
 3. Кадрови въпроси: предолжения за назначаване на академична длъжност "асистент";
 4. Хонорувани;
 5. Разни.

 18.09.2019 г.
ВрИД Ръководител катедра: доц. д-р Хр. Кулина

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 20.09.2019

На 20.09.2019 г., от 12.00 часа в каб. 437, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
 18.09.2019 г.
Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 25.09.2019 г.

На 25.09.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Докторанти.
 3. Хоноровани асистенти
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
 18.09.2019 г.
Р-л катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ