Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 17.09.2020 г.

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 24.09.2020 г.
На 24.09.2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Заседателната зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1. Предварително обсъждане на дисертационен труд с автор Йордан Тодоров.
2. Предварително обсъждане на дисертационен труд с автор Александър Петров.
3. Предварително обсъждане на дисертационен труд с автор Борислав Тосков.
4. Предварително обсъждане на дисертационен труд с автор Нина Станчева.
5. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

 

17.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 23.09.2020

На 23.09.2020 г. (сряда) от 10:00 часа в Google Meet ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:  

 1.      Организационни въпроси.
2.      Други.  

15.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 23.09.2020 г.

На 23.09.2020 г. (сряда) от 11.30ч. в 435 с.з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

1.     Разглеждане на молби за преместване в катедра Математически анализ на колеги от катедра ПММ.
2.     Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.   

15.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 23.09.2020 г.

На 23.09.2020 г. (сряда) от 11:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

                               

    1. Докторанти.
    2. Учебни.
    3. Разни.

 

15.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Софтуерни технологии“ – катедрен съвет 18.09.2020 г.

На 18.09.2020 г. (петък) от 11:00 часа в 447 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе  катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии“ при следния дневен ред:

1. Учебни.
2. Хонорувани преподаватели.
3. Разни.


11.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 16.09.2020 г.
На 16.09.2020 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
8.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 14.09.2020
На 14.09.2020 г. (понеделник) от 13:00 часа в 235 с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Готовност за 2020/2021 уч. год.
 2. Учебни.

 

6.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 11.09.2020 г.
На 11.09.2020 г. (петък) от 11:00 часа в Заседателната зала на  Нова сграда(бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедренсъвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

02.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 08.09.2020
На 08.09.2020 г., от 10.00 часа, в 2 аула, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертацията на Лиляна Русенова..
 2. Докторанти.
 3. Учебни часове за 2020/2021 г.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

24.08.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител  катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 14.07.2020 г.

На 14.07.2020 г. (вторник) от 11:30 часа в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1.  Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Предложение за назначаване на академична длъжност „асистент“.  
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.


Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

 

07.07.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 08.07.2020 г.
На 08.07.2020 г. (сряда) от 12:00 часа  ще се проведе online катедрен съвет със следния дневен ред:

1. Гласуване на предложение за научно жури за заемане на академична длъжност.
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
06.07.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 13.07.2020

На 13.07.2020 г., от 18.00 часа, онлайн, чрез синхронна комуникация, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Избор на научно жури.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.  
02.07.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

 Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 06.07.2020 г.
На 06.07.2020 г. (понеделник) от 12.30ч. в 422 ауд. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1. Гласуване на предложение за състав на научно жури за заемане на академична длъжност.
 2. Разни.


Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

28.06.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

 Катедра „Приложна математика и моделиране“ – катедрен съвет 03.07.2020 г.
Уважаеми колеги,

На 03.07.2020 г. (петък) от 9:00 часа в 436 сем. зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Приложна математика и моделиране“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разпределение на часовете за Учебната 2020/2021 година.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

25.06.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Веска Нончева

 Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 23.06.2020 г.

На 23.06.2020 г. (вторник) от 12:00 часа в ауд. 422 в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

16.06.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 23.05.2020 г.

На 23.06.2020 г. (вторник) от 10:00 часа в 423 ауд. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе  катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии“ при следния дневен ред:

1. Учебни.
2. Докторанти.
3. Разни.


16.06.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 23.06.2020 г.
На 23.06.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в 424 ауд. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

    1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Ивелина Велчева.
    2. Учебни.
    3. Разни.

16.06.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 18.06.2020 г.

На 18.06.2020 г. (четвъртък) от 10:30 часа в Заседателната зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1. Гласуване на конкурсни журита за академични длъжности.
2. Докторанти.
3. Разни.


Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.06.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 24.06.2020

На 24.06.2020 г., от 10.00 часа, онлайн, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Избор на научно жури.
3. Разни.


Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

10.06.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 12.06.2020 г.

На 12.06.2020 г. (петък) от 11:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Учебни.
3. Разни


Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

05.06.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. проф. д-р Коста Гъров

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 08.06.2020 г.
 На 08.06.2020 г. (понеделник) от 12.30ч. в 435 с.з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

1. Учебни.
2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

01.06.2020 г..
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 29.05.2020

На 29.05.2020 г., от 10.00 часа, в 2 ауд. на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:


 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Мария Руменова Гачкова.
 2. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Мартин Викторов Такев.
 3. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Лиляна Иванова Русенова.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

26.05.2020 г..
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 19.05.2020 г.

На 19.05.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в ауд. 422 в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност.
 4. Предложения за гост-преподаватели към катедрата.
 5. Хонорувани преподаватели.
 6. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

12.05.2020 г..
гр.Пловдив

Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 12.05.2020 г.

На 12.05.2020 г. (вторник) от 10:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.

05.05.2020 г..
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Приложна математика и моделиране“ – катедрен съвет 13.05.2020 г.

На 13.05.2020 г. (сряда) ще се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра "Приложна математика и моделиране“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Разни.

Участието и гласуването на щатните преподаватели е задължително.

05.05.2020 г..
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Веска Нончева

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 8.05.2020 г.

На 8.05.2020 г. (петък) от 15:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Хонорувани.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

04.05.2020 г..
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 11.05.2020 г.

На 11.05.2020 г. (понеделник) ще се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1. Предложения за гост-преподаватели към катедрата.
 2. Докторанти.
 3. Избираеми дисциплини за А триместър на 2020/2021 учебна година.
 4. Разни.

04.05.2020 г..
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 27.04.2020

На 27.04.2020 г., от 10.00 часа, онлайн, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърнаинформатика” при следния дневен ред:

 1. Избираеми
 2. Разни.
Присъствието на щатни преподаватели е задължително.

27.04.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 17.03.2020 г

На 17.03.2020 г. (вторник) от 13:00 часа в 541 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително. 

10.03.2020 г.
гр.Пловдив

 Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 16.03.2020 г.

На 16.03.2020 г. (понеделник) от 12:30 часа в 432. к.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Докторантски.
 2. Учебни.
 3. Разни.

11.03.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 17.03.2020 г.

На 17.03.2020 г. (вторник) от 12:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност.
 4. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.  

10.03.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 26.03.2020

На 26.03.2020 г., от 13.30 часа в Заседателната зала на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Мария Гачкова.
 2. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Мартин Такев.
 3. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Неделчо Андонов.
 4. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Лиляна Русенова.
 5. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.  

10.03.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Математически анализ“ – разширен катедрен съвет 17.03.2020 г.
На 17.03.2020 г. (вторник) от 10:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра "Математически анализ".
 2. Докторанти.
 3. Разни.

 

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

10.03.2020 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 18.03.2020 г.

На 12.03.2020 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

 1.   Докторанти.
 2.   Разни.
                                                              

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

10.03.2020 г.
гр. Пловдив
 Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии"- катедрен съвет 10.03.2020г.

На 10.03.2020 г. (вторник) от 12:30 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

  1. Докторанти.
2. Учебни.
3. Кадрови.
4. Разни.

                                                              

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

28.02.2020 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

 Катедра „Приложна математика и моделиране“ – катедрен съвет 28.02.2020 г.

На 28.02.2020 г. (петък) от 12:30 часа в 541 к.з. в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Приложна математика и моделиране“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни
 3. Предложениe за обявяване на конкурс за академичнa длъжност за нуждите на катедрата.
 4. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително. Моля и гост-преподавателите към катедрата да присъстват.
20.02.2020 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Веска Нончева

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 26.02.2020.

На 26.02.2020 г., от 10.00 часа в каб. 365 на Ректората, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Годишни отчети на докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
13.02.2020 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

 Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 11.02.2020 г.

На 11.02.2020 г. (вторник) от 12:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни

 2. Докторанти.

 3. Хонорувани асистенти.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

04.02.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

 Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 11.02.2020 г.

На 11.02.2020 г. (вторник) от 12:30 часа в 346 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни

 2. Докторанти.

 3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

04.02.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

 Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 7.02.2020 г.

На 7.02.2020 г. (петък) от 11:00 часа в Заседателната зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за присъждане на ОНС “доктор” по 4. Природни науки, математика и информатика, 4.6. Информатика и компютърни науки.

 2. Докторанти.

 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

30.01.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Приложна математика и моделиране“ – катедрен съвет 04.02.2020 г.

На 04.02.2020 г. (вторник) от 15:30 часа в 541 к.з. в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Приложна математика и моделиране“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.

 2. Учебни.

 3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

27.01.2020 г.
гр.Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Веска Нончева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 21.01.2020 г.

На 21.01.2020 г. (вторник) от 12:45 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително

14.01.2020 г
гр. Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров 

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 21.01.2020 г.

На 21.01.2020 г. (вторник) от 12:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани асистенти.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително
13.01.2020 г
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 21.01.2020 г. 

На 21.01.2020 г. (вторник) от 12:30 часа в 346 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.

 2. Докторанти.

 3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

14.01.2020 г. 
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Приложна математика и моделиране“ – катедрен съвет 21.01.2020 г.

На 21.01.2020 г. (вторник) от 15:30 часа в 541 к.з. в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Приложна математика и моделиране“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.

 2. Избираеми дисциплини.

 3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

13.01.2020 г. 
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Веска Нончева

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 17.01.2020 г.

На 17.01.2020 г. (петък) от 10:30 часа в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:
1. Докторанти.
2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.  
10.01.2020 г.
гр. Пловдив
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 17.01.2020

На 17.01.2019 г., от 14.15 часа в каб. 437 на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Избираеми дисциплини.
 2. Докторанти.
 3. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 4. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.  
10.01.2020 г.
гр. Пловдив
Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 17.01.2020

Катедра „Математически анализ“ – катедрен съвет 21.01.2020 г.

На 21.01.2020 г. (вторник) от 10:30 часа в 441 с. з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Избираеми дисциплини.
 2. Хонорувани преподаватели.
 3. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 4. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.  
08.01.2020 г.                                     
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов  

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 11.12.2019 г.

На 11.12.2019 г. (сряда) от 11:00 часа ще се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" в делови порядък при следния дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на учебни програми за държавни изпити за магистърски програми „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) и „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.).

04.12.2019 г.                                      
гр. Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 09.12.2019 г.

На 09.12.2019 г. (понеделник) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Публична защита на дисертационен труд за присъждане на ОНС “доктор” по 4. Природни науки, математика и информатика, 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика“.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
01.12.2019 г.                                      
гр. Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

 Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 6.12.2019 г.

На 6.12.2019 г. (петък) от 10:00 часа в Заседателната зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

 1. Комисия за избор на главен асистент.
 2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

29.11.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова - Дойчева

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 03.12.2019

На 03.12.2019 г., от 14.20 часа в каб. 437 на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Избор на представители за комисиите на ФМИ.
 2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

29.11.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Приложна математика и моделиране" – катедрен съвет, 04.12.2019

На 04.12.2019 г. (сряда) от 13:30 часа в 541 компютърна зала на Нова сграда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” при следния дневен ред:


1. Обсъждане на изпитните комисии за предстоящата сесия.
2. Обсъждане на часовете за Б триместър.
3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително. 

гр. Пловдив Ръководител катедра: доц. д-р Веска Нончева

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 29.11.2019

На 29.11.2019 г. (петък) от 12:00 часа в 233. с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

1. Учебни.
2. Други.

 

22.11.2019 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 15.11.2019

На 15.11.2019 г. (петък) от 12:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

1. Избор на ръководител катедра за мандата 2019-2023.
2. Други.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително. 

7.11.2019 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 13.11.2019 г.

На 13.11.2019 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1. Избор на ръководител  катедра "Компютърни системи".
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

31.10.2019 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 06.11.2019 г.

На 06.11.2019 г. (сряда) от 14:30 часа в комплекс "Камелия", Пампорово ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

                             

    1. Избор на ръководител катедра.
    2. Разни.

                             

 Присъствието на щатните преподаватели е задължително. 

 

30.10.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 06.11.2019 г.

На 06.11.2019 г. (сряда) от 15:00 часа в к.к. Камелия, Пампорово, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Избор на ръководител катедра и секретар.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Хонорувани асистенти.
 5. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

 

30.10.2019 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 06.11.2019 г.

На 06.11.2019 г. (сряда) от 15:00 ч. в комплекс „Камелия“, Пампорово ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Избор на ръководител катедра.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Разни.

30.10.2019 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 05.11.2019 г.

На 05.11.2019 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателна зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” при следния дневен ред:

1. Избор на ръководител катедра.
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

24.10.2019 г.   
гр. Пловдив
ВрИД Ръководител катедра: доц. д-р Христина Кулина

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 12.11.2019

На 12.11.2019 г., от 14.20 часа в Заседателната зала на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Избор на ръководител катедра.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

21.10.2019 г.   
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 06.11.2019

На 06.11.2019 г., от 18.00 часа (след ОС на ФМИ) в хотел „Камелия“, Пампорово, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Избираеми дисциплини.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

21.10.2019 г.   
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 04.11.2019 г.

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 15 часа в Заседателна зала на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Избор на ръководител катедра.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

15.10.2019 г.   
гр. Пловдив
ВРИД Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 22.10.2019 г.

На 22.10.2019 г. (вторник) от 13:15 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Кадрови.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

15.10.2019 г.   
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 16.10.2019 г.

На 16.10.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1.  Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Атестация на преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

09.10.2019 г.   
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 02.10.2019 г.

На 02.10.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
 24.09.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 25.09.2019

На 25.09.2019 г. (сряда) от 10:30 часа в 541 к. з. в Нова сграда (бул. България № 236) на ПУ „П. Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани асистенти.
 4. Разни.
 18.09.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 26.09.2019

На 26.09.2019 г. (четвъртък) от 14:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
 18.09.2019 г.
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 26.09.2019

На 26.09.2019 г. /четвъртък/ от 10 часа в 541 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра "Приложна математика и моделиране" при следния дневен ред:

 1. Годишни отчети на докторанти;
 2. Учебни;
 3. Кадрови въпроси: предолжения за назначаване на академична длъжност "асистент";
 4. Хонорувани;
 5. Разни.

 18.09.2019 г.
ВрИД Ръководител катедра: доц. д-р Хр. Кулина

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 20.09.2019

На 20.09.2019 г., от 12.00 часа в каб. 437, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
 18.09.2019 г.
Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 25.09.2019 г.

На 25.09.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Докторанти.
 3. Хоноровани асистенти
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
 18.09.2019 г.
Р-л катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ