Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 25.09.2020 г.

 

На 25.09.2020 (петък) от 10:00 часа в 532 к.з. ще се проведе извънреден изпит при проф. Антон Илиев и ас. Виктор Матански по Разпределени приложения (специалност: Информатика), Информационно моделиране и Застраховане и застрахователни информационни системи

На 26.09.2020 г. (събота) от 10:00 ч. ще се проведе извънреден изпит при проф. д-р Иван Ганчев, гл. ас. д-р Атанас Иванов, хон. ас. Лазар Пендов по Компютърни мрежи и комуникации само за семестриално завършили студенти. Залите ще бъдат уточнени на място. Желаещите да се явят на изпита трябва да носят индивидуален протокол от Учебен отдел, в който инспекторката да е посочила годината, през която студентът е завършил семестриално. 

На 25.09.2020 (петък) от 10:00 часа в 423 ауд. ще се проведе извънреден изпит при проф. Снежана Христова  по всички дисциплини с всички специалности.

На 25.09.2020 (петък) от 10:00 часа в 423 ауд. ще се проведе извънреден изпит при гл. ас. Петър Копанов  по всички дисциплини с всички специалности.
На 24.09.2020 г. от 10.00 ч. в 536 к.з. ще се проведе изпот при проф. Боян Златанов(всички дисциплини) за студенти на ФМИ.
На 13.09.2020 г. от 09:30 ч. в 446 к.з. ще се проведе извънреден
изпит по ИД "Уеб програмиране с JavaScript и jQuery" при ас. Юри Хоптериев.

На 18.09.2020 от 11:00 ч. в Google Meet: https://meet.google.com/oim-vmos-sdc ще се проведат извънредни изпити по избираеми дисциплини:
- Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript
- Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java
при гл. ас. д-р. Емил Дойчев За въпроси относно организацията: e.doychev@uni-plovdiv.net)

На 14.09.2020 от 11:00 ч. в 546 к.з. ще се проведе изпит от ликвидационната сесия по избираеми дисциплини при доц. Шотлеков и д-р Вълев (Обща теория на правото в информационното общество, Сделки и интернет, Интелектуална собственост в интернет) за студенти на ФМИ в редовна и задочна форма на обучение.     

На 14.09.2020 от 10:00 в 246 к.з. ще се проведе извънреден изпит за всички магистърски програми "Софтуерни технологии със специализация ..." по Практикум, Практически проект 1 и 2, Бази данни, Изкуствен интелект, Езици и среди за програмиране, Интегриране на БД в уеб среда,Програмиране с еталони и рамки.

"Сделки и интернет" при доц. д-р И.Шотлеков, хон. ас. д-р В.Вълев, оценката се поставя върху реферат предаден до 05.07.2020 информация на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnlQzkHubQmACc9d7Hom9BWuI4zC-gNNeT2F9QmqcX6VFhkw/viewform

"Интелектуална собственост в интернет" при доц. д-р И.Шотлеков, хон. ас. д-р В.Вълев, оценката се поставя върху реферат предаден до 05.07.2020 информация на адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnlQzkHubQmACc9d7Hom9BWuI4zC-gNNeT2F9QmqcX6VFhkw/viewform

На 2.07.2020 от 10 ч. от проф. д.м.н. Т. Желязков ще се проведе изпит в електронен вид с тест за уточнение на оценките на избираемата дисциплина от зимния триместър „ Математика и приложения    в икономиката, бизнеса и космологията“. Студентите от тази избираема дисциплина да се включат в  Classroom с код 7ant6za  и да изпратят личния си e-mail  с трите си имена, специалност, курс и факултетния номер.

Всички студенти от специалности БИТ и Информатика, 4 курс, редовно, задочно и минали години, могат да се явят на изпити по КЧМ и ОМИ на поправителната сесия за бакалаври по съответната специалност на 28 юни, като заявят до 26 юни желание на адрес doychinb@abv.bg, включващо име, факултетен номер, активен имейл адрес и вид изпит.

На 26.06.2020 г. от 10:00 часа ще се проведе извънреден онлайн изпит по Маркетингови изследвания за специалност БИТ, II курс, задочно обучение от учебната 2018/2019 година с преподавател гл. ас. д-р Десислава Войникова. Желаещите да се явят, нека да пишат до 23.06.2020 г. на имейла на преподавателя (desi_voynikova@uni-plovdiv.bg), за да получат указания за провеждане на изпита.

На 19и юни 2020 г. (петък) ще се проведе  извънреден онлайн изпит по всички дисциплини при проф. С. Христова – избираеми, ВПС, ТВПС, ТИ,  за студенти 4 курс от всички специалности Заявете желание с име, дисциплина и имейл на адрес snehri@uni-plovdiv.bg най-късно до 15-ти юни. На 18.06. записалите се ще получат инструкции  по имейла за начина на провеждане на изпита.  

На 12-ти юни 2020 г. (петък) ще се проведе извънреден изпит по КЧМ и ОМИ за студенти 4. курс от специалности информатика и бизнес информационни технологии. Заявете желание с име и имеил на адрес doychinb@abv.bg най-късно до 10-ти юни. На 11-ти записалите се ще получат инструкции за провеждане на изпита.

От 1.6.2020 г. (понеделник) до 6.6.2020г.  на e-mail georgepashev@uni-plovdiv.bg ще се проведе онлайн изпит по  избираема дисциплина Следене и управление на космически апарати (с Java)  при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев и д-р Христо Инджов   (вместо на 06.03.2020 г.). Записаните студенти в избираемата дисциплина да изпратят на посочения мейл адрес развит кратък въпрос (1-2 страници макс.) и малко опционален feedback за лекцията, оформени като документ или пдф. на тема Системи за следене и управление: Основни функции, Основни модули и Приложение. (1-2 Страници. Макс.). Feedback: Какво ми хареса и какво не в курса: Системи за следене и управление на космически апарати. (1/2 страница макс.) За темата може да използвате материалите от слайдовете към курса или материали по ваш избор. Текста може да е на български или английски език. В един документ поставете и темата и feedback-а. В началото на документа напишете името и факултетния си номер. Изпратете го на georgepashev@uni-plovdiv.bg до 6-ти (събота) 24:00.

На 02. 06. 2020 г. (вторник)   от  10 :00   часа в Google Meet: meet.google.com/ibe-ryda-ryd ще се проведат извънредни изпити при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина. Желаещите да се явят моля да заявят това съответно на  snow@uni-plovdiv.bg  и kulina@uni-plovdiv.bg до 31 май 2020 г. 

На 31.03.2020 г. (вторник) от 9:00 в 535 к.з. ще се проведе поправка по избираема дисциплина „Създаване на видео реклами“, за редовно обучение, при доц. Ст. Хаджиколева и хон. ас. Калин Георгиев.

На 14.03.2020 г. от 14:00 часа в 535  к.з.. ще се проведат извънредни изпити по всички учебни дисциплини, водени от проф. дмн Сн. Гочева и доц. д-р Хр. Кулина.

На 6.3.2020 г. (петък) от 9:00 ч. в 232 с.з. ще се проведе извънреден изпит по МОМ и ММРМЗ за бакалаври редовно обучение при доц. д-р Добринка Бойкина.

На 18.2.2020 г. (вторник) от 16:00 ч. в 547 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини за бакалаври редовно обучение при проф. дмн Снежана Христова.

На 7.2.2020 г. (петък) от 13:00 ч. в 436 с.з. ще се проведе извънреден изпит по избираеми дисциплини за бакалаври редовно и задочно обучение по „Обща теория на правото в информационното общество“ и  „Сделки и интернет“ при доц. д-р Иван Шотлеков и д-р Владимир Вълев.

На 10.01.2020 г. (петък) от 13:30 ч. в зала 531 ще се проведе поправката на изпита по ИД Технологии за виртуализация при докт. инж. Слави Глухов. Моля, колегите да си носят студентските книжки. Ако има колеги с възражения и въпроси относно оценяването, моля, да присъстват.

На 7.1.2020 г. (вторник) от 9:30 ч. в 546 к.з. ще се проведе извънреден изпит по избираема дисциплина "Основи на невронните мрежи", доц. д-р Емил Хаджиколев.

На 7.1.2020 г. (вторник) от 8:30 ч. в 535 к.з. ще се проведе извънреден изпит по избираема дисциплина „Основи на моделирането“, проф. д.м.н. Снежана Христова

На 28.10.2019 г. (понеделник) от 13:00 ч. в 447 к.з. ще се проведе извънреден ликвидационен изпит по всички дисциплини, водени от проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева.

На 02.10.2019 г. (сряда) от 14:30 във 433 с. з. ще се проведат извънредни изпити по всички дисциплини, редовно и задочно обучение, на които е била лектор доц. д-р Е. Сомова. Изпитът може да започне със закъснение, докато не приключи ФС на ФМИ. Моля студентите да изчакат в фоайето на 4 етаж.

На 25.09.2019 (сряда) от 09:00 ч. в 532 к.з. ще се проведе извънреден изпит при доц. Е. Ангелова по дисциплините които води.

На 20.09.2019 г. (петък) от 11:00 ч. в 535 к.з. ще се проведе извънреден ликвидационен изпит по Приложна математика за БИТ1 и Приложна математика 2 за СТД4 (задочно) при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева.

На 26.09.2019 г. (четвъртък) от 9:00 във 2. аула ще се проведат извънредни изпити по всички дисциплини, редовно и задочно обучение, на които е бил лектор проф. дмн М. Манев.

На 26.09.2019 г. от 9:00 в 2 аула ще се проведе извънреден изпит при гл. ас. д-р Асен Христов по всички дисциплини водени от него.

На 27.09.2019 г. (петък) от 14:00 ч. в 146 к. з. ще се проведе извънреден изпит за всички специалности и дисциплини при проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Светослав Енков и ас. Виктор Матански.

На 24.09.2019 г. от 9:00 в 447 к.з ще се проведе извънреден изпит при доц. д-р Боян Златанов по всички дисциплини водени от него.

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ