Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 03.07.2019 г.


Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 05.07.2019

На 05.07.2019 г., от 12.00 часа в каб. 361, Ректорат, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
  Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 10.07.2019 г.

На 10.07.2019 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Предложение за назначаване на академична длъжност „асистент“.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

02.07.2019 г.
гр. Пловдив

Р-л катедра: проф. д-р Асен Рахнев


Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 09.07.2019 г..

На 09.07.2019 г. (вторник) от 10:00 часа в 531 к. з. на Нова сграда (бул. България № 236) на ПУ „П. Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Докторанти
 3. Разни
01.07.2019 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева


Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 8.07.2019 г.

На 8.07.2019 г. (понеделник) от 14:00 часа в 536.к.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Други
01.07.2019 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев


Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 08.07.2019 г.

На 08.07.2019 г. (понеделник) от 10:00 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Учебни
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително. 

01.07.2019 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров 


Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 03.07.2019 г. 

На 03.07.2019 г. (сряда) от 14:00 часа в 534 к.з. на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително. 

26.06.2019 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов 


Катедра „Математически анализ“ – катедрен съвет 21.06.2019 г.

На 21.06.2019 г. (петък) ще се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Предложение за гост-преподавател към катедра МА.
 2. Разни.

 

12.06.2019 г.
гр. Пловдив

ВРИД Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев 


Катедра „Математически анализ“ – катедрен съвет 07.06.2019 г.

На 07.06.2019 г. (петък) от 12:00 часа в 441 с. з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1. Предложение за състав на научно жури за конкурса за академичната длъжност „професор“ към катедрата.
 2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

 

29.05.2019 г.
гр. Пловдив

ВРИД Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев 


Катедра „Софтуерни технологии"  – катедрен съвет 20.05.2019 г.

На 20.05.2019 г. (понеделник) от 12:00 часа в каб. 544 на Нова сграда (бул. България № 236) на ПУ „П. Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Хонорувани.
 3. Разни.

 

13.05.2019 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева 


 Катедра „Математически анализ“ – катедрен съвет 14.05.2019 г.

На 14.05.2019 г. (вторник) ще се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Разпределение на часовете за 2019/2020 учебна година.
 2. Избираеми дисциплини
 3.  

 

10.05.2019 г.
гр. Пловдив

ВРИД Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев  


 Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 15.05.2019 г.

На 15.05.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Предложение за Научно жури по обявен конкурс за главен асистент.
 3. Предложение за гост-преподаватели за 2019/2020 уч. година.
 4. Хонорувани.
 5. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

07.05.2019 г.
гр. Пловдив

Р-л на катедра: доц. д-р Евгения Ангелова


Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 02.05.2019

На 02.05.2019 г., от 12.00 часа в каб. 437, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Избираеми дисциплини.
3. Учебни часове за 2019/2020 г.
4. Хонорувани.
5. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

25.04.2019 г.

Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова


Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 22.04.2019 г.
На 22.04.2019 г. (понеделник) от 12:00 часа в 231.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
1.Учебни.
2. Други..
15.04.2019 г. Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Математически анализ“ – катедрен съвет 19.04.2019 г.
На 19.04.2019 г. (петък) от 14:30 часа в 441 с. з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
1.Предложение за двама гост-професори към катедрата.
2. Докторанти.
3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

11.04.2019 г. ВРИД Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра "Приложна математика и моделиране" – катедрен съвет, 17.04.2019
На 17 април от 11 часа ще се проведе катедрен съвет на катедра ПММ при дневен ред:
1. Предложения за гост-преподаватели към катедра ПММ
2. Предварително разпределение на часовете за 2019-2020 година
3. Разни
08.04.2019 г. Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 15.03.2019 г.
На 15.03.2019 г. (петък) от 10:00 часа в заседателна зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1. Предварително обсъждане на дисертационен труд.
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
08.03.2019 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра "Приложна математика и моделиране" – катедрен съвет, 13.03.2019

В срада, 13 март 2019 г., от 11 часа ще се проведе катедрен съвет на катедра ПММ при дневен ред:

1. Предложения за обявяване на доцентури за нуждите на катедрата;
2. Разни.

06.03.2019 г. Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

Катедра „Софтуерни технологии"  – катедрен съвет 12.03.2019 г.

На 12.03.2019 г. (вторник) от 13:30 часа в каб. 544 на Нова сграда (бул. България № 236) на ПУ „П. Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.

 2. Докторанти.

 3. Разни.

05.03.2019 г.. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 13.03.2019 г.
На 13.03.2019 г. (сряда) от 10:45 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Докторанти
 2. Кадрови
 3. Разни
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
05.03.2019 г.. Ръководител катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 12.03.2019 г.

На 12.03.2019 г. (вторник) от 12:00 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни. 
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
05.03.2019 г.. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 08.03.2019 г.

На 08.03.2019 г. (петък) от 10:00 часа в заседателна зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
01.03.2019 г.. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра "Приложна математика и моделиране" – катедрен съвет, 06.03.2019
В срада, 6 март 2019 г., от 11 часа ще се проведе катедрен съвет на катедра ПММ при дневен ред:
 1. Годишни отчети и отчисляване на докторанти; 
 2. Разглеждане на молбата на Хл. Христов за откриване на процедура за защита на дисертационен труд;
 3. Определяне на жури и дата за защита на дисертационния труд на Радка Колева;
 4. Предложения за обявяване на доцентури за нуждите на катедрата
 5. Разни.
Присъствието на щатните членове на катедрата е задължително. Моля научните ръководители да подготвят необходимите документи по т. 1.
27.02.2019 г. Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 27.02.2019
На 27.02.2019 г. (сряда) от 17:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

        1. Атестация.
        2. Други.
20.02.2019 г. Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Математически анализ“ – катедрен съвет 28.02.2019 г.
На 28.02.2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа в 441 с. з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "професор".
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
20.02.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 22.02.2019 г.
На 22.02.2019 г. (петък) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд (по направление 4.6., от 11:00 часа).
 2. Предварително обсъждане на дисертационен труд (по направление 1.3., от 12:00 часа).
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
13.02.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 19.02.2019 г.
На 19.02.2019 г. (вторник) от 12:00 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
 1. Атестация.
 2. Учебни.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
11.02.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра "Компютърна информатика" – катедрен съвет 25.02.2019 г.
На 25.02.2019 г., от 15.00 часа в каб. 365 на Ректората, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
08.02.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Математически анализ“ – катедрен съвет 29.01.2019 г.
На 29.01.2019 г. (вторник) от 12:00 часа в 435 с. з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
22.01.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 29.01.2019 г.
На 29.01.2019 г. (вторник) от 12:00 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Кадрови.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

22.01.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Софтуерни технологии"  – катедрен съвет 22.01.2019 г

На 22.01.2019 г. (вторник) от 13:30 часа в каб. 544 на Нова сграда (бул. България № 236) на ПУ „П. Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
15.01.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 23.01.2019 г.
На 23.01.2019 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
15.01.2019 г.
гр. Пловдив
Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 18.01.2019 г.

На 18.01.2019 г. (петък) от 11:00 часа в заседателна зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
11.01.2019 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 25.01.2019

На 25.01.2019 г., от 12.00 часа в каб. 437 на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни програми.
 3. Избираеми дисциплини.
 4. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
  Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Приложна математика и моделиране“ – катедрен съвет, 24.01.2019 г.

На 24.01.2019 г. (четвъртък) от 12.30 часа в Заседателната зала на ПУ - Нова сграда ще се проведе катедрен съвет на катедра ПММ при дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на РАДКА ПАСКОВА КОЛЕВА, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна математика и моделиране“ при ФМИ по докторантска програма по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката, на тема „Изследване на максималните неточности на косвено измеряеми величини и приложения“.
 2. Разни.

Присъствието на щатните членове на катедрата е задължително.

Проектът за дисертационен труд е депозиран в стая 330 на ФМИ на 04.01.2019 г.

09.01.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител кат. ПММ: Дойчин Бояджиев

Катедра "Математически анализ" – неприсъствен катедрен съвет, 16.01.2019 г.
На 16.01.2019 г. (сряда) ще се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:
 1. Докторанти
 2. Разни.
07.01.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 16.01.2019 г.
На 16.01.2019 г. (сряда) от 16:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Учебни: Актуализиране на учебните програми по 4.5 и 4.6.
 2. Научни: Отчет на НИД 2018.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
05.01.2019 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 28.11.2018 г.
На 28.11.2018 г. (сряда) от 15:00 часа в комплекс „Камелия“, Пампорово, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
19.11.2018 г.
гр. Пловдив
  Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра "Математически анализ" - неприсъствен катедрен съвет 26.11.2018 г.
На 26.11.2018 г. (понеделник) ще се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Разни.
19.11.2018 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 20.11.2018 г.
На 20.11.2018 г. (вторник) от 13:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на проект за дисертационен труд.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
13.11.2018 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 13.11.2018 г.

На 13.11.2018 г. (вторник) от 12:30 часа в 541 к. з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
06.11.2018 г.
гр. Пловдив
Р-л на катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 13.11.2018

На 13.11.2018 г., от 13.00 часа, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” при следния дневен ред:

 1. Обсъждане на предложение за непрекъсване на трудов договор на член на катедрата.
 2. Обсъждане на постъпили рецензии за учебно помагало „Записки по вероятности и статистика за информатици”, с автори проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова и гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов за студентите от професионално направление 4. 6. Информатика и компютърни науки.
 3. Докторанти.
 4. Разни.
Присъствието на щатните членове на катедрата е задължително.
06.11.2018 г.
гр. Пловдив
Р-л на катедра: Доц. Дойчин Бояджиев

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 07.11.2018

На 07.11.2018 г., от 13.15 часа в каб. 437 на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

1.Докторанти.
2.Избираеми
3.Разни.

Присъствието на всички щатните преподаватели е задължително.

05.11.2018 г.
гр. Пловдив
Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 07.11.2018 г.

На 07.11.2018 г. (сряда) от 13:00 часа в заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1.Учебни.
2.Докторанти.
3.Разни.

Присъствието на всички щатните преподаватели е задължително.

30.10.2018 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра „Математически анализ“ – катедрен съвет 02.11.2018 г.

На 02.11.2018 г. (петък) от 11:00 часа в 431 к. з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на проект за дисертационен труд.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

26.10.2018 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра „Математически анализ“ – катедрен съвет 19.10.2018 г.

На 19.10.2018 г. (петък) ще се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
12.10.2018 г.
гр. Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 02.11.2018 г.
На 02.11.2018 г. (петък) от 11:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на проект за дисертационен труд.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

19.10.2018 г.
гр. Пловдив
Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 26.10.2018

 На 26.10.2018 г. (петък) от 12:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Учебни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

17.10.2018 г. Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев


Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 23.10.2018 г.

 На 23.10.2018 г., (вторник) от 12:45 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Докторанти
 3. Разни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

16.10.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 19.10.2018 г.

 На 19.10.2018 г. (петък) ще се проведе неприсъствен катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
12.10.2018 г. Р-л на катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 05.10.2018 г.

 На 05.10.2018 г., от 12.30 часа в каб. 437 на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Комисии
 3. Разни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

02.10.2018 г. Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Математически анализ“ – катедрен съвет 08.10.2018 г.

 На 08.10.2018 г. (понеделник) от 11:30 часа в 441 сем. зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Разни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

27.09.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 19.02.2019 г.

 На 3 октомври, сряда от 12.00 ще се проведе катедрен съвет на катедра ПММ при следния дневен ред:

 1. Учебни - задочно и редовно А триместър
 2. Докторанти - приемане на годишните отчети на Антоанета Йорданова и Димитър Фиданов
 3. Разни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

11.02.2019 г. Ръководител кат. проф. д-р Коста Гъров     

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 03.10.2018 г.

На 03.10.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Разни

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

25.09.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

 

Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева
Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ