Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
11-та Нац. конф. „Образованието и изследванията в информационното общество”

Асоциация „Развитие на информационното общество“

Институт по математика и информатика при БАН

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Единадесета Национална конференция

с международно участие

ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗСЛЕДВАНИЯТА
В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Пловдив, 1 2 юни 2018 г.

Покана за участие с доклади

Поканват се участници с доклади, съдържащи оригинални разработки в областта на образованието и изследванията за развитие на информационното общество. Приоритетни теми на тазгодишна конференция са:

 • системи за електронно обучение и споделяне на образователни ресурси;
 • сериозни игри, симулации и виртуална реалност;
 • уеб технологии, услуги и платформи, облачни изчисления;
 • социални мрежи и сигурност на информационната среда;
 • персонализация, моделиране на потребители и адаптация;
 • обработка на естествен език, извличане на информация и семантичен уеб;
 • управление и анализ на големи данни;
 • откриване на знания в данни, текст и уеб ресурси;
 • системи за потребители със специфични потребности и културно многообразие;
 • иновативни системи за е-управление, е-здравеопазване и е-библиотеки.
 • социални и правни аспекти на информационното общество.

Авторите трябва да се регистрират в системата за научни конференции - easychair.org и да поставят доклада си в нея.

Приемат се доклади с обем до 10 страници А5, форматирани според изискванията, посочени в http://www.adis.org/Conference_2018/papers.html. Всички доклади ще бъдат рецензирани от поне двама членове на Програмния комитет, като приетите доклади ще се публикуват в сборника на конференцията.  

Работни езици:  български и английски

Важни дати:

02.04.2018 – краен срок за изпращане на пълния текст на докладите за рецензиране (чрез системата за научни конференции https://easychair.org/conferences/?conf=eris2018)  

02.05.2018 –  съобщение за приемане на представените доклади 

14.05.2018 – краен срок за изпращане на преработения текст на приетите доклади 

Такса за участие (включва - участие в програмата на конференцията, екземпляр от сборника и допълнителни материали):

                                                            Платена до 15.05.2018            след 15.05.2018

Стандартна                                                              90 лв.                             110 лв.

За членове на Асоциация „РИО”                           70 лв.                               90 лв.

За докторанти и студенти                                      70 лв.                                90 лв. 

Забележка: Поне един от авторите на приетите доклади трябва да се регистрира за участие в конференцията и да го представи.

 

имейл: ario_conf@math.bas.bg

уебсайт: http://www.adis.org/Conference_2018/index_bg.html

 

Съпредседатели на Програмния комитет

Аврам Ескенази, Институт по математика и информатиика при БАН

Георги Тотков, Пловдивски университет  

Иван Койчев, Софийски университет

Секретар на Програмния комитет:

Милена Станева, Асоциация „Развитие на информационното общество” 

Председател на Организационния комитет:

Георги Врагов, Институт по математика и информатика при БАН

 

Програмен комитет

Александър Григоров, Софийски университет

Александър Димов, Софийски университет

Антон Илиев, Пловдивски университет

Асен Рахнев, Пловдивски университет

Бойко Банчев, Институт по математика и информатика при БАН

Боян Бончев, Софийски университет

Веска Нончева, Пловдивски университет

Георги Тупаров, Нов Български Университет

Даниела Дурева-Тупарова, Югозападен университет

Даниела Орозова, Бургаски свободен университет

Десислава Петрова-Антонова, Софийски университет

Евгения Сендова, Институт по математика и информатика при БАН

Елена Сомова, Пловдивски университет

Елиза Стефанова, Софийски университет

Златогор Минчев, Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН

Ивайло Старибратов, Пловдивски университет

Коста Гъров, Пловдивски университет

Красен Стефанов, Софийски университет

Красимира Иванова, Институт по математика и информатика при БАН

Кристина Върбанова-Денчева, УНИБИТ

Мария Нишева, Софийски университет

Милена Добрева, UCL Qatar

Нели Манева, Институт по математика и информатика при  БАН

Олга Георгиева, Софийски университет

Петър Станчев, Kettering University, USA

Пламен Ангелов, Институт за космически изследвания при БАН

Ренета Бърнева, State University of New York at Fredonia, USA

Росица Донева, Пловдивски университет

Силвия Илиева, Софийски университет

Стоян Капралов, Технически университет-Габрово

Теодоси Теодосиев, Шуменски университет

Христо Крушков, Пловдивски университет

Юлиана Пенева, Нов Български Университет

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ