Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 19.04.2018 г.


Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 27.04.2018 г. 

На 27.04.2018 г. (петък) от 11:00 часа в заседателна зала в Нова сграда(бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Дамян Митев.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

19.04.2018 г.
Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра „Математически анализ” - катедрен съвет 17.04.2018 г.
 

На 17.04.2018 г. (вторник) от 12:00ч. в 441 сем. зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.


Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

10.04.2018 г.
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 18.04.2018 г. 

На 18.04.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателна зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1.Докторанти.
2.Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

12.04.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 16.04.2018 

На 16.04.2018 г. (понеделник) от 10:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

    1. Учебни
    3. Други.


Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

09.04.2018 г. Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 11.04.2018 г. 

На 11.04.2018 г. (сряда) от 12:00 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

    1. Определяне на дата на защита на дисертационния труд на докторант Кирина Бойкова.
    2. Приемане на учебни програми.
    3. Разни.


Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

03.04.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

 Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 11.04.2018 г.

На 11.04.2018 г. (сряда) от 12:00 часа в 541 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Приемане на учебни програми.
 3. Докторанти.
 4. Разни.
03.04.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

 Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 10.04.2018 г.

На 10.04.2018 г. (вторник) от 11:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

31.03.2018 г. Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 22.03.2018 г.

На 22.03.2018 г. (четвъртък) ще се проведе извънреден катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“  в оперативен порядък при следния дневен ред:

 1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност.
21.03.2018 г.  Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 20.03.2018 г.

ННа 20.03.2018 г. (вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Кирина Бойкова.
 2. Учебни
 3. Разни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

13.03.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 20.03.2018 г.

На 20.03.2018 г. (вторник) от 13:30 часа в 541 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Предложение за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности към катедрата.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително. 

13.03.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 20.03.2018 г.

На 20.03.2018 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1.   Предварително обсъждане на дисертационен труд.
 2.   Предварително обсъждане на дисертационен труд.
 3.   Докторанти.
 4.   Учебни.
 5.   Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително. 

12.03.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 19.03.2018 г.

На 19.03.2018 г. (понеделник) от 11:00 часа в заседателна зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително. 

08.03.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра "Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 14.03.2018

На 14 март 2018 г., от 13 часа в Заседателната зала на ПУ - Нова сграда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра ПММ при дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Мая Пламенова Стоименова, редовен докторант към катедрата на тема "Моделиране на бързопроменливи временни редове". Материалите се намират в стая 330.
 2. Приемане на годишните отчети на докторантите към катедрата.
 3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

06.03.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 06.03.2018 г.

На 06.03.2018 г. (вторник) от 12:00 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Предложение за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности към катедра ОМИИТ.
 3. Учебни.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

27.02.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 9.03.2018

На 9.03.2018 г., от 12.30 часа в 437 каб., Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

19.02.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 21.02.2018 г.

На 21.02.2018 г. (сряда) от 10:30 часа в к.з. 534 в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

13.02.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 20.02.2018 г.

На 20.02.2018 г. (вторник) от 12:30 часа в 541 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
12.02.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

 Катедра „Математически анализ” - катедрен съвет 16.02.2018 г.

На 16.02.2018 г. (петък) от 11:30ч. в 441 сем. зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Предложение за отпечатване в издателството на ПУ на учебници по Математически анализ и избор (предложение) на рецензенти.
 3. Анализ на учебната дейност през Б триместър и подготовката за В триместър на 2017/2018 уч. година.
 4. Разни.
09.02.2018 г.
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 16.02.2018

На 16.02.2018 г., от 11.30 часа в Заседателна зала, Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Предзащита на дисертационен труд.
 2. Предзащита на дисертационен труд.
 3. Индивидуални планове на докторанти.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.


Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

 Катедра "Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 07.02.2018

На 7 февруари 2018 г., сряда, от 11.30 ще се проведе КС на катедра ПММ при дневен ред:

 1. Приемане на акредитационния отчет на гл. ас. Десислава Войникова.
 2. Приемане на индивидуалните планове на новозачислените докторанти.
 3. Разни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.


Р-л на катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

 Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 19.01.2018

На 19.01.2018 г., от 12 часа в 437 каб., Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.


Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

 Катедра „Приложна математика и моделиране“ – катедрен съвет 24.01.2018 г.

На 24 януари от 12 часа в каб. 543 ще се проведе КС при катедра ПММ при дневен ред:

1. Приемане на индивидуален план за обучение на Радка Колева, докторант на самостоятелна подготовка към катедрата.
2. Разни

17.01.2018 г.
гр. Пловдив
Рък. кат. ПММ Дойчин Бояджиев

 Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 24.01.2018 г.
На 24.01.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в к.з. 541 в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Атестация на преподаватели.
3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
16.01.2018 г.
гр. Пловдив
Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра „Компютърни системи” - катедрен съвет  24.01.2018 г.

На 24.01.2018 г. (сряда) от 10:30 ч. в заседателна зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Атестация на преподаватели
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
16.01.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

 Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 23.01.2018 г.

На 23.01.2018 г. (вторник) от 12:00 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

16.01.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров


 Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 23.01.2018 г.

На 23.01.2018 г. (вторник) от 12:30 часа в 541 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Докторанти
 3. Атестация на преподаватели
 4. Разни
15.01.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

 Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 23.01.2018 г.

На 23.01.2018 г. (вторник) от 12:00 часа в 231.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Атестации
 2. Докторанти
 3. Други
15.01.2018 г. Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

 Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 16.01.2018

На 16.01.2018 г., от 11 часа в 361 каб., Ректорат, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

1. Избираеми дисциплини.
2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.


Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи” - катедрен съвет  08.12.2017 г.

На 08.12.2017 г. (петък) от 13:30 ч. в заседателна зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи” при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Константина Граматова.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
02.12.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 12.12.2017 г.

На 12.12.2017 г. (вторник) от 12:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Венета Табакова-Комсалова.
 2. Докторанти.
 3. Приемане на учебни планове и програми за педагогически квалификации и специализации.
 4. Учебни.
 5. Разни.

 

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
05.12.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни системи” - катедрен съвет  07.12.2017 г.

На 07.12.2017 г. (четвъртък) от 13:30 ч. в заседателна зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
01.12.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 22.11.2017

На 22.11.2017 г., от 15.30 часа в хотел „Камелия“, Пампорово, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.


Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 06.12.2017 г.

На 06.12.2017 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни - преглед и разпределение на часовете за редовно обучение, триместър Б, 2017/2018 уч. година.
 2. Кадрови.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

28.11.2017 Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра „Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 06.12.2017 г.

 На 06.12.2017 г. (сряда) от 12 ч. в 543 каб. в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” при следния дневен ред:


    1. Доклад на Радка Колева за зачисляване на свободна докторантура към катедрата.
    2. Разни.
29.11.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 06.12.2017 г.

На 06.12.2017 г. (сряда) от 14:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Стоян Николов Черешаров.
 2. Учебни.
 3. Разни.
28.11.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 22.11.2017 г.

 На 22.11.2017 г. (сряда) от 15:00 часа в хотел "Камелия", Пампорово ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

        1. Докторанти.
1.1. Молба за прекратяване на докторантура
1.2. Молба за прекъсване на докторантура
1.3. Приемане на конспекти за кандидат-докторантски изпити (1 по ДУ и 1 по ММПМ)
1.4. Заявки за докторантури за 2019 година
        2. Разни
20.11.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

Катедра „Алгебра и геометрия" - катедрен съвет 23.11.2017 г.

 На 23.11.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа във фоайето на хотел "Камелия", Пампорово ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

        1. Учебни.
        2. Докторанти.
        3. Други.
16.11.2017 г. Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 23.11.2017 г.

На 23.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 часа в хотел „Камелия“, Пампорово ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
14.11.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 08.11.2017 г.

На 08.11.2017 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
08.11.2017 г. Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 07.11.2017 г.

На 07.11.2017 г. (вторник) от 13:15 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Деница Шаркова.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
31.10.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни системи” - катедрен съвет  02.11.2017 г.

На 02.11.2017 г. (четвъртък) от 11 ч. в заседателна зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
23.10.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

 

Катедра „Приложна математика и моделиране” - катедрен съвет  07.11.2017 г.

На 07.11.2017 г. (вторник) от 11 ч. в 541 к. з. в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” при следния дневен ред:

 1. Доклад на Радка Колева за зачисляване на свободна докторантура към катедрата съгласно препоръката на ФС.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
30.10.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

 

Катедра „Математически анализ” - катедрен съвет 03.11.2017 г.

На 03.11.2017 г. (петък) от 12:30 ч. в 441 сем. зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Предложение за професор по чл. 111 от КТ.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
20.10.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 10.10.2017 г.

На 10.10.2017 г. (вторник) от 13:00 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе кратък катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред: 

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
03.10.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

 

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 10.10.2017 г.

На 10.10.2017 г. (вторник) от 13:00 часа в 544 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Разни.
03.10.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

 

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 04.10.2017 г.

На 04.10.2017 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
26.09.2017 Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

 

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет на 5.10.2017

На 5.10.2017 г. (четвъртък) от 12:00 часа в Заседателната зала ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Радка Колева.
 2. Учебни.
 3. Разни.
Проектът за дисертация е на разположение на членовете на катедрата в Деканата на ФМИ.
26.09.2017 Р-л на катедра: проф. дмн Манчо Манев

 

Катедра „Приложна математика и моделиране” - катедрен съвет 03.10.2017 г.

На 3 октомври от 11 часа ще се проведе катедрен съвет при катедра ПММ при дневен ред:

 1. Учебни - окончателно разпределение на часовете за учебната 2017/18 г.
 2. Кадрови - предложения за обявяване на конкурси за кадрово израстване и непрекъсване на трудовия договор
 3. Обсъждане на проекта за етичен кодекс.
 4. Разни
20.09.2017 Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

 

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 30.09.2017

На 30.09.2017 г., от 11.00 часа в 531 к. з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Предзащити на дипломни работи.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
15.09.2017 Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

 

Катедра „Математически анализ” - катедрен съвет 25.09.2017 г.

На 25.09.2017 г. (понеделник) от 12:30 ч. в 441 сем. зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Предложение за гост-професор.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
15.09.2017 Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 11.04.2018 г.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ