Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 19.10.2018 г.

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 02.11.2018 г.
На 02.11.2018 г. (петък) от 11:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1.     Предварително обсъждане на проект за дисертационен труд.
 2.  Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
19.10.2018 г.
гр. Пловдив
Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра "Алгебра и геометрия" – разширен катедрен съвет 4.10.2018

На 4.10.2018 г. (четвъртък) от 15:00 часа в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе Катедрен съвет в разширен състав при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд за ОНС Доктор на Димитър Разпопов (Проектът е на разположение в Деканата, каб. 330)
 2. Други.
11.09.2018 г. Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 17.09.2018 г.

На 17.09.2018 г. (понеделник) от 12:30 часа в 544 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Разни
10.09.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 09.07.2018 г.

На 09.07.2018 г., от 12.00 часа в Заседателната зала на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Разни

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

05.07.2018 г. Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 11.07.2018 г.

На 11.07.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Предложение за състав на научно жури за конкурса за академичната длъжност „доцент“ към катедрата.
 2. Учебни
 3. Кадрови - предложение за назначаване на академична длъжност „асистент“.
 4. Разни

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.07.2018 г. Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 10.07.2018

На 10.07.2018 г. (вторник) от 12:00 часа в 234.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Докторанти
 3. Други
03.07.2018 г. Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 04.07.2018 г.

На 04.07.2018 г. (сряда) от 14:00 часа в 536 к.з.  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Разни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

25.06.2018 г. Р-л на катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 28.06.2018 г.

На 28.06.2018 г., от 11.15 часа в Заседателната зала на Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Предзащита на дисертационен труд.
 2. Разни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

22.06.2018 г. Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 28.06.2018 г.

В четвъртък, 28 юни 2018 г., от 13 часа ще се проведе катедрен съвет на катедра ПММ при дневен ред:

 1. Разпределение на часовете за учебната 2018/19 година.
 2. Разни

Присъствието на щатните членове на катедрата е задължително.

21.06.2018 г. Ръководител кат. ПММ Дойчин Бояджиев

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 15.06.2018 г.

На 15.06.2018 г. (петък) от 13:00 часа в 544 каб в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Разни.
08.06.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Комоютърни технологии" - катедрен съвет 30.05.2018 г.

На 30.05.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Предложение за гост-професор към катедрата за следващата учебна година.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

23.05.2018 г. Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 29.05.2018 г.

На 29.05.2018 г. (вторник) от 12:30 часа в 541 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Предложение за състав на научно жури за конкурса за академичната длъжност „професор“ към катедрата.
 3. Предложение за състав на научно жури за конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ към катедрата.
 4. Утвърждаване на изпитна програма (конспект) за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“.
 5. Разни.
18.05.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Математически анализ" – катедрен съвет 28.05.2018
На 28.05.2018 г. (понеделник) от 12:30 часа в 441 сем. зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Предварително разпределение на часовете за 2018/2019 година.
 2. Предложение за гост-професор към катедрата за следващата учебна година.
 3. Избираеми дисциплини за А триместър за 2018/2019 година.
 4. Разни.


Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

18.05.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 28.05.2018
На 28.05.2018 г. (понеделник) от 10:00 часа в 234.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Докторанти
 2. Други
16.05.2018 г. Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 22.05.2018 г.

На 22.05.2018 г. (вторник) от 12:00 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Обсъждане на състав на научни журита за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност Главен асистент;
 2. Утвърждаване изпитна програма (конспект) за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност Главен асистент;
 3. Докторанти;
 4. Учебни;
 5. Разни;

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

15.05.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърна информатика“ – катедрен съвет 11.05.2018 г. 

На 11.05.2018 г., от 11.00 часа в 437 каб., Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти;
 2. Избираеми;
 3. Разни.
09.05.2018 г. Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „ПММ“ – катедрен съвет 14.05.2018 г. 

В понеделник, 14 май, от 14:00 часа ще се проведе катедрен съвет на кат. ПММ при дневен ред:

 1. Предварително разпределение на часовете за 2018/19 година;
 2. Предложение за гост-професор към катедрата за следващата учебна година;
 3. Избираеми дисциплини за А триместър за 2018/19 година;
 4. Разни
04.05.2018 г.
Ръководител катедра ПММ Дойчин Бояджиев

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 27.04.2018 г. 

На 27.04.2018 г. (петък) от 11:00 часа в заседателна зала в Нова сграда(бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Дамян Митев.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

19.04.2018 г.
Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра „Математически анализ” - катедрен съвет 17.04.2018 г.
 

На 17.04.2018 г. (вторник) от 12:00ч. в 441 сем. зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.


Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

10.04.2018 г.
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 18.04.2018 г. 

На 18.04.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателна зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1.Докторанти.
2.Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

12.04.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 16.04.2018 

На 16.04.2018 г. (понеделник) от 10:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

    1. Учебни
    3. Други.


Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

09.04.2018 г. Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 11.04.2018 г. 

На 11.04.2018 г. (сряда) от 12:00 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

    1. Определяне на дата на защита на дисертационния труд на докторант Кирина Бойкова.
    2. Приемане на учебни програми.
    3. Разни.


Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

03.04.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

 Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 11.04.2018 г.

На 11.04.2018 г. (сряда) от 12:00 часа в 541 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Приемане на учебни програми.
 3. Докторанти.
 4. Разни.
03.04.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

 Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 10.04.2018 г.

На 10.04.2018 г. (вторник) от 11:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

31.03.2018 г. Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 22.03.2018 г.

На 22.03.2018 г. (четвъртък) ще се проведе извънреден катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“  в оперативен порядък при следния дневен ред:

 1. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност.
21.03.2018 г.  Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 20.03.2018 г.

ННа 20.03.2018 г. (вторник) от 14:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Кирина Бойкова.
 2. Учебни
 3. Разни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

13.03.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 20.03.2018 г.

На 20.03.2018 г. (вторник) от 13:30 часа в 541 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Предложение за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности към катедрата.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително. 

13.03.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 20.03.2018 г.

На 20.03.2018 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1.   Предварително обсъждане на дисертационен труд.
 2.   Предварително обсъждане на дисертационен труд.
 3.   Докторанти.
 4.   Учебни.
 5.   Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително. 

12.03.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 19.03.2018 г.

На 19.03.2018 г. (понеделник) от 11:00 часа в заседателна зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително. 

08.03.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра "Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 14.03.2018

На 14 март 2018 г., от 13 часа в Заседателната зала на ПУ - Нова сграда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра ПММ при дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Мая Пламенова Стоименова, редовен докторант към катедрата на тема "Моделиране на бързопроменливи временни редове". Материалите се намират в стая 330.
 2. Приемане на годишните отчети на докторантите към катедрата.
 3. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

06.03.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 06.03.2018 г.

На 06.03.2018 г. (вторник) от 12:00 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Предложение за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности към катедра ОМИИТ.
 3. Учебни.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

27.02.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 9.03.2018

На 9.03.2018 г., от 12.30 часа в 437 каб., Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

19.02.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 21.02.2018 г.

На 21.02.2018 г. (сряда) от 10:30 часа в к.з. 534 в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

13.02.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 20.02.2018 г.

На 20.02.2018 г. (вторник) от 12:30 часа в 541 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
12.02.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

 Катедра „Математически анализ” - катедрен съвет 16.02.2018 г.

На 16.02.2018 г. (петък) от 11:30ч. в 441 сем. зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Предложение за отпечатване в издателството на ПУ на учебници по Математически анализ и избор (предложение) на рецензенти.
 3. Анализ на учебната дейност през Б триместър и подготовката за В триместър на 2017/2018 уч. година.
 4. Разни.
09.02.2018 г.
Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 16.02.2018

На 16.02.2018 г., от 11.30 часа в Заседателна зала, Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Предзащита на дисертационен труд.
 2. Предзащита на дисертационен труд.
 3. Индивидуални планове на докторанти.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.


Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

 Катедра "Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 07.02.2018

На 7 февруари 2018 г., сряда, от 11.30 ще се проведе КС на катедра ПММ при дневен ред:

 1. Приемане на акредитационния отчет на гл. ас. Десислава Войникова.
 2. Приемане на индивидуалните планове на новозачислените докторанти.
 3. Разни

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.


Р-л на катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

 Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 19.01.2018

На 19.01.2018 г., от 12 часа в 437 каб., Нова сграда, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.


Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

 Катедра „Приложна математика и моделиране“ – катедрен съвет 24.01.2018 г.

На 24 януари от 12 часа в каб. 543 ще се проведе КС при катедра ПММ при дневен ред:

1. Приемане на индивидуален план за обучение на Радка Колева, докторант на самостоятелна подготовка към катедрата.
2. Разни

17.01.2018 г.
гр. Пловдив
Рък. кат. ПММ Дойчин Бояджиев

 Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 24.01.2018 г.
На 24.01.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в к.з. 541 в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Атестация на преподаватели.
3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
16.01.2018 г.
гр. Пловдив
Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра „Компютърни системи” - катедрен съвет  24.01.2018 г.

На 24.01.2018 г. (сряда) от 10:30 ч. в заседателна зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Атестация на преподаватели
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
16.01.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

 Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 23.01.2018 г.

На 23.01.2018 г. (вторник) от 12:00 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

16.01.2018 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров


 Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 23.01.2018 г.

На 23.01.2018 г. (вторник) от 12:30 часа в 541 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни
 2. Докторанти
 3. Атестация на преподаватели
 4. Разни
15.01.2018 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

 Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет 23.01.2018 г.

На 23.01.2018 г. (вторник) от 12:00 часа в 231.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Атестации
 2. Докторанти
 3. Други
15.01.2018 г. Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

 Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 16.01.2018

На 16.01.2018 г., от 11 часа в 361 каб., Ректорат, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

1. Избираеми дисциплини.
2. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.


Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи” - катедрен съвет  08.12.2017 г.

На 08.12.2017 г. (петък) от 13:30 ч. в заседателна зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи” при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Константина Граматова.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
02.12.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 12.12.2017 г.

На 12.12.2017 г. (вторник) от 12:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Венета Табакова-Комсалова.
 2. Докторанти.
 3. Приемане на учебни планове и програми за педагогически квалификации и специализации.
 4. Учебни.
 5. Разни.

 

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
05.12.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни системи” - катедрен съвет  07.12.2017 г.

На 07.12.2017 г. (четвъртък) от 13:30 ч. в заседателна зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
01.12.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 22.11.2017

На 22.11.2017 г., от 15.30 часа в хотел „Камелия“, Пампорово, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.


Р-л на катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 06.12.2017 г.

На 06.12.2017 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни - преглед и разпределение на часовете за редовно обучение, триместър Б, 2017/2018 уч. година.
 2. Кадрови.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

28.11.2017 Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра „Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 06.12.2017 г.

 На 06.12.2017 г. (сряда) от 12 ч. в 543 каб. в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” при следния дневен ред:


    1. Доклад на Радка Колева за зачисляване на свободна докторантура към катедрата.
    2. Разни.
29.11.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 06.12.2017 г.

На 06.12.2017 г. (сряда) от 14:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Стоян Николов Черешаров.
 2. Учебни.
 3. Разни.
28.11.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Приложна математика и моделиране" - катедрен съвет 22.11.2017 г.

 На 22.11.2017 г. (сряда) от 15:00 часа в хотел "Камелия", Пампорово ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

        1. Докторанти.
1.1. Молба за прекратяване на докторантура
1.2. Молба за прекъсване на докторантура
1.3. Приемане на конспекти за кандидат-докторантски изпити (1 по ДУ и 1 по ММПМ)
1.4. Заявки за докторантури за 2019 година
        2. Разни
20.11.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

Катедра „Алгебра и геометрия" - катедрен съвет 23.11.2017 г.

 На 23.11.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа във фоайето на хотел "Камелия", Пампорово ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

        1. Учебни.
        2. Докторанти.
        3. Други.
16.11.2017 г. Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 23.11.2017 г.

На 23.11.2017 г. (четвъртък) от 13:30 часа в хотел „Камелия“, Пампорово ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
14.11.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 08.11.2017 г.

На 08.11.2017 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
08.11.2017 г. Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 07.11.2017 г.

На 07.11.2017 г. (вторник) от 13:15 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Деница Шаркова.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
31.10.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни системи” - катедрен съвет  02.11.2017 г.

На 02.11.2017 г. (четвъртък) от 11 ч. в заседателна зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
23.10.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Станимир Стоянов

 

Катедра „Приложна математика и моделиране” - катедрен съвет  07.11.2017 г.

На 07.11.2017 г. (вторник) от 11 ч. в 541 к. з. в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” при следния дневен ред:

 1. Доклад на Радка Колева за зачисляване на свободна докторантура към катедрата съгласно препоръката на ФС.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
30.10.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

 

Катедра „Математически анализ” - катедрен съвет 03.11.2017 г.

На 03.11.2017 г. (петък) от 12:30 ч. в 441 сем. зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Предложение за професор по чл. 111 от КТ.
 2. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
20.10.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 10.10.2017 г.

На 10.10.2017 г. (вторник) от 13:00 часа в 241 каб. на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе кратък катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред: 

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
03.10.2017 г. Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

 

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 10.10.2017 г.

На 10.10.2017 г. (вторник) от 13:00 часа в 544 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Разни.
03.10.2017 г. Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

 

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 04.10.2017 г.

На 04.10.2017 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
26.09.2017 Р-л катедра: доц. д-р Евгения Ангелова

 

Катедра "Алгебра и геометрия" – катедрен съвет на 5.10.2017

На 5.10.2017 г. (четвъртък) от 12:00 часа в Заседателната зала ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Радка Колева.
 2. Учебни.
 3. Разни.
Проектът за дисертация е на разположение на членовете на катедрата в Деканата на ФМИ.
26.09.2017 Р-л на катедра: проф. дмн Манчо Манев

 

Катедра „Приложна математика и моделиране” - катедрен съвет 03.10.2017 г.

На 3 октомври от 11 часа ще се проведе катедрен съвет при катедра ПММ при дневен ред:

 1. Учебни - окончателно разпределение на часовете за учебната 2017/18 г.
 2. Кадрови - предложения за обявяване на конкурси за кадрово израстване и непрекъсване на трудовия договор
 3. Обсъждане на проекта за етичен кодекс.
 4. Разни
20.09.2017 Ръководител катедра: доц. д-р Дойчин Бояджиев

 

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 30.09.2017

На 30.09.2017 г., от 11.00 часа в 531 к. з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Предзащити на дипломни работи.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
15.09.2017 Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

 

Катедра „Математически анализ” - катедрен съвет 25.09.2017 г.

На 25.09.2017 г. (понеделник) от 12:30 ч. в 441 сем. зала в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” ще се проведе катедрен съвет на катедра „Математически анализ” при следния дневен ред:

 1. Предложение за гост-професор.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
15.09.2017 Ръководител катедра: проф. д-р Андрей Захариев

 

Катедра „Софтуерни технологии" - катедрен съвет 11.04.2018 г.

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ